صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

The Last Empress (Empress' Dignity / Hwanghooui Poomkyeok / 황후의 품격)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

 • اطلاعات انتشار :
  皇后的品格.황후의 품격~An.Empress's.Dignity.E07-E08.181129-NEXT-VIU
  皇后的品格.황후의 품격~An.Empress's.Dignity.E07-E08.181129-NEXT-KCW
  皇后的品格.황후의 품격~An.Empress's.Dignity.E05-E06.181128-NEXT-KCW
  皇后的品格.황후의 품격ㆍThe.Last.Empress.E07-E08.181129-NEXT-VIU
  皇后的品格.황후의 품격ㆍThe.Last.Empress.E07-E08.181129-NEXT-KCW
  皇后的品格.황후의 품격ㆍThe.Last.Empress.E05-E06.181128-NEXT-KCW
 • تفسیر توسط
  RuoXi
 • Ep 7 & 8 [VIU Ver.] & Ep 5 - 8 [Kocowa Ver.] "The Empress Dowager Underestimates Ms. Min", "Make Oh Sunny Your Empress", "Wedding Preparations" & "The Wedding". Synced for NEXT. Runtime Ep 5 - 6, 7 - 8 > 00:59:06 & 00:59:44. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^
 • 10