صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
English The.Gifted.S01E13.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
HI || Re-Synced || Runtime: 1h 25m 44s || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Gifted.S01E13.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
Non-HI || Re-Synced || Runtime: 1h 25m 44s || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Gifted.S01E13.480p.WEB.x264-RMTeam   MaxPayne
HI || Re-Synced || Runtime: 1h 25m 44s || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Gifted.S01E13.480p.WEB.x264-RMTeam   MaxPayne
Non-HI || Re-Synced || Runtime: 1h 25m 44s || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Gifted.S01E13.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
HI || Re-Synced || Runtime: 1h 25m 44s || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Gifted.S01E13.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
Non-HI || Re-Synced || Runtime: 1h 25m 44s || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Gifted.S01E12-E13.XviD-AFG   GhostRider666
SEASON FINALE, HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English The.Gifted.S01E12-E13.XviD-AFG   GhostRider666
SEASON FINALE, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English The.Gifted.S01E12-E13.WEBRip.x264-ION10   kool3ds
HI REMOVED. Synced & Corrected 
English The.Gifted.S01E12-E13.WEB.x264-TBS   MaxPayne
HI || Re-Synced || Runtime: 1h 25m 44s || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Gifted.S01E12-E13.WEB.x264-TBS   MaxPayne
Non-HI || Re-Synced || Runtime: 1h 25m 44s || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Gifted.S01E12-E13.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI - Season Finale || Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com -- Contains episodes 01x12-01x13 
English The.Gifted.S01E12-E13.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI Removed - Season Finale || Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com -- Contains episodes 01x12-01x13 
English The.Gifted.S01E12-E13.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI - Season Finale || Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com -- Contains episodes 01x12-01x13 
English The.Gifted.S01E12-E13.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI Removed - Season Finale || Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com -- Contains episodes 01x12-01x13 
English The.Gifted.S01E12-E13.HDTV.x264-SVA   GhostRider666
SEASON FINALE, HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English The.Gifted.S01E12-E13.HDTV.x264-SVA   GhostRider666
SEASON FINALE, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English The.Gifted.S01E12-E13.HDTV.x264-RBB   GoldenBeard
HI - Season Finale || Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com -- Contains episodes 01x12-01x13 
English The.Gifted.S01E12-E13.HDTV.x264-RBB   GoldenBeard
HI Removed - Season Finale || Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com -- Contains episodes 01x12-01x13 
English The.Gifted.S01E12-E13.720p.WEBRip.x265-HETeam   MaxPayne
HI || Re-Synced || Runtime: 1h 25m 44s || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Gifted.S01E12-E13.720p.WEBRip.x265-HETeam   MaxPayne
Non-HI || Re-Synced || Runtime: 1h 25m 44s || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Gifted.S01E12-E13.720p.WEB.x264-TBS   MaxPayne
HI || Re-Synced || Runtime: 1h 25m 44s || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Gifted.S01E12-E13.720p.WEB.x264-TBS   MaxPayne
Non-HI || Re-Synced || Runtime: 1h 25m 44s || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Gifted.S01E12-E13.720p.HEVC.x265-MeGusta   GhostRider666
SEASON FINALE, HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English The.Gifted.S01E12-E13.720p.HEVC.x265-MeGusta   GhostRider666
SEASON FINALE, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English The.Gifted.S01E12-E13.720p.HDTV.x264-MkvCage   GoldenBeard
HI - Season Finale || Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com -- Contains episodes 01x12-01x13 
English The.Gifted.S01E12-E13.720p.HDTV.x264-MkvCage   GoldenBeard
HI Removed - Season Finale || Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com -- Contains episodes 01x12-01x13 
English The.Gifted.S01E12-E13.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI - Season Finale || Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com -- Contains episodes 01x12-01x13 
English The.Gifted.S01E12-E13.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI Removed - Season Finale || Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com -- Contains episodes 01x12-01x13 
English The.Gifted.S01E12-E13.720p.HDTV.x264-AVS   GhostRider666
SEASON FINALE, HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English The.Gifted.S01E12-E13.720p.HDTV.x264-AVS   GhostRider666
SEASON FINALE, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English The.Gifted.S01E12-E13.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Season Finale || Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com -- Contains episodes 01x12-01x13 
English The.Gifted.S01E12-E13.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Season Finale || Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com -- Contains episodes 01x12-01x13 
English The.Gifted.S01E12-E13.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Season Finale || Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com -- Contains episodes 01x12-01x13 
English The.Gifted.S01E12-E13.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Season Finale || Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com -- Contains episodes 01x12-01x13 
English The.Gifted.S01E12-E13.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GhostRider666
SEASON FINALE, HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English The.Gifted.S01E12-E13.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GhostRider666
SEASON FINALE, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English The.Gifted.S01E12-E13.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   kool3ds
HI REMOVED. Synced & Corrected 
English The.Gifted.S01E12-E13.480p.x264-mSD   GhostRider666
SEASON FINALE, HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English The.Gifted.S01E12-E13.480p.x264-mSD   GhostRider666
SEASON FINALE, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English The.Gifted.S01E12-E13.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Season Finale || Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com -- Contains episodes 01x12-01x13 
English The.Gifted.S01E12-E13.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Season Finale || Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com -- Contains episodes 01x12-01x13 
English The.Gifted.S01E12-E13.1080p.WEB.x264-TBS   MaxPayne
HI || Re-Synced || Runtime: 1h 25m 44s || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Gifted.S01E12-E13.1080p.WEB.x264-TBS   MaxPayne
Non-HI || Re-Synced || Runtime: 1h 25m 44s || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Gifted.S01E12-E13.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   kool3ds
HI REMOVED. Synced & Corrected 
English The.Gifted.S01E11.XviD-AFG   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs! 
