صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

The Wall

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:21,772 --> 00:00:25,401
آواخر ٢٠٠٧، حرب العراق قاربت النهاية

2
00:00:27,278 --> 00:00:30,906
أعلن الرئيس “بوش” النصر

3
00:00:32,700 --> 00:00:36,328
وانطلقت عمليات إعادة البناء

4
00:01:09,236 --> 00:01:10,571
لا شيء

5
00:01:13,824 --> 00:01:15,242
لقد هرب

6
00:01:17,953 --> 00:01:20,206
لا أدري من كان، لكنه اختفى

7

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/3/2018 11:49 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (22,360 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 196