صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

The Cleanse

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:33,372 --> 00:00:39,841
Team Wild Animals Only Released On:
www.nordicbits.org

2
00:01:07,642 --> 00:01:09,310
Näyttää hyvältä.

3
00:01:14,607 --> 00:01:17,026
Onko se nakkisämpylä?

4
00:01:19,279 --> 00:01:20,780
On.

5
00:01:22,407 --> 00:01:24,284
En edes...

6
00:01:24,450 --> 00:01:27,912
En edes näe itse nakkia.

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 5/16/2018 7:25 PM   9 days ago
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: Yes
  • Framerate: 23.976
  • Files: 1 (20,636 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 12