English The.Gifted.S01E11.XviD-AFG   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs! 
English The.Gifted.S01E11.WEB.x264-TBS   srjanapala
HI removed. For WEB.x264-TBS releases. 
English The.Gifted.S01E11.WEB.x264-TBS   MaxPayne
Non-HI ¦ Re-Synced ¦ Runtime: 45m 8s ¦ Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Gifted.S01E11.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E11.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E11.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E11.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E11.HDTV.x264-SVA   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs! 
English The.Gifted.S01E11.HDTV.x264-SVA   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs! 
English The.Gifted.S01E11.HDTV.x264-RBB   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E11.HDTV.x264-RBB   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E11.720p.WEBRip.x265-HETeam   MaxPayne
Non-HI ¦ Re-Synced ¦ Runtime: 45m 8s ¦ Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Gifted.S01E11.720p.WEB.x264-TBS   MaxPayne
Non-HI ¦ Re-Synced ¦ Runtime: 45m 8s ¦ Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Gifted.S01E11.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
Non-HI ¦ Re-Synced ¦ Runtime: 45m 8s ¦ Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Gifted.S01E11.720p.HEVC.x265-MeGusta   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs! 
English The.Gifted.S01E11.720p.HEVC.x265-MeGusta   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs! 
English The.Gifted.S01E11.720p.HDTV.x264-MkvCage   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E11.720p.HDTV.x264-MkvCage   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E11.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E11.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E11.720p.HDTV.x264-AVS   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs! 
English The.Gifted.S01E11.720p.HDTV.x264-AVS   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs! 
English The.Gifted.S01E11.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E11.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E11.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E11.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E11.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs! 
English The.Gifted.S01E11.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs! 
English The.Gifted.S01E11.480p.x264-mSD   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs! 
English The.Gifted.S01E11.480p.x264-mSD   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs! 
English The.Gifted.S01E11.480p.WEB.x264-RMTeam   MaxPayne
Non-HI ¦ Re-Synced ¦ Runtime: 45m 8s ¦ Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Gifted.S01E11.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E11.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English the.gifted.s01e11.1080p.web.x264-tbs   Huynh_Le
Resynced for TBS version 
English The.Gifted.S01E11.1080p.WEB.x264-TBS   MaxPayne
Non-HI ¦ Re-Synced ¦ Runtime: 45m 8s ¦ Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Gifted.S01E11.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
Non-HI ¦ Re-Synced ¦ Runtime: 45m 8s ¦ Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Gifted.S01E10.XviD-AFG   GhostRider666
FALL FINALE, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E10.XviD-AFG   GhostRider666
FALL FINALE, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E10.WEBRip.x264-RARBG   GhostRider666
FALL FINALE, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E10.WEBRip.x264-RARBG   GhostRider666
FALL FINALE, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E10.WEB.x264-TBS   MaxPayne
Non-HI ¦ Re-Synced ¦ Run Time: 00:43:59 ¦ Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Gifted.S01E10.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by medvidecek007 -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E10.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by medvidecek007 -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E10.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by medvidecek007 -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E10.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by medvidecek007 -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E10.HDTV.x264-SVA   GhostRider666
FALL FINALE, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E10.HDTV.x264-SVA   GhostRider666
FALL FINALE, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E10.HDTV.x264-RBB   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by medvidecek007 -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E10.HDTV.x264-RBB   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by medvidecek007 -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E10.eXploited.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   GhostRider666
FALL FINALE, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E10.eXploited.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   GhostRider666
FALL FINALE, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E10.eXploited.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   GhostRider666
FALL FINALE, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E10.eXploited.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   GhostRider666
FALL FINALE, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E10.720p.WEB.x264-TBS   MaxPayne
Non-HI ¦ Re-Synced ¦ Run Time: 00:43:59 ¦ Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Gifted.S01E10.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
Non-HI ¦ Re-Synced ¦ Run Time: 00:43:59 ¦ Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Gifted.S01E10.720p.HEVC.x265-MeGusta   GhostRider666
FALL FINALE, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E10.720p.HEVC.x265-MeGusta   GhostRider666
FALL FINALE, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E10.720p.HDTV.x264-MkvCage   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by medvidecek007 -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E10.720p.HDTV.x264-MkvCage   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by medvidecek007 -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E10.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by medvidecek007 -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E10.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by medvidecek007 -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E10.720p.HDTV.x264-AVS   GhostRider666
FALL FINALE, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E10.720p.HDTV.x264-AVS   GhostRider666
FALL FINALE, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E10.720p.HDTV.x264-AVS   bojasoom.10
 
English The.Gifted.S01E10.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by medvidecek007 -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E10.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by medvidecek007 -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E10.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by medvidecek007 -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E10.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by medvidecek007 -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E10.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GhostRider666
FALL FINALE, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E10.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GhostRider666
FALL FINALE, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E10.480p.x264-mSD   GhostRider666
FALL FINALE, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E10.480p.x264-mSD   GhostRider666
FALL FINALE, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E10.480p.WEB.x264-RMTeam   MaxPayne
Non-HI ¦ Re-Synced ¦ Run Time: 00:43:59 ¦ Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Gifted.S01E10.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by medvidecek007 -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E10.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by medvidecek007 -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E10.1080p.WEB.x264-TBS   MaxPayne
Non-HI ¦ Re-Synced ¦ Run Time: 00:43:59 ¦ Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Gifted.S01E10.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
