صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

The Brink

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:03:24,459 --> 00:03:26,251
Send the coordinates

2
00:03:26,751 --> 00:03:29,709
18°28'37"N

3
00:03:30,751 --> 00:03:33,626
123°19'3"E

4
00:03:33,876 --> 00:03:35,001
Yes, Boss

5
00:03:37,751 --> 00:03:39,917
18°28'37"N

6
00:03:40,042 --> 00:03:43,126
123°19'3"E

7

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/13/2018 5:55 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: 24.000
  • Files: 1 (12,933 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 9 users
  • Voted as Good by: 9 users
  • Downloads: 2,955