صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

لیست زیرنویس های موجود :

Poster

The Blacklist - Fifth Season

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • سال : 2017
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
English The.Blacklist.S05E11.XviD-AFG   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Blacklist.S05E11.XviD-AFG   GhostRider666
100th Episode, HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English The.Blacklist.S05E11.XviD-AFG   GhostRider666
100th Episode, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English The.Blacklist.S05E11.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E11.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E11.HDTV.XviD-RMX   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Blacklist.S05E11.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E11.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E11.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E11.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E11.HDTV.x264-SVA   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Blacklist.S05E11.HDTV.x264-SVA   GhostRider666
100th Episode, HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English The.Blacklist.S05E11.HDTV.x264-SVA   GhostRider666
100th Episode, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English The.Blacklist.S05E11.HDTV.x264-SVA   grzesiek
 
English The.Blacklist.S05E11.HDTV.x264-SVA   grzesiek
 
English The.Blacklist.S05E11.720p.HEVC.x265-MeGusta   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E11.720p.HEVC.x265-MeGusta   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E11.720p.HEVC.x265-MeGusta   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Blacklist.S05E11.720p.HEVC.x265-MeGusta   GhostRider666
100th Episode, HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English The.Blacklist.S05E11.720p.HEVC.x265-MeGusta   GhostRider666
100th Episode, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English The.Blacklist.S05E11.720p.HDTV.x265-HETeam   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Blacklist.S05E11.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E11.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E11.720p.HDTV.x264-AVS   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Blacklist.S05E11.720p.HDTV.x264-AVS   GhostRider666
100th Episode, HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English The.Blacklist.S05E11.720p.HDTV.x264-AVS   GhostRider666
100th Episode, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English The.Blacklist.S05E11.720p.HDTV.x264-AVS   grzesiek
 
English The.Blacklist.S05E11.720p.HDTV.x264-AVS   grzesiek
 
English The.Blacklist.S05E11.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E11.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E11.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Blacklist.S05E11.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E11.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E11.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Blacklist.S05E11.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GhostRider666
100th Episode, HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English The.Blacklist.S05E11.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GhostRider666
100th Episode, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English The.Blacklist.S05E11.480p.x264-mSD   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Blacklist.S05E11.480p.x264-mSD   GhostRider666
100th Episode, HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English The.Blacklist.S05E11.480p.x264-mSD   GhostRider666
100th Episode, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English The.Blacklist.S05E11.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E11.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E11.480p.HDTV.x264-RMTeam   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Blacklist.S05E11.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E11.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E10.XviD-AFG   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Blacklist.S05E10.XviD-AFG   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English The.Blacklist.S05E10.XviD-AFG   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English The.Blacklist.S05E10.HDTV.XviD-RMX   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Blacklist.S05E10.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E10.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E10.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E10.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E10.HDTV.x264-SVA   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Blacklist.S05E10.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E10.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E10.HDTV.x264-SVA   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English The.Blacklist.S05E10.HDTV.x264-SVA   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English The.Blacklist.S05E10.720p.HEVC.x265-MeGusta   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Blacklist.S05E10.720p.HEVC.x265-MeGusta   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English The.Blacklist.S05E10.720p.HEVC.x265-MeGusta   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English The.Blacklist.S05E10.720p.HDTV.x265-HETeam   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Blacklist.S05E10.720p.HDTV.x264-AVS   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Blacklist.S05E10.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E10.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E10.720p.HDTV.x264-AVS   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English The.Blacklist.S05E10.720p.HDTV.x264-AVS   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English The.Blacklist.S05E10.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Blacklist.S05E10.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E10.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E10.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Blacklist.S05E10.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E10.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E10.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English The.Blacklist.S05E10.480p.x264-mSD   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Blacklist.S05E10.480p.x264-mSD   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English The.Blacklist.S05E10.480p.x264-mSD   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English The.Blacklist.S05E10.480p.HDTV.x264-RMTeam   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Blacklist.S05E10.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E10.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E10.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E10.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E10.1080p.WEB.x264-TBS   srjanapala
Non-HI. 
English The.Blacklist.S05E09.XviD-AFG   spliff_ftw
Thanks to robotor.. addic7ed..  
English The.Blacklist.S05E09.XviD-AFG   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Blacklist.S05E09.XviD-AFG   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs! 
