صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

The Search for General Tso

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:12,220 --> 00:00:15,473
‏‏‎"‎جيد بالاس‎"‏
‏‏مطعم صيني‎‏

2
00:00:17,684 --> 00:00:19,561
‏‎؟"‎تشي‎" ؟"‎تشي‎"‏‏

3
00:00:21,313 --> 00:00:22,772
‏‎."‎تشي‎"‏‏

4
00:00:22,855 --> 00:00:24,899
‏‏‎؟"‎تشي‎" ؟‎مرحبا‎ -‏
‏‎.‎نعم‎ ،‎مرحبا‎ -‏‏

5
00:00:25,608 --> 00:00:27,485
‏‏‎؟‎هل أنت مستعد‎ -‏
‏‎.‎نعم‎ -‏‏

6

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/13/2018 6:34 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (35,565 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 1 users
  • Voted as Good by: 1 users
  • Downloads: 26