صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by Sud_Arun (563)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
English The House with a Clock in Its Walls
(2018)
Web   0 comments 7 received 7,128
11/28/2018
English The Happytime Murders
(2018)
Blu-ray   0 comments 3 received 2,637
11/20/2018
English Peppermint
(2018)
Web   0 comments 13 received 23,863
11/20/2018
English The Nun
(2018)
Web   0 comments 9 received 13,960
11/20/2018
English Mission: Impossible - Fallout
(2018)
Blu-ray   0 comments 4 received 4,463
11/14/2018
English Mile 22
(2018)
Blu-ray   2 comments 5 received 5,159
11/14/2018
English The Little Stranger
(2018)
Web   2 comments 9 received 2,569
11/13/2018
English Searching
(2018)
Web   0 comments 5 received 7,197
11/13/2018
English KIN
(2018)
Blu-ray   0 comments 5 received 1,652
11/10/2018
English Blindspotting
(2018)
Blu-ray   0 comments 7 received 2,777
11/10/2018
English The Nun
(2018)
Web   0 comments 3 received 8,980
11/9/2018
English The Predator
(2018)
Web   2 comments 14 received 25,611
11/9/2018
English Mission: Impossible - Fallout
(2018)
Web   0 comments 9 received 10,742
11/7/2018
English Crazy Rich Asians
(2018)
Web   0 comments 7 received 14,900
11/7/2018
English Siberia
(2018)
Web   0 comments 3 received 3,382
7/15/2018
English Overboard
(2018)
Web   0 comments 4 received 4,640
7/15/2018
English 7 Days in Entebbe
(2018)
Web   0 comments 7 received 3,935
6/14/2018
English Early Man
(2018)
Blu-ray   0 comments 9 received 9,310
5/14/2018
English The 15:17 to Paris
(2018)
Blu-ray   0 comments 7 received 2,438
5/9/2018
English Red Sparrow
(2018)
Blu-ray   0 comments 11 received 6,025
5/9/2018
English Supergirl - Third Season
(2017)
TV   0 comments 5 received 1,609
5/8/2018
English Silicon Valley - Fifth Season
(2018)
Web   0 comments 5 received 2,257
5/8/2018
English Fear the Walking Dead - فصل چهارم
(2018)
TV   0 comments 5 received 1,187
5/8/2018
English Lucifer - Third Season
(2017)
TV   0 comments 5 received 3,676
5/8/2018
English Candy Jar
(2018)
Web   0 comments 6 received 1,190
5/6/2018
English Anon
(2018)
Web   2 comments 8 received 3,058
5/6/2018
English The Week Of
(2018)
Web   2 comments 6 received 2,047
5/6/2018
English The 15:17 to Paris
(2018)
Web   0 comments 4 received 2,204
5/6/2018
English Lucifer - Third Season
(2017)
TV   0 comments 4 received 1,928
5/1/2018
English Fifty Shades Freed
(2018)
Blu-ray   0 comments 9 received 6,327
5/1/2018
English Batman Ninja
(2018)
Web   2 comments 11 received 8,245
4/24/2018
English Fear the Walking Dead - فصل چهارم
(2018)
TV   0 comments 6 received 1,731
4/23/2018
English Lucifer - Third Season
(2017)
TV   0 comments 7 received 2,530
4/23/2018
English Vimanam
(2017)
DVD   0 comments 4 received 86
4/22/2018
English Winchester
(2018)
Blu-ray   2 comments 10 received 3,430
4/22/2018
English Bleeding Steel
(2017)
Web   0 comments 11 received 6,512
4/22/2018