English The.Blacklist.S05E09.XviD-AFG   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs! 
English The.Blacklist.S05E09.Ruin.720p.HDTV.x264-AVS.Eng   tiennh
H.I removed 
English The.Blacklist.S05E09.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E09.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E09.HDTV.XviD-RMX   spliff_ftw
Thanks to robotor.. addic7ed..  
English The.Blacklist.S05E09.HDTV.XviD-RMX   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Blacklist.S05E09.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E09.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E09.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E09.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E09.HDTV.x264-SVA   spliff_ftw
Thanks to robotor.. addic7ed..  
English The.Blacklist.S05E09.HDTV.x264-SVA   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Blacklist.S05E09.HDTV.x264-SVA   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs! 
English The.Blacklist.S05E09.HDTV.x264-SVA   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs! 
English The.Blacklist.S05E09.720p.HEVC.x265-MeGusta   spliff_ftw
Thanks to robotor.. addic7ed..  
English The.Blacklist.S05E09.720p.HEVC.x265-MeGusta   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Blacklist.S05E09.720p.HEVC.x265-MeGusta   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs! 
English The.Blacklist.S05E09.720p.HEVC.x265-MeGusta   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs! 
English The.Blacklist.S05E09.720p.HDTV.x265-HETeam   spliff_ftw
Thanks to robotor.. addic7ed..  
English The.Blacklist.S05E09.720p.HDTV.x265-HETeam   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Blacklist.S05E09.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E09.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E09.720p.HDTV.x264-AVS   spliff_ftw
Thanks to robotor.. addic7ed..  
English The.Blacklist.S05E09.720p.HDTV.x264-AVS   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Blacklist.S05E09.720p.HDTV.x264-AVS   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs! 
English The.Blacklist.S05E09.720p.HDTV.x264-AVS   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs! 
English The.Blacklist.S05E09.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E09.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E09.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   spliff_ftw
Thanks to robotor.. addic7ed..  
English The.Blacklist.S05E09.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Blacklist.S05E09.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs! 
English The.Blacklist.S05E09.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs! 
English The.Blacklist.S05E09.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English The.Blacklist.S05E09.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E09.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E09.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Blacklist.S05E09.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs! 
English The.Blacklist.S05E09.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs! 
English The.Blacklist.S05E09.480p.x264-mSD   spliff_ftw
Thanks to robotor.. addic7ed..  
English The.Blacklist.S05E09.480p.x264-mSD   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Blacklist.S05E09.480p.x264-mSD   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs! 
English The.Blacklist.S05E09.480p.x264-mSD   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs! 
English The.Blacklist.S05E09.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E09.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E09.480p.HDTV.x264-RMTeam   spliff_ftw
Thanks to robotor.. addic7ed..  
English The.Blacklist.S05E09.480p.HDTV.x264-RMTeam   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Blacklist.S05E09.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E09.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E09.1080p.WEB.x264-TBS   srjanapala
Non-HI. 
English The.Blacklist.S05E08.XviD-AFG   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Blacklist.S05E08.WEBRip.x264-RARBG   kool3ds
HI INCLUDED. Synced & Corrected. 
English The.Blacklist.S05E08.WEBRip.x264-RARBG   kool3ds
HI REMOVED. Synced & Corrected. 
English The.Blacklist.S05E08.Ian.Garvey.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   kool3ds
HI INCLUDED. Synced & Corrected. 
English The.Blacklist.S05E08.Ian.Garvey.7200p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   kool3ds
HI REMOVED. Synced & Corrected. 
English The.Blacklist.S05E08.Ian.Garvey.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   kool3ds
HI INCLUDED. Synced & Corrected. 
English The.Blacklist.S05E08.Ian.Garvey.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   kool3ds
HI REMOVED. Synced & Corrected. 