Non-HI ¦ Re-Synced ¦ Run Time: 00:43:59 ¦ Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Gifted.S01E09.WEB.x264-TBS   MaxPayne
Non-HI ¦ Re-synced from VitoSilans for TBS ¦ Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Gifted.S01E09.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E09.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E09.HDTV.XviD-RMX   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Gifted.S01E09.HDTV.XviD-RMX   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Gifted.S01E09.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E09.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E09.HDTV.x264-SVA   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Gifted.S01E09.HDTV.x264-SVA   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Gifted.S01E09.HDTV.x264-RBB   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E09.HDTV.x264-RBB   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E09.HDTV.x264-RBB   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Gifted.S01E09.HDTV.x264-RBB   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Gifted.S01E09.720p.WEB.x264-TBS   MaxPayne
Non-HI ¦ Re-synced from VitoSilans for TBS ¦ Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Gifted.S01E09.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
Non-HI ¦ Re-synced from VitoSilans for TBS ¦ Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Gifted.S01E09.720p.HDTV.x264-MkvCage   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E09.720p.HDTV.x264-MkvCage   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E09.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E09.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E09.720p.HDTV.x264-AVS   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Gifted.S01E09.720p.HDTV.x264-AVS   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Gifted.S01E09.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E09.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E09.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Gifted.S01E09.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Gifted.S01E09.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E09.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E09.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Gifted.S01E09.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Gifted.S01E09.480p.WEB.x264-RMTeam   MaxPayne
Non-HI ¦ Re-synced from VitoSilans for TBS ¦ Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Gifted.S01E09.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E09.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E09.480p.HDTV.x264-RMTeam   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Gifted.S01E09.480p.HDTV.x264-RMTeam   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Gifted.S01E09.1080p.WEB.x264-TBS   MaxPayne
Non-HI ¦ Re-synced from VitoSilans for TBS ¦ Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Gifted.S01E09.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
Non-HI ¦ Re-synced from VitoSilans for TBS ¦ Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Gifted.S01E08.WEBRip.x264-RARBG   zocine
♥♥Remove HI.♥♥ wWw.ZooCine.NeT♥♥ 
English The.Gifted.S01E08.threat.of.eXtinction.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   zocine
♥♥Remove HI.♥♥ wWw.ZooCine.NeT♥♥ 
English The.Gifted.S01E08.threat.of.eXtinction.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   zocine
♥♥Remove HI.♥♥ wWw.ZooCine.NeT♥♥ 
English The.Gifted.S01E08.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E08.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E08.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E08.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English the.gifted.s01e08.720p.web.x264-tbs   Maxa
 
English The.Gifted.S01E08.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E08.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E08.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E08.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E08.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E08.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E08.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E08.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E07.XviD-AFG   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Gifted.S01E07.XviD-AFG   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E07.XviD-AFG   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E07.WEBRip.x264-RARBG   zocine
Hi Remove! WwW.ZooCine.NeT 
English the.gifted.s01e07.repack.internal.720p.web.x264-bamboozle   rogue147
Resynced VitoSilans' AVS version from Addic7ed (thanks!) 
English The.Gifted.S01E07.HDTV.XviD-RMX   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:43:09♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Gifted.S01E07.HDTV.XviD-RMX   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Gifted.S01E07.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E07.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E07.HDTV.XviD-AFG   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:43:09♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Gifted.S01E07.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E07.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E07.HDTV.x264-SVA   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:43:09♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Gifted.S01E07.HDTV.x264-SVA   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Gifted.S01E07.HDTV.x264-SVA   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E07.HDTV.x264-SVA   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E07.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E07.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E07.720p.HEVC.x265-MeGusta   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E07.720p.HEVC.x265-MeGusta   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E07.720p.HDTV.x264-AVS   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:43:09♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Gifted.S01E07.720p.HDTV.x264-AVS   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Gifted.S01E07.720p.HDTV.x264-AVS   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E07.720p.HDTV.x264-AVS   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E07.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E07.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E07.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:43:09♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Gifted.S01E07.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Gifted.S01E07.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E07.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:43:09♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Gifted.S01E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Gifted.S01E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E07.480p.x264-mSD   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E07.480p.x264-mSD   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E07.480p.HDTV.x264-RMTeam   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Gifted.S01E07.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E07.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E07.480p.HDTV.x264-mSD   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:43:09♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Gifted.S01E07.480p.HDTV.x264-mSD   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Gifted.S01E07.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E07.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.XviD-AFG   allblackevil
HI- synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.XviD-AFG   allblackevil
NON HI- synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.XviD-AFG   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.XviD-AFG   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.WEBRip.x264-RARBG   GoldenBeard
HI - Resynced by Anon010101 and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.WEBRip.x264-RARBG   GoldenBeard
HI Removed - Resynced by Anon010101 and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.WEB.x264-TBS   srjanapala
No HI. For WEB.x264-TBS releases. 
English The.Gifted.S01E06.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
Resynced by olden and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.WEB.x264-TBS   hadilan
From zimuzu, thanks... 
