صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by MiCanO (79)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Arabic DC's Legends of Tomorrow - Third Season
(2017)
TV   4 comments 55 received 2,571
4/3/2018
Arabic DC's Legends of Tomorrow - Third Season
(2017)
TV   3 comments 58 received 2,656
3/20/2018
Arabic DC's Legends of Tomorrow - Third Season
(2017)
TV   3 comments 42 received 2,291
3/7/2018
Arabic DC's Legends of Tomorrow - Third Season
(2017)
TV   4 comments 52 received 2,774
2/13/2018
Arabic DC's Legends of Tomorrow - Third Season
(2017)
TV   2 comments 71 received 5,061
11/29/2017
Arabic DC's Legends of Tomorrow - Third Season
(2017)
TV   2 comments 59 received 3,503
11/16/2017
Arabic DC's Legends of Tomorrow - Third Season
(2017)
TV   3 comments 71 received 3,963
11/1/2017
Arabic DC's Legends of Tomorrow - Third Season
(2017)
TV   8 comments 75 received 4,464
10/18/2017
Arabic Heroes Reborn - First Season
(2015)
TV   1 comments 109 received 5,400
11/20/2015
Arabic The Messengers - First Season
(2015)
TV   1 comments 48 received 1,612
5/3/2015
Arabic The Messengers - First Season
(2015)
TV   1 comments 39 received 1,423
4/26/2015
Arabic The Messengers - First Season
(2015)
TV   1 comments 51 received 2,658
4/19/2015
Arabic Arrow - فصل دوم
(2013)
TV   5 comments 326 received 40,184
12/12/2013
Arabic The Walking Dead - فصل چهارم
(2013)
TV   1 comments 311 received 37,867
12/2/2013
Arabic Almost Human - First Season
(2013)
TV   1 comments 36 received 1,605
11/29/2013
Arabic Almost Human - First Season
(2013)
TV   1 comments 58 received 1,744
11/24/2013
Arabic Arrow - فصل دوم
(2013)
TV   1 comments 358 received 40,478
11/21/2013
Arabic Almost Human - First Season
(2013)
TV   1 comments 72 received 2,546
11/20/2013
Arabic The Walking Dead - فصل چهارم
(2013)
TV   1 comments 355 received 40,053
11/11/2013
Arabic Arrow - فصل دوم
(2013)
TV   1 comments 367 received 42,057
11/7/2013
Arabic The Walking Dead - فصل چهارم
(2013)
TV   1 comments 357 received 39,411
10/28/2013
Arabic The Walking Dead - فصل چهارم
(2013)
TV   1 comments 345 received 28,514
10/21/2013
Arabic Arrow - فصل دوم
(2013)
TV   4 comments 356 received 44,275
10/17/2013
Arabic World War Z
(2013)
Blu-ray   3 comments 420 received 129,116
9/4/2013
Arabic Arrow - First Season
(2012)
TV   3 comments 357 received 46,370
5/16/2013
Arabic Arrow - First Season
(2012)
    3 comments 308 received 36,023
3/28/2013
Arabic Arrow - First Season
(2012)
TV   3 comments 272 received 33,125
2/28/2013
Arabic Arrow - First Season
(2012)
    1 comments 289 received 36,445
2/14/2013
Arabic Arrow - First Season
(2012)
    1 comments 223 received 29,462
1/24/2013
Arabic Arrow - First Season
(2012)
    23 comments 199 received 28,068
12/13/2012
Arabic Beauty and the Beast - First Season
(2012)
TV   22 comments 76 received 7,752
10/20/2012
Arabic Beauty and the Beast - First Season
(2012)
TV   21 comments 68 received 5,938
10/13/2012
Arabic The Cold Light of Day
(2012)
    32 comments 84 received 13,044
8/25/2012
Arabic Falling Skies - فصل دوم
(2012)
    16 comments 62 received 4,606
6/21/2012
Arabic Falling Skies - فصل دوم
(2012)
    17 comments 62 received 5,686
6/19/2012
Arabic Nikita - فصل دوم
(2011)
    22 comments 79 received 8,396
5/21/2012