صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by MiCanO (79)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Arabic DC's Legends of Tomorrow - Third Season
(2017)
TV   4 comments 54 received 2,741
4/3/2018
Arabic DC's Legends of Tomorrow - Third Season
(2017)
TV   3 comments 57 received 2,812
3/20/2018
Arabic DC's Legends of Tomorrow - Third Season
(2017)
TV   3 comments 41 received 2,418
3/7/2018
Arabic DC's Legends of Tomorrow - Third Season
(2017)
TV   4 comments 52 received 2,888
2/13/2018
Arabic DC's Legends of Tomorrow - Third Season
(2017)
TV   2 comments 70 received 5,263
11/29/2017
Arabic DC's Legends of Tomorrow - Third Season
(2017)
TV   2 comments 58 received 3,586
11/16/2017
Arabic DC's Legends of Tomorrow - Third Season
(2017)
TV   3 comments 70 received 4,043
11/1/2017
Arabic DC's Legends of Tomorrow - Third Season
(2017)
TV   8 comments 73 received 4,544
10/18/2017
Arabic Heroes Reborn - First Season
(2015)
TV   1 comments 108 received 5,412
11/20/2015
Arabic The Messengers - First Season
(2015)
TV   1 comments 48 received 1,617
5/3/2015
Arabic The Messengers - First Season
(2015)
TV   1 comments 39 received 1,429
4/26/2015
Arabic The Messengers - First Season
(2015)
TV   1 comments 51 received 2,667
4/19/2015
Arabic Arrow - فصل دوم
(2013)
TV   5 comments 323 received 40,249
12/12/2013
Arabic The Walking Dead - فصل چهارم
(2013)
TV   1 comments 309 received 37,918
12/2/2013
Arabic Almost Human - First Season
(2013)
TV   1 comments 35 received 1,613
11/29/2013
Arabic Almost Human - First Season
(2013)
TV   1 comments 58 received 1,753
11/24/2013
Arabic Arrow - فصل دوم
(2013)
TV   1 comments 356 received 40,545
11/21/2013
Arabic Almost Human - First Season
(2013)
TV   1 comments 72 received 2,558
11/20/2013
Arabic The Walking Dead - فصل چهارم
(2013)
TV   1 comments 353 received 40,116
11/11/2013
Arabic Arrow - فصل دوم
(2013)
TV   1 comments 365 received 42,119
11/7/2013
Arabic The Walking Dead - فصل چهارم
(2013)
TV   1 comments 354 received 39,480
10/28/2013
Arabic The Walking Dead - فصل چهارم
(2013)
TV   1 comments 343 received 28,553
10/21/2013
Arabic Arrow - فصل دوم
(2013)
TV   4 comments 353 received 44,355
10/17/2013
Arabic World War Z
(2013)
Blu-ray   3 comments 421 received 129,791
9/4/2013
Arabic Arrow - First Season
(2012)
TV   3 comments 355 received 46,830
5/16/2013
Arabic Arrow - First Season
(2012)
    3 comments 306 received 36,142
3/28/2013
Arabic Arrow - First Season
(2012)
TV   3 comments 271 received 33,220
2/28/2013
Arabic Arrow - First Season
(2012)
    1 comments 288 received 36,586
2/14/2013
Arabic Arrow - First Season
(2012)
    1 comments 221 received 29,536
1/24/2013
Arabic Arrow - First Season
(2012)
    23 comments 198 received 28,126
12/13/2012
Arabic Beauty and the Beast - First Season
(2012)
TV   22 comments 75 received 7,762
10/20/2012
Arabic Beauty and the Beast - First Season
(2012)
TV   21 comments 67 received 5,962
10/13/2012
Arabic The Cold Light of Day
(2012)
    32 comments 84 received 13,160
8/25/2012
Arabic Falling Skies - فصل دوم
(2012)
    16 comments 61 received 4,614
6/21/2012
Arabic Falling Skies - فصل دوم
(2012)
    17 comments 61 received 5,698
6/19/2012
Arabic Nikita - فصل دوم
(2011)
    22 comments 78 received 8,420
5/21/2012