English The.Gifted.S01E06.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.HDTV.XviD-RMX   allblackevil
HI- synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.HDTV.XviD-RMX   allblackevil
NON HI- synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.HDTV.XviD-RMX   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired ¦¦ Synced and corrected by VitoSilans 
English The.Gifted.S01E06.HDTV.XviD-RMX   AMD74
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com  
English The.Gifted.S01E06.HDTV.XviD-RMX   AMD74
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com  
English The.Gifted.S01E06.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.HDTV.x264-SVA   allblackevil
HI- synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.HDTV.x264-SVA   allblackevil
NON HI- synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.HDTV.x264-SVA   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired ¦¦ Synced and corrected by VitoSilans 
English The.Gifted.S01E06.HDTV.x264-SVA   AMD74
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com  
English The.Gifted.S01E06.HDTV.x264-SVA   AMD74
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com  
English The.Gifted.S01E06.HDTV.x264-SVA   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.HDTV.x264-SVA   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.HDTV.x264-RBB   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.HDTV.x264-RBB   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.got.your.siX.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   GoldenBeard
HI - Resynced by Anon010101 and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.got.your.siX.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   GoldenBeard
HI Removed - Resynced by Anon010101 and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.got.your.siX.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   GoldenBeard
HI - Resynced by Anon010101 and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.got.your.siX.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   GoldenBeard
HI Removed - Resynced by Anon010101 and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.720p.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
Resynced by olden and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.720p.WEB.x264-TBS   hadilan
From zimuzu, thanks... 
English The.Gifted.S01E06.720p.HEVC.x265-MeGusta   allblackevil
HI- synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.720p.HEVC.x265-MeGusta   allblackevil
NON HI- synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.720p.HEVC.x265-MeGusta   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired ¦¦ Synced and corrected by VitoSilans 
English The.Gifted.S01E06.720p.HEVC.x265-MeGusta   AMD74
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com  
English The.Gifted.S01E06.720p.HEVC.x265-MeGusta   AMD74
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com  
English The.Gifted.S01E06.720p.HEVC.x265-MeGusta   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.720p.HEVC.x265-MeGusta   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.720p.HDTV.x264-AVS   allblackevil
HI- synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.720p.HDTV.x264-AVS   allblackevil
NON HI- synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.720p.HDTV.x264-AVS   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired ¦¦ Synced and corrected by VitoSilans 
English The.Gifted.S01E06.720p.HDTV.x264-AVS   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.720p.HDTV.x264-AVS   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   allblackevil
HI- synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   allblackevil
NON HI- synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired ¦¦ Synced and corrected by VitoSilans 
English The.Gifted.S01E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   AMD74
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com  
English The.Gifted.S01E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   AMD74
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com  
English The.Gifted.S01E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   allblackevil
HI- synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   allblackevil
NON HI- synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired ¦¦ Synced and corrected by VitoSilans 
English The.Gifted.S01E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   AMD74
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com  
English The.Gifted.S01E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   AMD74
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com  
English The.Gifted.S01E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.480p.x264-mSD   allblackevil
HI- synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.480p.x264-mSD   allblackevil
NON HI- synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.480p.HDTV.x264-RMTeam   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired ¦¦ Synced and corrected by VitoSilans 
English The.Gifted.S01E06.480p.HDTV.x264-RMTeam   AMD74
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com  
English The.Gifted.S01E06.480p.HDTV.x264-RMTeam   AMD74
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com  
English The.Gifted.S01E06.1080p.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
Resynced by olden and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E06.1080p.WEB.x264-TBS   hadilan
From zimuzu, thanks... 
English The.Gifted.S01E05.HDTV.XviD-RMX   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Please Rate ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Gifted.S01E05.HDTV.XviD-RMX   AMD74
💙 HI 💙 Synced and corrected by VitoSilans 💙 www.addic7ed.com 💙  
English The.Gifted.S01E05.HDTV.XviD-RMX   AMD74
💙 HI Removed 💙 Synced and corrected by VitoSilans 💙 www.addic7ed.com 💙  
English The.Gifted.S01E05.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E05.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E05.HDTV.x264-SVA   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Please Rate ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Gifted.S01E05.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E05.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E05.boXed.in.720p.AMZN.WEBRip.x265.HEVC-PSA   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:44:46 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Gifted.S01E05.boXed.in.720p.AMZN.WEBRip.x264-mkvcage   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:44:46 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Gifted.S01E05.boXed.in.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:44:46 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Gifted.S01E05.boXed.in.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   hadilan
HI 
English The.Gifted.S01E05.boXed.in.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   hadilan
