لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Warrior.S01E07.XviD-AFG   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
Farsi/Persian Warrior.S01E07.XviD-AFG   Ali99
▓░╠▷ Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین 
Farsi/Persian Warrior.S01E07.WEBRip.x264-ION10   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
Farsi/Persian Warrior.S01E07.WEBRip.x264-ION10   Ali99
▓░╠▷ Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین 
Farsi/Persian Warrior.S01E07.WEB.h264-TBS   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
Farsi/Persian Warrior.S01E07.WEB.h264-TBS   Ali99
▓░╠▷ Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین 
Farsi/Persian Warrior.S01E07.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
Farsi/Persian Warrior.S01E07.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   Ali99
▓░╠▷ Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین 
Farsi/Persian Warrior.S01E07.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
Farsi/Persian Warrior.S01E07.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam   Ali99
▓░╠▷ Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین 
Farsi/Persian Warrior.S01E07.720p.WEB.x265-MiNX   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
Farsi/Persian Warrior.S01E07.720p.WEB.x265-MiNX   Ali99
▓░╠▷ Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین 
Farsi/Persian Warrior.S01E07.720p.WEB.x264-TBS   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
Farsi/Persian Warrior.S01E07.720p.WEB.x264-TBS   Ali99
▓░╠▷ Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین 
Farsi/Persian Warrior.S01E07.720p.AMZN.WEB-DL-MkvCage   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
Farsi/Persian Warrior.S01E07.720p.AMZN.WEB-DL-MkvCage   Ali99
▓░╠▷ Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین 
Farsi/Persian Warrior.S01E07.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTb   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
Farsi/Persian Warrior.S01E07.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTb   Ali99
▓░╠▷ Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین 
Farsi/Persian Warrior.S01E07.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTb   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
Farsi/Persian Warrior.S01E07.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTb   Ali99
▓░╠▷ Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین 
Farsi/Persian Warrior.S01E06.XviD-AFG   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E06.XviD-AFG   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
Farsi/Persian Warrior.S01E06.WEBRip.PSA.x265 [ 50:26 ]   MindBlowing
ReSync of .Cardinal. || WEBRip-PSA [ 50:26 ]  
Farsi/Persian Warrior.S01E06.WEBRip.PSA.x264 [ 50:26 ]   MindBlowing
ReSync of .Cardinal. || WEBRip-PSA [ 50:26 ]  
Farsi/Persian Warrior.S01E06.WEB.h264-TBS   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E06.WEB.h264-TBS   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
Farsi/Persian Warrior.S01E06.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E06.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
Farsi/Persian Warrior.S01E06.Chewed.Up.Spit.Out.and.Stepped.On.WEB-TBS   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E06.Chewed.Up.Spit.Out.and.Stepped.On.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E06.Chewed.Up.Spit.Out.and.Stepped.On.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E06.720p.WEB.x265-MiNX   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E06.720p.WEB.x265-MiNX   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
Farsi/Persian Warrior.S01E06.720p.WEB.h264-TBS   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E06.720p.WEB.h264-TBS   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
Farsi/Persian Warrior.S01E06.1080p.WEB.h264-TBS   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E06.1080p.WEB.h264-TBS   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
Farsi/Persian Warrior.S01E06.1080p.WEB.H264-METCON   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E06.1080p.WEB.H264-METCON   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
Farsi/Persian Warrior.S01E05.XviD-AFG   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین 
Farsi/Persian Warrior.S01E05.WEBRip.x264-ION10   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
Farsi/Persian Warrior.S01E05.WEBRip.x264-ION10   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین 
Farsi/Persian Warrior.S01E05.WEB.h264-TBS   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
