صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

The Long Chase (Xia shi hang)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:48,851 --> 00:00:51,521
Perhatian semua!
Bendahara akan tiba.

2
00:00:51,521 --> 00:00:52,921
Semua orang berjaga-jaga.

3
00:00:52,921 --> 00:00:54,296
Ya.

4
00:00:59,001 --> 00:01:01,251
lkut saya.

5
00:01:16,841 --> 00:01:18,801
Bendahara akan tiba,
menumpukan perhatian.

6
00:01:18,801 --> 00:01:20,176
Ya.

7

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/13/2018 5:55 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: 23.976
  • Files: 1 (17,170 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 7