English The.Blacklist.S05E08.HDTV.XviD-RMX   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Blacklist.S05E08.HDTV.XviD-RMX   AMD74
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com  
English The.Blacklist.S05E08.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E08.HDTV.XviD-RMX   AMD74
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com  
English The.Blacklist.S05E08.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E08.HDTV.XviD-AFG   AMD74
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com  
English The.Blacklist.S05E08.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E08.HDTV.XviD-AFG   AMD74
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com  
English The.Blacklist.S05E08.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E08.HDTV.x264-SVA   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Blacklist.S05E08.HDTV.x264-SVA   AMD74
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com  
English The.Blacklist.S05E08.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E08.HDTV.x264-SVA   AMD74
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com  
English The.Blacklist.S05E08.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E08.720p.HEVC.x265-MeGusta   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Blacklist.S05E08.720p.HEVC.x265-MeGusta   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E08.720p.HEVC.x265-MeGusta   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E08.720p.HDTV.x264-AVS   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Blacklist.S05E08.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E08.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E08.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Blacklist.S05E08.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   AMD74
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com  
English The.Blacklist.S05E08.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E08.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   AMD74
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com  
English The.Blacklist.S05E08.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E08.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Blacklist.S05E08.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E08.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E08.480p.HDTV.x264-RMTeam   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Blacklist.S05E08.480p.HDTV.x264-RMTeam   AMD74
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com  
English The.Blacklist.S05E08.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E08.480p.HDTV.x264-RMTeam   AMD74
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com  
English The.Blacklist.S05E08.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E08.480p.HDTV.x264-mSD   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by robtor -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Blacklist.S05E08.480p.HDTV.x264-mSD   AMD74
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com  
English The.Blacklist.S05E08.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E08.480p.HDTV.x264-mSD   AMD74
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com  
English The.Blacklist.S05E08.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E07.XviD-AFG   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by -- robtor www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Blacklist.S05E07.HDTV.XviD-RMX   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Please Rate ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: robtor ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Blacklist.S05E07.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E07.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E07.HDTV.XviD-RMX   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by -- robtor www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Blacklist.S05E07.HDTV.XviD-RMX   AMD74
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com  
English The.Blacklist.S05E07.HDTV.XviD-RMX   AMD74
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com  
English The.Blacklist.S05E07.HDTV.XviD-AFG   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Please Rate ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: robtor ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Blacklist.S05E07.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E07.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E07.HDTV.XviD-AFG   AMD74
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com  
English The.Blacklist.S05E07.HDTV.XviD-AFG   AMD74
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com  
English The.Blacklist.S05E07.HDTV.x264-SVA   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Please Rate ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: robtor ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Blacklist.S05E07.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E07.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E07.HDTV.x264-SVA   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by -- robtor www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Blacklist.S05E07.HDTV.x264-SVA   AMD74
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com  
English The.Blacklist.S05E07.HDTV.x264-SVA   AMD74
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com  
English The.Blacklist.S05E07.720p.HEVC.x265-MeGusta   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Please Rate ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: robtor ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Blacklist.S05E07.720p.HEVC.x265-MeGusta   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E07.720p.HEVC.x265-MeGusta   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E07.720p.HEVC.x265-MeGusta   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by -- robtor www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Blacklist.S05E07.720p.HEVC.x265-MeGusta   AMD74
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com  
English The.Blacklist.S05E07.720p.HEVC.x265-MeGusta   AMD74
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com  