Farsi/Persian Warrior.S01E05.WEB.h264-TBS   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین 
Farsi/Persian Warrior.S01E05.The.Blood.and.the.Sh_t.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین 
Farsi/Persian Warrior.S01E05.The.Blood.and.the.Sh_t.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین 
Farsi/Persian Warrior.S01E05.720p.WEB.x265-MiNX   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
Farsi/Persian Warrior.S01E05.720p.WEB.x265-MiNX   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین 
Farsi/Persian Warrior.S01E05.720p.WEB.h264-TBS   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
Farsi/Persian Warrior.S01E05.720p.WEB.h264-TBS   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین 
Farsi/Persian Warrior.S01E05.720p.WEB.H264-MEMENTO   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
Farsi/Persian Warrior.S01E05.720p.WEB.H264-MEMENTO   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین 
Farsi/Persian Warrior.S01E05.1080p.WEB.H264-MEMENTO   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
Farsi/Persian Warrior.S01E05.1080p.WEB.H264-MEMENTO   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین 
Farsi/Persian Warrior.S01E04.XviD-AFG   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E04.WEBRip.x264-ION10   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
Farsi/Persian Warrior.S01E04.WEBRip.x264-ION10   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E04.WEB.H264-MEMENTO   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
Farsi/Persian Warrior.S01E04.WEB.H264-MEMENTO   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E04.The.White.Mountain.SD.MEMENTO   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
Farsi/Persian Warrior.S01E04.The.White.Mountain.SD.MEMENTO   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E04.The.White.Mountain.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC.PSA   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E04.The.White.Mountain.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E04.The.White.Mountain.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E04.The.White.Mountain.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E04.720p.WEB.x265-MiNX   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
Farsi/Persian Warrior.S01E04.720p.WEB.x265-MiNX   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E04.720p.WEB.H264-MEMENTO   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
Farsi/Persian Warrior.S01E04.720p.WEB.H264-MEMENTO   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E04.1080p.WEB.H264-MEMENTO   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
Farsi/Persian Warrior.S01E04.1080p.WEB.H264-MEMENTO   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E03.XviD-AFG   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E03.XviD-AFG   GrishVan
🍁Ivan&Grisha : ترجمه و زیرنویس🍁 
Farsi/Persian Warrior.S01E03.XviD-AFG   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Warrior.S01E03.WEBRip.x264-SHiTSPREAD   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E03.WEBRip.x264-SHiTSPREAD   GrishVan
🍁Ivan&Grisha : ترجمه و زیرنویس🍁 
Farsi/Persian Warrior.S01E03.WEBRip.x264-SHiTSPREAD   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Warrior.S01E03.WEB.x264-PHOENiX   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E03.WEB.x264-PHOENiX   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Warrior.S01E03.John.Chinaman.PHOENiX   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E03.John.Chinaman.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC.PSA   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E03.John.Chinaman.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین 
Farsi/Persian Warrior.S01E03.John.Chinaman.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین 
Farsi/Persian Warrior.S01E03.John.Chinaman.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین 
Farsi/Persian Warrior.S01E03.John.Chinaman.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین 
Farsi/Persian Warrior.S01E03.720p.WEB.x264-PHOENiX   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E03.720p.WEB.x264-PHOENiX   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Warrior.S01E03.720p.WEB.H264-METCON   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E03.720p.WEB.H264-METCON   GrishVan
🍁Ivan&Grisha : ترجمه و زیرنویس🍁 
Farsi/Persian Warrior.S01E03.720p.WEB.H264-METCON   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Warrior.S01E03.1080p.WEB.H264-METCON   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E03.1080p.WEB.H264-METCON   GrishVan
