لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
English Warrior.S01E07.XviD-AFG   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E07.XviD-AFG   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E07.WEBRip.x264-ION10   NARACHI
 
English Warrior.S01E07.WEBRip.x264-ION10   NARACHI
 
English Warrior.S01E07.WEB.x264-TBS   NARACHI
 
English Warrior.S01E07.WEB.x264-TBS   NARACHI
 
English Warrior.S01E07.WEB.h264-TBS   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E07.WEB.h264-TBS   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E07.WEB.h264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.S01E07.WEB.h264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.S01E07.720p.WEB.x265-MiNX   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E07.720p.WEB.x265-MiNX   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E07.720p.WEB.x264-TBS   NARACHI
 
English Warrior.S01E07.720p.WEB.x264-TBS   NARACHI
 
English Warrior.S01E07.720p.WEB.h264-TBS   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E07.720p.WEB.h264-TBS   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E07.720p.WEB.h264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.S01E07.720p.WEB.h264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English warrior.s01e07.720p.web.h264-tbs   sherly85
 
English Warrior.S01E07.480p.x264-mSD   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E07.480p.x264-mSD   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E06.XviD-AFG   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E06.XviD-AFG   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E06.WEB.h264-TBS   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E06.WEB.h264-TBS   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E06.WEB.h264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.S01E06.WEB.h264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.S01E06.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E06.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E06.720p.WEB.x265-MiNX   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E06.720p.WEB.x265-MiNX   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E06.720p.WEB.h264-TBS   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E06.720p.WEB.h264-TBS   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E06.720p.WEB.h264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.S01E06.720p.WEB.h264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English warrior.s01e06.720p.web.h264-tbs   sherly85
 
English Warrior.S01E06.1080p.WEB.h264-TBS   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E06.1080p.WEB.h264-TBS   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E06.1080p.WEB.H264-METCON   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E06.1080p.WEB.H264-METCON   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E05.WEBRip.x264-ION10   tedi
fix common errors 
English Warrior.S01E05.WEB.h264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.S01E05.WEB.h264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.S01E05.720p.WEB.x265-MiNX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.S01E05.720p.WEB.x265-MiNX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English warrior.s01e05.720p.web.h264-tbs   sherly85
 
English Warrior.S01E05.720p.WEB.h264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.S01E05.720p.WEB.h264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.S01E04.XviD-AFG   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E04.XviD-AFG   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E04.WEBRip.x264-ION10   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E04.WEBRip.x264-ION10   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E04.WEB.H264-MEMENTO   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E04.WEB.H264-MEMENTO   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E04.WEB.H264-MEMENTO   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.S01E04.WEB.H264-MEMENTO   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.S01E04.720p.WEB.x265-MiNX   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E04.720p.WEB.x265-MiNX   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E04.720p.WEB.H264-MEMENTO   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E04.720p.WEB.H264-MEMENTO   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E04.720p.WEB.H264-MEMENTO   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.S01E04.720p.WEB.H264-MEMENTO   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.S01E04.1080p.WEB.H264-MEMENTO   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E04.1080p.WEB.H264-MEMENTO   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E04.1080p.WEB.H264-MEMENTO   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.S01E04.1080p.WEB.H264-MEMENTO   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.S01E03.XviD-AFG   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E03.XviD-AFG   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E03.WEBRip.x264-SHiTSPREAD   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E03.WEBRip.x264-SHiTSPREAD   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E03.WEB.x264-PHOENiX   NARACHI
Synced & corrected robtor - www.addic7ed.com 
English Warrior.S01E03.WEB.x264-PHOENiX   NARACHI
Synced & corrected robtor - www.addic7ed.com 
English Warrior.S01E03.John.Chinaman.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC.PSA   mehmtawadII
HI 
English Warrior.S01E03.720p.WEB.x264-PHOENiX   NARACHI
Synced & corrected robtor - www.addic7ed.com 
English Warrior.S01E03.720p.WEB.x264-PHOENiX   NARACHI
Synced & corrected robtor - www.addic7ed.com 
English Warrior.S01E03.720p.WEB.H264-METCON   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E03.720p.WEB.H264-METCON   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E03.720p.WEB.H264-METCON   sherly85
 