NON-HI 
English The.Gifted.S01E05.boXed.in.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:44:46 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Gifted.S01E05.boXed.in.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   hadilan
HI 
English The.Gifted.S01E05.boXed.in.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   hadilan
NON-HI 
English The.Gifted.S01E05.720p.HDTV.x264-AVS   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Please Rate ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Gifted.S01E05.720p.HDTV.x264-AVS   AMD74
💙 HI 💙 Synced and corrected by VitoSilans 💙 www.addic7ed.com 💙  
English The.Gifted.S01E05.720p.HDTV.x264-AVS   AMD74
💙 HI Removed 💙 Synced and corrected by VitoSilans 💙 www.addic7ed.com 💙  
English The.Gifted.S01E05.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E05.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E05.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Please Rate ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Gifted.S01E05.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   AMD74
💙 HI 💙 Synced and corrected by VitoSilans 💙 www.addic7ed.com 💙  
English The.Gifted.S01E05.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   AMD74
💙 HI Removed 💙 Synced and corrected by VitoSilans 💙 www.addic7ed.com 💙  
English The.Gifted.S01E05.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E05.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Please Rate ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Gifted.S01E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   AMD74
💙 HI 💙 Synced and corrected by VitoSilans 💙 www.addic7ed.com 💙  
English The.Gifted.S01E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   AMD74
💙 HI Removed 💙 Synced and corrected by VitoSilans 💙 www.addic7ed.com 💙  
English The.Gifted.S01E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E05.480p.HDTV.x264-RMTeam   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Please Rate ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Gifted.S01E05.480p.HDTV.x264-RMTeam   AMD74
💙 HI 💙 Synced and corrected by VitoSilans 💙 www.addic7ed.com 💙  
English The.Gifted.S01E05.480p.HDTV.x264-RMTeam   AMD74
💙 HI Removed 💙 Synced and corrected by VitoSilans 💙 www.addic7ed.com 💙  
English The.Gifted.S01E05.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E05.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E04.XviD-AFG   allblackevil
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E04.WEB.x264-TBS   Anonymous
NON-HI | Ripped From MKV | Resynced 
English The.Gifted.S01E04.HDTV.XviD-RMX   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:43:46♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans & GoldenBeard ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Gifted.S01E04.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E04.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E04.HDTV.XviD-RMX   Anonymous
NON-HI | Ripped From MKV 
English The.Gifted.S01E04.HDTV.x264-RBB   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:43:46♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans & GoldenBeard ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Gifted.S01E04.HDTV.x264-RBB   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E04.HDTV.x264-RBB   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E04.HDTV.x264-FLEET   allblackevil
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E04.HDTV.x264-FLEET   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:43:46♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans & GoldenBeard ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Gifted.S01E04.HDTV.x264-FLEET   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E04.HDTV.x264-FLEET   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E04.HDTV.x264-FLEET   Anonymous
NON-HI | Ripped From MKV 
English The.Gifted.S01E04.HDTV.x264-FLEET   hadilan
NON-HI 
English The.Gifted.S01E04.eXit.strategy.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   AMD74
🙂 HI 💗 Re-Synced by Anon010101 and corrected by VitoSilans 🙂  
English The.Gifted.S01E04.eXit.strategy.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   AMD74
🙂 HI Removed 💗 Re-Synced by Anon010101 and corrected by VitoSilans 🙂  
English The.Gifted.S01E04.eXit.strategy.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   AMD74
🙂 HI 💗 Re-Synced by Anon010101 and corrected by VitoSilans 🙂  
English The.Gifted.S01E04.eXit.strategy.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   AMD74
🙂 HI Removed 💗 Re-Synced by Anon010101 and corrected by VitoSilans 🙂  
English The.Gifted.S01E04.720p.WEB.x264-TBS   Anonymous
NON-HI | Ripped From MKV | Resynced 
English The.Gifted.S01E04.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Anonymous
NON-HI | Ripped From MKV | Resynced 
English The.Gifted.S01E04.720p.HEVC.x265-MeGusta   allblackevil
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E04.720p.HDTV.x264-FLEET   allblackevil
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E04.720p.HDTV.x264-FLEET   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:43:46♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans & GoldenBeard ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Gifted.S01E04.720p.HDTV.x264-FLEET   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E04.720p.HDTV.x264-FLEET   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E04.720p.HDTV.x264-FLEET   Anonymous
NON-HI | Ripped From MKV 
English The.Gifted.S01E04.720p.HDTV.x264-FLEET   hadilan
NON-HI 
English The.Gifted.S01E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   allblackevil
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:43:46♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans & GoldenBeard ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Gifted.S01E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Anonymous
NON-HI | Ripped From MKV 
English The.Gifted.S01E04.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   allblackevil
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E04.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:43:46♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans & GoldenBeard ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Gifted.S01E04.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E04.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E04.480p.x264-mSD   allblackevil
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E04.480p.WEB.x264-RMTeam   Anonymous
NON-HI | Ripped From MKV | Resynced 
English The.Gifted.S01E04.480p.HDTV.x264-RMTeam   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:43:46♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans & GoldenBeard ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Gifted.S01E04.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E04.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E04.480p.HDTV.x264-RMTeam   Anonymous