English The.Blacklist.S05E07.720p.HDTV.x264-AVS   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Please Rate ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: robtor ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Blacklist.S05E07.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E07.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E07.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Please Rate ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: robtor ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Blacklist.S05E07.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E07.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E07.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by -- robtor www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Blacklist.S05E07.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   AMD74
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com  
English The.Blacklist.S05E07.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   AMD74
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com  
English The.Blacklist.S05E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   AMD74
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com  
English The.Blacklist.S05E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   AMD74
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com  
English The.Blacklist.S05E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Please Rate ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: robtor ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Blacklist.S05E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by -- robtor www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Blacklist.S05E07.720p.720p.HDTV.x264-AVS   AMD74
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com  
English The.Blacklist.S05E07.720p.720p.HDTV.x264-AVS   AMD74
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com  
English The.Blacklist.S05E07.720p.720p.HDTV.x264-AVS   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by -- robtor www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Blacklist.S05E07.720p.720p.HDTV.x264-AVS   AMD74
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com  
English The.Blacklist.S05E07.720p.720p.HDTV.x264-AVS   AMD74
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com  
English The.Blacklist.S05E07.480p.HDTV.x264-RMTeam   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Please Rate ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: robtor ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Blacklist.S05E07.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E07.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E07.480p.HDTV.x264-RMTeam   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by -- robtor www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Blacklist.S05E07.480p.HDTV.x264-RMTeam   AMD74
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com  
English The.Blacklist.S05E07.480p.HDTV.x264-RMTeam   AMD74
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com  
English The.Blacklist.S05E07.480p.HDTV.x264-mSD   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Please Rate ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: robtor ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Blacklist.S05E07.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E07.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E07.480p.HDTV.x264-mSD   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by -- robtor www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English The.Blacklist.S05E07.480p.HDTV.x264-mSD   AMD74
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com  
English The.Blacklist.S05E07.480p.HDTV.x264-mSD   AMD74
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com  
English The.Blacklist.S05E06.HDTV.XviD-RMX   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Please Rate ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: robtor ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Blacklist.S05E06.HDTV.XviD-RMX   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced and corrected by -robtor- || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Blacklist.S05E06.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E06.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E06.HDTV.XviD-RMX   AMD74
💙 HI 💙 Synced and corrected by robtor 💙 www.addic7ed.com 💙  
English The.Blacklist.S05E06.HDTV.XviD-RMX   AMD74
💙 HI Removed 💙 Synced and corrected by robtor 💙 www.addic7ed.com 💙  
English The.Blacklist.S05E06.HDTV.XviD-AFG   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Please Rate ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: robtor ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Blacklist.S05E06.HDTV.XviD-AFG   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced and corrected by -robtor- || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Blacklist.S05E06.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E06.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E06.HDTV.XviD-AFG   AMD74
💙 HI 💙 Synced and corrected by robtor 💙 www.addic7ed.com 💙  
English The.Blacklist.S05E06.HDTV.XviD-AFG   AMD74
💙 HI Removed 💙 Synced and corrected by robtor 💙 www.addic7ed.com 💙  
English The.Blacklist.S05E06.HDTV.x264-SVA   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Please Rate ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: robtor ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Blacklist.S05E06.HDTV.x264-SVA   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced and corrected by -robtor- || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Blacklist.S05E06.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E06.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E06.HDTV.x264-SVA   AMD74
💙 HI 💙 Synced and corrected by robtor 💙 www.addic7ed.com 💙  
English The.Blacklist.S05E06.HDTV.x264-SVA   AMD74
💙 HI Removed 💙 Synced and corrected by robtor 💙 www.addic7ed.com 💙  
English The.Blacklist.S05E06.720p.HEVC.x265-MeGusta   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Please Rate ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: robtor ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Blacklist.S05E06.720p.HEVC.x265-MeGusta   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced and corrected by -robtor- || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Blacklist.S05E06.720p.HEVC.x265-MeGusta   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E06.720p.HEVC.x265-MeGusta   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E06.720p.HEVC.x265-MeGusta   AMD74
💙 HI 💙 Synced and corrected by robtor 💙 www.addic7ed.com 💙  
English The.Blacklist.S05E06.720p.HEVC.x265-MeGusta   AMD74
💙 HI Removed 💙 Synced and corrected by robtor 💙 www.addic7ed.com 💙  