🍁Ivan&Grisha : ترجمه و زیرنویس🍁 
Farsi/Persian Warrior.S01E03.1080p.WEB.H264-METCON   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Warrior.S01E02.WEBRip.x264-SHiTSPREAD   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E02.WEBRip.x264-SHiTSPREAD   GrishVan
🍁Ivan&Grisha : ترجمه و زیرنویس🍁 
Farsi/Persian Warrior.S01E02.WEBRip.x264-SHiTSPREAD   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Warrior.S01E02.WEB.x264-PHOENiX   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E02.WEB.x264-PHOENiX   GrishVan
🍁Ivan&Grisha : ترجمه و زیرنویس🍁 
Farsi/Persian Warrior.S01E02.WEB.x264-PHOENiX   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Warrior.S01E02.There's.No.China.in.the.Bible.PHOENiX   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E02.There's.No.China.in.the.Bible.AMZN.WEBRip-NTb   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E02.AMZN.WEBRip-NTb   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E02.720p.WEB.x265-MiNX   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E02.720p.WEB.x265-MiNX   GrishVan
🍁Ivan&Grisha : ترجمه و زیرنویس🍁 
Farsi/Persian Warrior.S01E02.720p.WEB.x265-MiNX   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Warrior.S01E02.720p.WEB.H264-METCON   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E02.720p.WEB.H264-METCON   GrishVan
🍁Ivan&Grisha : ترجمه و زیرنویس🍁 
Farsi/Persian Warrior.S01E02.720p.WEB.H264-METCON   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Warrior.S01E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   GrishVan
🍁Ivan&Grisha : ترجمه و زیرنویس🍁 
Farsi/Persian Warrior.S01E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Warrior.S01E02.1080p.WEB.H264-METCON   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E02.1080p.WEB.H264-METCON   GrishVan
🍁Ivan&Grisha : ترجمه و زیرنویس🍁 
Farsi/Persian Warrior.S01E02.1080p.WEB.H264-METCON   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Warrior.S01E01.WEBRip.x264-SHiTSPREAD   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E01.WEBRip.x264-SHiTSPREAD   GrishVan
🍁Ivan&Grisha : ترجمه و زیرنویس🍁 
Farsi/Persian Warrior.S01E01.WEBRip.x264-SHiTSPREAD   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Warrior.S01E01.WEB.x264-PHOENiX   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E01.WEB.x264-PHOENiX   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Warrior.S01E01.720p.WEB.x265-MiNX   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E01.720p.WEB.x265-MiNX   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Warrior.S01E01.720p.WEB.H264-METCON   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E01.720p.WEB.H264-METCON   GrishVan
🍁Ivan&Grisha : ترجمه و زیرنویس🍁 
Farsi/Persian Warrior.S01E01.720p.WEB.H264-METCON   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Warrior.S01E01.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E01.1080p.WEB.H264-METCON   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.S01E01.1080p.WEB.H264-METCON   GrishVan
🍁Ivan&Grisha : ترجمه و زیرنویس🍁 
Farsi/Persian Warrior.S01E01.1080p.WEB.H264-METCON   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Warrior.2019.S01E03.WEB.x264-PHOENiX   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.2019.S01E03.WEB.x264-PHOENiX   GrishVan
🍁Ivan&Grisha : ترجمه و زیرنویس🍁 
Farsi/Persian Warrior.2019.S01E03.WEB.x264-PHOENiX   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Warrior.2019.S01E03.720p.WEB.x265-MiNX   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.2019.S01E03.720p.WEB.x265-MiNX   GrishVan
🍁Ivan&Grisha : ترجمه و زیرنویس🍁 
Farsi/Persian Warrior.2019.S01E03.720p.WEB.x265-MiNX   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Warrior.2019.S01E01.WEB.x264-PHOENiX   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.2019.S01E01.WEB.x264-PHOENiX   GrishVan
🍁Ivan&Grisha : ترجمه و زیرنویس🍁 
Farsi/Persian Warrior.2019.S01E01.WEB.x264-PHOENiX   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Warrior.2019.S01E01.720p.WEB.x265-MiNX   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.2019.S01E01.720p.WEB.x265-MiNX   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Warrior.2019.S01E01.1080p.WEB.x265-MiNX   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal علی اکبر دوست دار و آرین  
Farsi/Persian Warrior.2019.S01E01.1080p.WEB.x265-MiNX   MeysaM-UnicorN
█► میثم موسویان | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Warrior.2019.S01E01.720p.WEB.x265-MiNX   GrishVan
🍁Ivan&Grisha : ترجمه و زیرنویس🍁 
Farsi/Persian Warrior.2019.S01E01.1080p.WEB.x265-MiNX   GrishVan
🍁Ivan&Grisha : ترجمه و زیرنویس🍁