NON-HI | Ripped From MKV 
English The.Gifted.S01E04.1080p.WEB.x264-TBS   Anonymous
NON-HI | Ripped From MKV | Resynced 
English The.Gifted.S01E04.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Anonymous
NON-HI | Ripped From MKV | Resynced 
English The.Gifted.S01E03.XviD-AFG   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking 
English The.Gifted.S01E03.XviD-AFG   allblackevil
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E03.WEBRip.x264-RARBG   GoldenBeard
HI - Resynced Anon010101 and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E03.WEBRip.x264-RARBG   GoldenBeard
HI Removed - Resynced Anon010101 and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E03.WEBRip.x264-RARBG   innuit
 
English The.Gifted.S01E03.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI - Resynced CyberPunk and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E03.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Resynced CyberPunk and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E03.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E03.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E03.HDTV.XviD-RMX   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking 
English The.Gifted.S01E03.HDTV.XviD-RMX   allblackevil
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E03.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E03.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E03.HDTV.x264-KILLERS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E03.HDTV.x264-KILLERS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E03.HDTV.x264-KILLERS   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking 
English The.Gifted.S01E03.HDTV.x264-KILLERS   allblackevil
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E03.HDTV.x264-KIILERS   AMD74
🙂 HI 💗 Synced and corrected by VitoSilans 🙂 
English The.Gifted.S01E03.HDTV.x264-KIILERS   AMD74
🙂 HI Removed 💗 Synced and corrected by VitoSilans 🙂 
English The.Gifted.S01E03.eXodus.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   GoldenBeard
HI - Resynced Anon010101 and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E03.eXodus.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   GoldenBeard
HI Removed - Resynced Anon010101 and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E03.eXodus.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   GoldenBeard
HI - Resynced Anon010101 and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E03.eXodus.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   GoldenBeard
HI Removed - Resynced Anon010101 and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E03.720p.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI - Resynced CyberPunk and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E03.720p.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Resynced CyberPunk and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E03.720p.HEVC.x265-MeGusta   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking 
English The.Gifted.S01E03.720p.HEVC.x265-MeGusta   allblackevil
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E03.720p.HDTV.x264-KILLERS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E03.720p.HDTV.x264-KILLERS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E03.720p.HDTV.x264-KILLERS   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking 
English The.Gifted.S01E03.720p.HDTV.x264-KILLERS   allblackevil
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English the.gifted.s01e03.720p.HDTV.x264-KILLERS   innuit
 
English The.Gifted.S01E03.720p.HDTV.x264-KIILERS   AMD74
🙂 HI 💗 Synced and corrected by VitoSilans 🙂 
English The.Gifted.S01E03.720p.HDTV.x264-KIILERS   AMD74
🙂 HI Removed 💗 Synced and corrected by VitoSilans 🙂 
English The.Gifted.S01E03.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E03.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E03.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking 
English The.Gifted.S01E03.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   allblackevil
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E03.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E03.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E03.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking 
English The.Gifted.S01E03.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   allblackevil
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E03.480p.x264-mSD   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking 
English The.Gifted.S01E03.480p.x264-mSD   allblackevil
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E03.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E03.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E03.480p.HDTV.x264-RMTeam   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking 
English The.Gifted.S01E03.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E03.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English the.gifted.s01e03.480p.hdtv.x264.rmteam   innuit
 
English The.Gifted.S01E03.1080p.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI - Resynced CyberPunk and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E03.1080p.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Resynced CyberPunk and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.XviD-AFG   allblackevil
Non HI. synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com  
English The.Gifted.S01E02.XviD-AFG   allblackevil
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.XviD-AFG   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking | Synced & corrected by VitoSilans 
English The.Gifted.S01E02.XviD-AFG   AMD74
🙂 HI 💗 Synced and corrected by VitoSilans 🙂  
English The.Gifted.S01E02.XviD-AFG   AMD74
🙂 HI Removed 💗 Synced and corrected by VitoSilans 🙂  
English The.Gifted.S01E02.XviD-AFG   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.XviD-AFG   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.WEBRip.x264-RARBG   GoldenBeard
HI - Resynced Anon010101 and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.WEBRip.x264-RARBG   GoldenBeard
HI Removed - Resynced Anon010101 and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.WEBRip.x264-RARBG   innuit
 
English The.Gifted.S01E02.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI - Resynced CyberPunk and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Resynced CyberPunk and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.WEB.x264-TBS   1PrabhatRana
HI Removed 
English The.Gifted.S01E02.WEB.x264-TBS   1PrabhatRana
HI 
English The.Gifted.S01E02.rX.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   GoldenBeard
HI - Resynced Anon010101 and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.rX.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   GoldenBeard
