صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

WANNA ONE GO Season 2: ZERO BASE (워너원고: 제로 베이스)

پیش نمایش زیرنویس :

[Script Info]
; Script generated by Aegisub 3.2.2
; http://www.aegisub.org/
Title: Default Aegisub file
ScriptType: v4.00+
WrapStyle: 0
ScaledBorderAndShadow: yes
YCbCr Matrix: TV.601
PlayResX: 960
PlayResY: 540

[Aegisub Project Garbage]
Audio File: [kordramas.com][Mnet] WANNA ONE GO- ZERO BASE.E06.171215.540p-NEXT.mkv
Video File: [kordramas.com][Mnet] WANNA ONE GO- ZERO BASE.E06.171215.540p-NEXT.mkv
Video AR Mode: 4

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 12/18/2017 1:34 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 2 (74,867 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 9/10 from 21 users
  • Voted as Good by: 20 users
  • Voted as Bad by: 1 users
  • Downloads: 39,965