صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

The Good Wife - Sixth Season

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:21,792 --> 00:00:22,917
"ط£ظ„ظٹط´ظٹط§".

2
00:00:24,875 --> 00:00:26,083
ظ†ط¹ظ…طں

3
00:00:27,125 --> 00:00:28,542
ظ‡ظ„ طھط±ظٹط¯ظٹظ† ط§ظ„طھط±ط´ط­ ظ„ظ…ظ†طµط¨ ط§ظ„ظ†ط§ط¦ط¨ ط§ظ„ط¹ط§ظ…طں

4
00:00:30,709 --> 00:00:31,709
ظ…ط§ط°ط§طں

5
00:00:33,625 --> 00:00:35,667

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/2/2018 7:55 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 22 (524,959 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 7 users
  • Voted as Good by: 7 users
  • Downloads: 41