HI Removed - Resynced Anon010101 and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.rX.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   hadilan
NON HI 
English The.Gifted.S01E02.rX.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   hadilan
HI 
English The.Gifted.S01E02.rX.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   GoldenBeard
HI - Resynced Anon010101 and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.rX.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   GoldenBeard
HI Removed - Resynced Anon010101 and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.rX.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   hadilan
NON HI 
English The.Gifted.S01E02.rX.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   hadilan
HI 
English The.Gifted.S01E02.HDTV.XviD-RMX   allblackevil
Non HI. synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com  
English The.Gifted.S01E02.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.HDTV.XviD-RMX   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking | Synced & corrected by VitoSilans 
English The.Gifted.S01E02.HDTV.XviD-RMX   AMD74
🙂 HI 💗 Synced and corrected by VitoSilans 🙂  
English The.Gifted.S01E02.HDTV.XviD-RMX   AMD74
🙂 HI Removed 💗 Synced and corrected by VitoSilans 🙂  
English The.Gifted.S01E02.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.HDTV.x264-SVA   allblackevil
Non HI. synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com  
English The.Gifted.S01E02.HDTV.x264-SVA   allblackevil
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.HDTV.x264-SVA   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking | Synced & corrected by VitoSilans 
English The.Gifted.S01E02.HDTV.x264-SVA   AMD74
🙂 HI 💗 Synced and corrected by VitoSilans 🙂  
English The.Gifted.S01E02.HDTV.x264-SVA   AMD74
🙂 HI Removed 💗 Synced and corrected by VitoSilans 🙂  
English The.Gifted.S01E02.HDTV.x264-SVA   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.HDTV.x264-SVA   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.HDTV.x264-FLEET   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.HDTV.x264-FLEET   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.720p.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI - Resynced CyberPunk and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.720p.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Resynced CyberPunk and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.720p.WEB.x264-TBS   1PrabhatRana
HI Removed 
English The.Gifted.S01E02.720p.WEB.x264-TBS   1PrabhatRana
HI 
English The.Gifted.S01E02.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   1PrabhatRana
HI Removed 
English The.Gifted.S01E02.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   1PrabhatRana
HI 
English The.Gifted.S01E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   allblackevil
Non HI. synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com  
English The.Gifted.S01E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   allblackevil
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking | Synced & corrected by VitoSilans 
English The.Gifted.S01E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.720p.HDTV.x265-HETeam   AMD74
🙂 HI 💗 Synced and corrected by VitoSilans 🙂  
English The.Gifted.S01E02.720p.HDTV.x265-HETeam   AMD74
🙂 HI Removed 💗 Synced and corrected by VitoSilans 🙂  
English The.Gifted.S01E02.720p.HDTV.x264-AVS   allblackevil
Non HI. synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com  
English The.Gifted.S01E02.720p.HDTV.x264-AVS   allblackevil
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.720p.HDTV.x264-AVS   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking | Synced & corrected by VitoSilans 
English The.Gifted.S01E02.720p.HDTV.x264-AVS   AMD74
🙂 HI 💗 Synced and corrected by VitoSilans 🙂  
English The.Gifted.S01E02.720p.HDTV.x264-AVS   AMD74
🙂 HI Removed 💗 Synced and corrected by VitoSilans 🙂  
English The.Gifted.S01E02.720p.HDTV.x264-AVS   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.720p.HDTV.x264-AVS   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English the.gifted.s01e02.720p.HDTV.x264-AVS   innuit
 
English The.Gifted.S01E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   allblackevil
Non HI. synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com  
English The.Gifted.S01E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   allblackevil
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking | Synced & corrected by VitoSilans 
English The.Gifted.S01E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   allblackevil
Non HI. synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com  
English The.Gifted.S01E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   allblackevil
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking | Synced & corrected by VitoSilans 
English The.Gifted.S01E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   AMD74
🙂 HI 💗 Synced and corrected by VitoSilans 🙂  
English The.Gifted.S01E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   AMD74
🙂 HI Removed 💗 Synced and corrected by VitoSilans 🙂  
English The.Gifted.S01E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.480p.x264-mSD   allblackevil
Non HI. synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com  
English The.Gifted.S01E02.480p.x264-mSD   allblackevil
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.480p.x264-mSD   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking | Synced & corrected by VitoSilans 
English The.Gifted.S01E02.480p.x264-mSD   AMD74
🙂 HI 💗 Synced and corrected by VitoSilans 🙂  
English The.Gifted.S01E02.480p.x264-mSD   AMD74
🙂 HI Removed 💗 Synced and corrected by VitoSilans 🙂  
English The.Gifted.S01E02.480p.x264-mSD   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.480p.x264-mSD   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.480p.HDTV.x264-RMTeam   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking | Synced & corrected by VitoSilans 
English The.Gifted.S01E02.480p.HDTV.x264-RMTeam   AMD74
🙂 HI 💗 Synced and corrected by VitoSilans 🙂  
English The.Gifted.S01E02.480p.HDTV.x264-RMTeam   AMD74
🙂 HI Removed 💗 Synced and corrected by VitoSilans 🙂  
English The.Gifted.S01E02.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English the.gifted.s01e02.480p.hdtv.x264.rmteam   innuit
 
English The.Gifted.S01E02.1080p.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI - Resynced CyberPunk and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.1080p.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Resynced CyberPunk and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E02.1080p.WEB.x264-TBS   1PrabhatRana
HI Removed 
English The.Gifted.S01E02.1080p.WEB.x264-TBS   1PrabhatRana
HI 
English The.Gifted.S01E01.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE   1PrabhatRana
HI Removed 
