صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Westworld - فصل دوم

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:08,266 --> 00:00:11,183
Last year,
my wife took the wrong pills.

2
00:00:11,680 --> 00:00:13,758
I tried to console
my daughter,

3
00:00:13,967 --> 00:00:17,526
she told me that
my wife's death was no accident.

4
00:00:17,639 --> 00:00:19,266
That she killed herself.

5
00:00:22,014 --> 00:00:25,553
Are we logging records
of guest's experiences

6

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 5/14/2018 6:20 AM   13 days ago
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: 23.976
  • Files: 1 (18,459 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 745