English Warrior.S01E03.1080p.WEB.H264-METCON   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E03.1080p.WEB.H264-METCON   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E02.XviD-AFG   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E02.XviD-AFG   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E02.WEBRip.x264-SHiTSPREAD   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E02.WEBRip.x264-SHiTSPREAD   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E02.WEBRip.x264-ION10   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E02.WEBRip.x264-ION10   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E02.WEB.x264-PHOENiX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.S01E02.WEB.x264-PHOENiX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.S01E02.720p.WEB.x265-MiNX   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E02.720p.WEB.x265-MiNX   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E02.720p.WEB.x265-MiNX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.S01E02.720p.WEB.x265-MiNX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.S01E02.720p.WEB.H264-METCON   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E02.720p.WEB.H264-METCON   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E02.720p.WEB.H264-METCON   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.S01E02.720p.WEB.H264-METCON   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.S01E02.720p.WEB.H264-METCON   sherly85
 
English Warrior.S01E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   sherly85
 
English Warrior.S01E02.1080p.WEB.H264-METCON   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E02.1080p.WEB.H264-METCON   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E02.1080p.WEB.H264-METCON   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.S01E02.1080p.WEB.H264-METCON   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.S01E01.WEBRip.x264-SHiTSPREAD   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E01.WEBRip.x264-SHiTSPREAD   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E01.WEBRip.x264-ION10   tedi
resync by me ;) 
English Warrior.S01E01.WEB.x264-PHOENiX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.S01E01.WEB.x264-PHOENiX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.S01E01.720p.WEB.x265-MiNX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.S01E01.720p.WEB.x265-MiNX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.S01E01.720p.WEB.H264-METCON   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E01.720p.WEB.H264-METCON   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E01.720p.WEB.H264-METCON   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.S01E01.720p.WEB.H264-METCON   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.S01E01.1080p.WEB.H264-METCON   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E01.1080p.WEB.H264-METCON   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Warrior.S01E01.1080p.WEB.H264-METCON   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.S01E01.1080p.WEB.H264-METCON   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.2019.S01E07.The.Tiger.And.The.Fox.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.2019.S01E07.The.Tiger.And.The.Fox.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.2019.S01E07.The.Tiger.And.The.Fox.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.2019.S01E07.The.Tiger.And.The.Fox.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English Warrior.2019.S01E03.WEB.x264-PHOENiX   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Warrior.2019.S01E03.WEB.x264-PHOENiX   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Warrior.2019.S01E03.John.Chinaman.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Predator1
Sync with CafeFlix.fun  
English Warrior.2019.S01E03.720p.WEB.x265-MiNX   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Warrior.2019.S01E03.720p.WEB.x265-MiNX   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Warrior.2019.S01E02.WEB.x264-PHOENiX   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Warrior.2019.S01E02.WEB.x264-PHOENiX   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Warrior.2019.S01E02.Theres.No.China.in.the.Bible.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Predator1
SDH / Sync with CafeFlix.fun 
English Warrior.2019.S01E01.WEB.x264-PHOENiX   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Warrior.2019.S01E01.WEB.x264-PHOENiX   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Warrior.2019.S01E01.The.Itchy.Onion.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Predator1
SDH / Sync with CafeFlix.fun 
English Warrior.2019.S01E01.720p.WEB.x265-MiNX   xyvilles
NON HI - From addic7ed.com 
English Warrior.2019.S01E01.720p.WEB.x265-MiNX   xyvilles
HI - From addic7ed.com 
English Warrior S01E06 WEBRip x264-ION10   sherly85
 
English Warrior S01E04 720p WEB H264-MEMENTO   sherly85