صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

The Bridge (Bron/Broen) - فصل چهارم

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:04,080 --> 00:00:07,920
È Tommy.
Tutto gira intorno a Tommy.

2
00:00:11,400 --> 00:00:13,960
Dove cazzo sei?

3
00:00:16,080 --> 00:00:18,578
Sanno tutti cosa succede
ad un informatore.

4
00:00:18,678 --> 00:00:21,281
Sono morte sei persone per colpa vostra.

5
00:00:21,381 --> 00:00:23,599
Henrik era il suo contatto.

6
00:00:24,209 --> 00:00:26,405

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/12/2018 4:32 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (16,009 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 1 users
  • Voted as Good by: 1 users
  • Downloads: 173