صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by Almass (73)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Molly
(2017)
Blu-ray   0 comments 1 received 48
16 hours ago
Farsi/Persian Jackie Brown
(1997)
Blu-ray   0 comments 1 received 37
6 days ago
Farsi/Persian Alice Doesn't Live Here Anymore
(1974)
Web   0 comments 1 received 18
6 days ago
Farsi/Persian Elizabeth
(1998)
Blu-ray   0 comments 1 received 24
6 days ago
Farsi/Persian The Virgin Suicides
(1999)
Blu-ray   0 comments 1 received 30
6 days ago
Farsi/Persian The Rock
(1996)
Blu-ray   0 comments 1 received 25
9 days ago
Farsi/Persian The Fast and the Furious
(2001)
Blu-ray   0 comments 1 received 27
14 days ago
Farsi/Persian Curdled
(1996)
Blu-ray   0 comments 1 received 10
15 days ago
Farsi/Persian The Guernsey Literary & Potato Peel Pie Society
(2018)
Blu-ray   0 comments 1 received 117
15 days ago
Farsi/Persian Black Mirror - Third Season
(2016)
    0 comments 1 received 46
16 days ago
English Black Mirror - فصل دوم
(2013)
Blu-ray   0 comments 0 received 63
16 days ago
Farsi/Persian Black Mirror - فصل دوم
(2013)
    0 comments 2 received 52
16 days ago
English Black Mirror - First Season
(2011)
Blu-ray   0 comments 0 received 106
16 days ago
Farsi/Persian Black Mirror - First Season
(2011)
Blu-ray   0 comments 1 received 56
16 days ago
English Black Mirror - First Season
(2011)
Blu-ray   0 comments 0 received 84
16 days ago
Farsi/Persian Black Mirror - First Season
(2011)
Blu-ray   0 comments 2 received 68
16 days ago
Farsi/Persian Sicario: Day of the Soldado
(2018)
Blu-ray   0 comments 2 received 104
16 days ago
Farsi/Persian The Next Three Days
(2010)
Blu-ray   0 comments 1 received 43
16 days ago
Farsi/Persian Halloween (1)
(1978)
Blu-ray   0 comments 1 received 41
16 days ago
Farsi/Persian Cape Fear
(1991)
Blu-ray   0 comments 1 received 39
16 days ago
Farsi/Persian After Hours
(1985)
Web   0 comments 1 received 36
16 days ago
Farsi/Persian American Psycho
(2000)
Blu-ray   0 comments 1 received 63
16 days ago
Farsi/Persian The Age of Innocence
(1993)
Blu-ray   0 comments 2 received 47
9/7/2018
Farsi/Persian Tag
(2018)
Web   0 comments 2 received 96
9/5/2018
English Tag
(2018)
Web   0 comments 0 received 84
9/5/2018
Farsi/Persian Tag
(2018)
Web   0 comments 2 received 84
9/5/2018
English Time Bandits
(1981)
Blu-ray   0 comments 0 received 64
9/5/2018
Farsi/Persian Time Bandits
(1981)
Blu-ray   0 comments 1 received 58
9/5/2018
Farsi/Persian The Crow
(1994)
Blu-ray   0 comments 1 received 66
9/5/2018
Farsi/Persian Braveheart
(1995)
Blu-ray   0 comments 1 received 74
9/5/2018
Farsi/Persian City of God (Cidade de Deus)
(2002)
Blu-ray   0 comments 1 received 126
9/1/2018
English City of God (Cidade de Deus)
(2002)
Blu-ray   0 comments 0 received 57
9/1/2018
Farsi/Persian Whiplash
(2014)
Blu-ray   0 comments 1 received 56
9/1/2018
English Jagten (The Hunt)
(2012)
Blu-ray   0 comments 0 received 37
9/1/2018
Farsi/Persian Jagten (The Hunt)
(2012)
Blu-ray   0 comments 1 received 53
9/1/2018
Farsi/Persian The Hunt for Red October
(1990)
Blu-ray   0 comments 1 received 70
8/31/2018