English The.Gifted.S01E01.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE   1PrabhatRana
HI 
English The.Gifted.S01E01.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E01.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E01.HDTV.XviD-RMX   Anonymous
COLORED HI | SEASON PREMIERE | Synced & corrected by VitoSilans 
English The.Gifted.S01E01.HDTV.XviD-RMX   Anonymous
HI | SEASON PREMIERE | Synced & corrected by VitoSilans  
English The.Gifted.S01E01.HDTV.XviD-RMX   Anonymous
Non-HI | SEASON PREMIERE| Synced & corrected by VitoSilans 
English The.Gifted.S01E01.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E01.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E01.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E01.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E01.HDTV.x264-SVA   Anonymous
COLORED HI | SEASON PREMIERE | Synced & corrected by VitoSilans 
English The.Gifted.S01E01.HDTV.x264-SVA   Anonymous
HI | SEASON PREMIERE | Synced & corrected by VitoSilans  
English The.Gifted.S01E01.HDTV.x264-SVA   Anonymous
Non-HI | SEASON PREMIERE| Synced & corrected by VitoSilans 
English The.Gifted.S01E01.HDTV.x264-SVA   YYeTs_Int
 
English The.Gifted.S01E01.eXposed.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   hadilan
NON HI 
English The.Gifted.S01E01.eXposed.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   hadilan
HI 
English The.Gifted.S01E01.eXposed.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   hadilan
NON HI 
English The.Gifted.S01E01.eXposed.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-AJP69   hadilan
HI 
English The.Gifted.S01E01.720p.HEVC.x265-MeGusta   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E01.720p.HEVC.x265-MeGusta   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E01.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E01.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E01.720p.HDTV.x264-AVS   Anonymous
COLORED HI | SEASON PREMIERE | Synced & corrected by VitoSilans 
English The.Gifted.S01E01.720p.HDTV.x264-AVS   Anonymous
HI | SEASON PREMIERE | Synced & corrected by VitoSilans  
English The.Gifted.S01E01.720p.HDTV.x264-AVS   Anonymous
Non-HI | SEASON PREMIERE| Synced & corrected by VitoSilans 
English The.Gifted.S01E01.720p.HDTV.x264-AVS   YYeTs_Int
 
English The.Gifted.S01E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Anonymous
COLORED HI | SEASON PREMIERE | Synced & corrected by VitoSilans 
English The.Gifted.S01E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Anonymous
HI | SEASON PREMIERE | Synced & corrected by VitoSilans  
English The.Gifted.S01E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Anonymous
Non-HI | SEASON PREMIERE| Synced & corrected by VitoSilans 
English The.Gifted.S01E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Anonymous
COLORED HI | SEASON PREMIERE | Synced & corrected by VitoSilans 
English The.Gifted.S01E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Anonymous
HI | SEASON PREMIERE | Synced & corrected by VitoSilans  
English The.Gifted.S01E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Anonymous
Non-HI | SEASON PREMIERE| Synced & corrected by VitoSilans 
English The.Gifted.S01E01.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E01.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E01.480p.HDTV.x264-RMTeam   Anonymous
COLORED HI | SEASON PREMIERE | Synced & corrected by VitoSilans 
English The.Gifted.S01E01.480p.HDTV.x264-RMTeam   Anonymous
HI | SEASON PREMIERE | Synced & corrected by VitoSilans  
English The.Gifted.S01E01.480p.HDTV.x264-RMTeam   Anonymous
Non-HI | SEASON PREMIERE| Synced & corrected by VitoSilans 
English The.Gifted.S01E01.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E01.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English The.Gifted.S01E01.1080p.WEB.x264-TBS   1PrabhatRana
HI Removed 
English The.Gifted.S01E01.1080p.WEB.x264-TBS   1PrabhatRana
HI 
English The Gifted Season 1 Complete 720p HDTV x264 [i_c]   faukka
 
English The Gifted - 01x12 - eXtraction.WEBRip.ION10.English.HI.C   steveg32
Contains s01x12 & x13. From addic7ed.com 
English The Gifted - 01x12 - eXtraction.WEBRip.ION10.English.C   steveg32
Contains s01x12 & x13. From addic7ed.com 
English The Gifted - 01x07 - eXtreme measures.AMZN-AJP69-YSTeam   de_larocha
HI Removed || Sych and Correction by VitoSilans || Resync by Anon010101 
English The Gifted - 01x07 - eXtreme measures.AMZN-AJP69-YSTeam   de_larocha
HI || Sych and Correction by VitoSilans || Resync by Anon010101 
English The Gifted - 01x07 - eXtreme measures.AMZN-AJP69-RMTeam   de_larocha
HI Removed || Sych and Correction by VitoSilans || Resync by Anon010101 
English The Gifted - 01x07 - eXtreme measures.AMZN-AJP69-RMTeam   de_larocha
HI || Sych and Correction by VitoSilans || Resync by Anon010101 
English The Gifted - 01x07 - eXtreme measures.AMZN-AJP69-PSA   de_larocha
HI Removed || Sych and Correction by VitoSilans || Resync by Anon010101 
English The Gifted - 01x07 - eXtreme measures.AMZN-AJP69-PSA   de_larocha
HI || Sych and Correction by VitoSilans || Resync by Anon010101 
English The Gifted - 01x07 - eXtreme measures.AMZN-AJP69-meGusta   de_larocha
HI Removed || Sych and Correction by VitoSilans || Resync by Anon010101 
English The Gifted - 01x07 - eXtreme measures.AMZN-AJP69-meGusta   de_larocha
HI || Sych and Correction by VitoSilans || Resync by Anon010101 
English S01E12 - eXtraction & S01E13 - X-roads   Victer
Corrected on spelling mistake and missing words. 
English S01E11 - 3 X 1   Victer
Corrected on spelling mistake and missing words. 
English S01E10 - eXploited   Victer
Corrected on spelling mistake and missing words. 
English S01E09 - outfoX   Victer
Corrected on spelling mistake and missing words. 
English S01E08 - threat of eXtinction   Victer
Corrected on spelling mistake and missing words. 
English S01E07 - eXtreme measures   Victer
Corrected on spelling mistake and missing words. 
English S01E06 - got your siX   Victer
Corrected on spelling mistake and missing words. 
English S01E05 - boXed in   Victer
Corrected on spelling mistake and missing words. 
English S01E04 - eXit strategy   Victer
Corrected on spelling mistake and missing words. 
English S01E03 - eXodus   Victer
Corrected on spelling mistake and missing words. 
English S01E02 - rX   Victer
Corrected on spelling mistake and missing words. 
English S01E01 - eXposed   Victer
Corrected on spelling mistake and missing words. 
English The.Gifted.S01E06.720p.HDTV.x264-AVS   AMD74
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com  
English The.Gifted.S01E06.720p.HDTV.x264-AVS   AMD74
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com  
English The.Gifted.S01E05.HDTV.x264-SVA   AMD74
💙 HI 💙 Synced and corrected by VitoSilans 💙 www.addic7ed.com 💙  
English The.Gifted.S01E05.HDTV.x264-SVA   AMD74
💙 HI Removed 💙 Synced and corrected by VitoSilans 💙 www.addic7ed.com 💙