صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by MiCanO (79)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Arabic DC's Legends of Tomorrow - Third Season
(2017)
TV   4 comments 53 received 2,296
4/3/2018
Arabic DC's Legends of Tomorrow - Third Season
(2017)
TV   3 comments 57 received 2,448
3/20/2018
Arabic DC's Legends of Tomorrow - Third Season
(2017)
TV   3 comments 41 received 2,108
3/7/2018
Arabic DC's Legends of Tomorrow - Third Season
(2017)
TV   4 comments 51 received 2,600
2/13/2018
Arabic DC's Legends of Tomorrow - Third Season
(2017)
TV   2 comments 70 received 4,844
11/29/2017
Arabic DC's Legends of Tomorrow - Third Season
(2017)
TV   2 comments 58 received 3,415
11/16/2017
Arabic DC's Legends of Tomorrow - Third Season
(2017)
TV   3 comments 70 received 3,860
11/1/2017
Arabic DC's Legends of Tomorrow - Third Season
(2017)
TV   8 comments 74 received 4,348
10/18/2017
Arabic Heroes Reborn - First Season
(2015)
TV   1 comments 109 received 5,395
11/20/2015
Arabic The Messengers - First Season
(2015)
TV   1 comments 48 received 1,608
5/3/2015
Arabic The Messengers - First Season
(2015)
TV   1 comments 39 received 1,418
4/26/2015
Arabic The Messengers - First Season
(2015)
TV   1 comments 51 received 2,653
4/19/2015
Arabic Arrow - فصل دوم
(2013)
TV   5 comments 326 received 40,144
12/12/2013
Arabic The Walking Dead - فصل چهارم
(2013)
TV   1 comments 310 received 37,826
12/2/2013
Arabic Almost Human - First Season
(2013)
TV   1 comments 36 received 1,604
11/29/2013
Arabic Almost Human - First Season
(2013)
TV   1 comments 58 received 1,740
11/24/2013
Arabic Arrow - فصل دوم
(2013)
TV   1 comments 358 received 40,440
11/21/2013
Arabic Almost Human - First Season
(2013)
TV   1 comments 72 received 2,543
11/20/2013
Arabic The Walking Dead - فصل چهارم
(2013)
TV   1 comments 354 received 40,000
11/11/2013
Arabic Arrow - فصل دوم
(2013)
TV   1 comments 367 received 42,010
11/7/2013
Arabic The Walking Dead - فصل چهارم
(2013)
TV   1 comments 356 received 39,368
10/28/2013
Arabic The Walking Dead - فصل چهارم
(2013)
TV   1 comments 344 received 28,494
10/21/2013
Arabic Arrow - فصل دوم
(2013)
TV   4 comments 356 received 44,220
10/17/2013
Arabic World War Z
(2013)
Blu-ray   3 comments 421 received 128,698
9/4/2013
Arabic Arrow - First Season
(2012)
TV   3 comments 356 received 46,289
5/16/2013
Arabic Arrow - First Season
(2012)
    3 comments 307 received 35,984
3/28/2013
Arabic Arrow - First Season
(2012)
TV   3 comments 271 received 33,089
2/28/2013
Arabic Arrow - First Season
(2012)
    1 comments 288 received 36,377
2/14/2013
Arabic Arrow - First Season
(2012)
    1 comments 222 received 29,441
1/24/2013
Arabic Arrow - First Season
(2012)
    23 comments 198 received 28,037
12/13/2012
Arabic Beauty and the Beast - First Season
(2012)
TV   22 comments 76 received 7,739
10/20/2012
Arabic Beauty and the Beast - First Season
(2012)
TV   21 comments 68 received 5,927
10/13/2012
Arabic The Cold Light of Day
(2012)
    32 comments 84 received 12,911
8/25/2012
Arabic Falling Skies - فصل دوم
(2012)
    16 comments 62 received 4,600
6/21/2012
Arabic Falling Skies - فصل دوم
(2012)
    17 comments 62 received 5,675
6/19/2012
Arabic Nikita - فصل دوم
(2011)
    22 comments 79 received 8,392
5/21/2012