صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by Sud_Arun (549)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
English Siberia
(2018)
Web   0 comments 2 received 3,102
7/15/2018
English Overboard
(2018)
Web   0 comments 3 received 4,416
7/15/2018
English 7 Days in Entebbe
(2018)
Web   0 comments 7 received 3,828
6/14/2018
English Early Man
(2018)
Blu-ray   0 comments 9 received 8,712
5/14/2018
English The 15:17 to Paris
(2018)
Blu-ray   0 comments 7 received 2,141
5/9/2018
English Red Sparrow
(2018)
Blu-ray   0 comments 11 received 5,661
5/9/2018
English Supergirl - Third Season
(2017)
TV   0 comments 5 received 1,538
5/8/2018
English Silicon Valley - Fifth Season
(2018)
Web   0 comments 5 received 2,161
5/8/2018
English Fear the Walking Dead - فصل چهارم
(2018)
TV   0 comments 5 received 1,089
5/8/2018
English Lucifer - Third Season
(2017)
TV   0 comments 5 received 3,502
5/8/2018
English Candy Jar
(2018)
Web   0 comments 6 received 1,039
5/6/2018
English Anon
(2018)
Web   2 comments 8 received 2,890
5/6/2018
English The Week Of
(2018)
Web   2 comments 6 received 1,863
5/6/2018
English The 15:17 to Paris
(2018)
Web   0 comments 4 received 1,943
5/6/2018
English Lucifer - Third Season
(2017)
TV   0 comments 4 received 1,816
5/1/2018
English Fifty Shades Freed
(2018)
Blu-ray   0 comments 9 received 5,311
5/1/2018
English Batman Ninja
(2018)
Web   2 comments 10 received 7,555
4/24/2018
English Fear the Walking Dead - فصل چهارم
(2018)
TV   0 comments 6 received 1,618
4/23/2018
English Lucifer - Third Season
(2017)
TV   0 comments 7 received 2,445
4/23/2018
English Vimanam
(2017)
DVD   0 comments 4 received 74
4/22/2018
English Winchester
(2018)
Blu-ray   1 comments 10 received 3,155
4/22/2018
English Bleeding Steel
(2017)
Web   0 comments 11 received 6,041
4/22/2018
English Hostiles
(2017)
Blu-ray   0 comments 4 received 2,410
4/22/2018
English Peter Rabbit
(2018)
Blu-ray   0 comments 11 received 6,831
4/20/2018
English Den of Thieves
(2018)
Web   2 comments 8 received 9,012
4/12/2018
English The Maze Runner: The Death Cure
(2017)
Blu-ray   0 comments 11 received 3,931
4/12/2018
English The Maze Runner: The Death Cure
(2017)
Web   0 comments 12 received 4,999
4/10/2018
English The Commuter
(2018)
Blu-ray   2 comments 12 received 4,593
4/5/2018
English The Maze Runner: The Death Cure
(2017)
Web   0 comments 10 received 6,792
4/4/2018
English The Post
(2017)
Blu-ray   0 comments 8 received 2,928
4/4/2018
English 12 Strong
(2018)
Web   0 comments 13 received 17,588
4/3/2018
English The Walking Dead - Eighth Season
(2017)
TV   0 comments 7 received 6,890
4/2/2018
English The Titan
(2018)
Web   0 comments 6 received 10,555
3/31/2018
English Phantom Thread
(2017)
Blu-ray   0 comments 8 received 2,048
3/30/2018
English The Commuter
(2018)
Web   0 comments 13 received 20,644
3/30/2018
English Phantom Thread
(2017)
Web   0 comments 6 received 3,109
3/29/2018