صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by Sud_Arun (409)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
English The Killing of a Sacred Deer
(2017)
Blu-ray   0 comments 5 received 510
4 days ago
English Last Flying
(2017)
Blu-ray   0 comments 5 received 590
4 days ago
English Acts of Violence
(2018)
Web   0 comments 14 received 6,521
9 days ago
English Goodbye Christopher Robin
(2017)
Blu-ray   0 comments 6 received 795
9 days ago
English Taxi Driver
(1976)
Blu-ray   0 comments 7 received 126
10 days ago
English M.F.A.
(2017)
Blu-ray   0 comments 6 received 150
11 days ago
English M.F.A.
(2017)
Blu-ray   0 comments 6 received 140
11 days ago
English Thank You for Your Service
(2017)
Blu-ray   0 comments 7 received 511
11 days ago
English Jigsaw
(2017)
Web   0 comments 7 received 2,823
12 days ago
English Thank You for Your Service
(2017)
Web   0 comments 9 received 421
12 days ago
English Marvel's Runaways - First Season
(2017)
Web   0 comments 9 received 1,489
12 days ago
English Bullet Head
(2017)
    0 comments 7 received 554
12 days ago
English Jigsaw
(2017)
Web   1 comments 11 received 5,185
12 days ago
English MacGyver - فصل دوم
(2017)
TV   0 comments 7 received 502
15 days ago
English MacGyver - فصل دوم
(2017)
Web   2 comments 6 received 495
15 days ago
English The Snowman
(2017)
Blu-ray   0 comments 9 received 1,542
15 days ago
English Happy Death Day
(2017)
Blu-ray   0 comments 11 received 2,352
16 days ago
English Vikings - Fifth Season
(2017)
TV   0 comments 10 received 4,016
17 days ago
English Blade Runner 2049
(2017)
Blu-ray   0 comments 16 received 4,962
18 days ago
English Lucky
(2017)
Web   0 comments 11 received 1,665
18 days ago
English Geostorm
(2017)
Web   0 comments 7 received 5,852
19 days ago
English Happy Death Day
(2017)
Web   0 comments 10 received 3,532
19 days ago
English 12 Deaths of Christmas
(2017)
Blu-ray   3 comments 8 received 340
19 days ago
English November Criminals
(2017)
Blu-ray   0 comments 7 received 988
23 days ago
English The Foreigner
(2017)
Blu-ray   1 comments 14 received 7,302
23 days ago
English Battle of the Sexes
(2017)
Blu-ray   0 comments 9 received 3,237
30 days ago
English Bright
(2017)
Web   0 comments 14 received 9,570
30 days ago
English Battle of the Sexes
(2017)
Web   0 comments 12 received 5,014
12/20/2017
English Brad's Status
(2017)
Blu-ray   0 comments 7 received 2,155
12/20/2017
English It
(2017)
Blu-ray   5 comments 15 received 2,714
12/18/2017
English The Killing of a Sacred Deer
(2017)
Web   0 comments 7 received 10,250
12/16/2017
English The LEGO Ninjago Movie
(2017)
Blu-ray   0 comments 7 received 1,254
12/14/2017
English The Mountain Between Us
(2017)
Blu-ray   0 comments 11 received 6,678
12/14/2017
English Outlander - Third Season
(2017)
TV   0 comments 7 received 1,990
12/11/2017
English The Walking Dead - Eighth Season
(2017)
TV   0 comments 7 received 8,843
12/11/2017
English Stronger
(2017)
Blu-ray   0 comments 10 received 1,035
12/8/2017