English The.Blacklist.S05E06.720p.HDTV.x264-AVS   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Please Rate ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: robtor ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Blacklist.S05E06.720p.HDTV.x264-AVS   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced and corrected by -robtor- || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Blacklist.S05E06.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E06.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Please Rate ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: robtor ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Blacklist.S05E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced and corrected by -robtor- || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Blacklist.S05E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   AMD74
💙 HI 💙 Synced and corrected by robtor 💙 www.addic7ed.com 💙  
English The.Blacklist.S05E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   AMD74
💙 HI Removed 💙 Synced and corrected by robtor 💙 www.addic7ed.com 💙  
English The.Blacklist.S05E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Please Rate ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: robtor ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Blacklist.S05E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced and corrected by -robtor- || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Blacklist.S05E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   AMD74
💙 HI 💙 Synced and corrected by robtor 💙 www.addic7ed.com 💙  
English The.Blacklist.S05E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   AMD74
💙 HI Removed 💙 Synced and corrected by robtor 💙 www.addic7ed.com 💙  
English The.Blacklist.S05E06.720p.720p.HDTV.x264-AVS   AMD74
💙 HI 💙 Synced and corrected by robtor 💙 www.addic7ed.com 💙  
English The.Blacklist.S05E06.720p.720p.HDTV.x264-AVS   AMD74
💙 HI Removed 💙 Synced and corrected by robtor 💙 www.addic7ed.com 💙  
English The.Blacklist.S05E06.480p.HDTV.x264-RMTeam   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Please Rate ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: robtor ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Blacklist.S05E06.480p.HDTV.x264-RMTeam   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced and corrected by -robtor- || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Blacklist.S05E06.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E06.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E06.480p.HDTV.x264-RMTeam   AMD74
💙 HI 💙 Synced and corrected by robtor 💙 www.addic7ed.com 💙  
English The.Blacklist.S05E06.480p.HDTV.x264-RMTeam   AMD74
💙 HI Removed 💙 Synced and corrected by robtor 💙 www.addic7ed.com 💙  
English The.Blacklist.S05E06.480p.HDTV.x264-mSD   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Please Rate ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: robtor ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Blacklist.S05E06.480p.HDTV.x264-mSD   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced and corrected by -robtor- || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English The.Blacklist.S05E06.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E06.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E06.480p.HDTV.x264-mSD   AMD74
💙 HI 💙 Synced and corrected by robtor 💙 www.addic7ed.com 💙  
English The.Blacklist.S05E06.480p.HDTV.x264-mSD   AMD74
💙 HI Removed 💙 Synced and corrected by robtor 💙 www.addic7ed.com 💙  
English The.Blacklist.S05E05.HDTV.XviD-RMX   spliff_ftw
Thanks to robotor.. addic7ed.. 
English The.Blacklist.S05E05.HDTV.XviD-RMX   AMD74
🙂 HI 💗 💗 Synced and corrected by robtor 🙂  
English The.Blacklist.S05E05.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E05.HDTV.XviD-RMX   AMD74
🙂 HI Removed 💗 💗 Synced and corrected by robtor 🙂  
English The.Blacklist.S05E05.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E05.HDTV.XviD-AFG   AMD74
🙂 HI 💗 💗 Synced and corrected by robtor 🙂  
English The.Blacklist.S05E05.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E05.HDTV.XviD-AFG   AMD74
🙂 HI Removed 💗 💗 Synced and corrected by robtor 🙂  
English The.Blacklist.S05E05.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E05.HDTV.x264-SVA   spliff_ftw
Thanks to robotor.. addic7ed.. 
English The.Blacklist.S05E05.HDTV.x264-SVA   AMD74
🙂 HI 💗 💗 Synced and corrected by robtor 🙂  
English The.Blacklist.S05E05.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E05.HDTV.x264-SVA   AMD74
🙂 HI Removed 💗 💗 Synced and corrected by robtor 🙂  
English The.Blacklist.S05E05.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E05.HDTV.x264-AFG   spliff_ftw
Thanks to robotor.. addic7ed.. 
English The.Blacklist.S05E05.720p.HEVC.x265-MeGusta   spliff_ftw
Thanks to robotor.. addic7ed.. 
English The.Blacklist.S05E05.720p.HEVC.x265-MeGusta   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E05.720p.HEVC.x265-MeGusta   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E05.720p.HDTV.x264-AVS   spliff_ftw
Thanks to robotor.. addic7ed.. 
English The.Blacklist.S05E05.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E05.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E05.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   spliff_ftw
Thanks to robotor.. addic7ed.. 
English The.Blacklist.S05E05.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   AMD74
🙂 HI 💗 💗 Synced and corrected by robtor 🙂  
English The.Blacklist.S05E05.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E05.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   AMD74
🙂 HI Removed 💗 💗 Synced and corrected by robtor 🙂  
English The.Blacklist.S05E05.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   spliff_ftw
Thanks to robotor.. addic7ed.. 
English The.Blacklist.S05E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   AMD74
🙂 HI 💗 💗 Synced and corrected by robtor 🙂  
English The.Blacklist.S05E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   AMD74
🙂 HI Removed 💗 💗 Synced and corrected by robtor 🙂  
English The.Blacklist.S05E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E05.720p.720p.HDTV.x264-AVS   AMD74
🙂 HI 💗 💗 Synced and corrected by robtor 🙂  
English The.Blacklist.S05E05.720p.720p.HDTV.x264-AVS   AMD74
🙂 HI Removed 💗 💗 Synced and corrected by robtor 🙂  
English The.Blacklist.S05E05.480p.HDTV.x264-RMTeam   spliff_ftw
Thanks to robotor.. addic7ed.. 
English The.Blacklist.S05E05.480p.HDTV.x264-RMTeam   AMD74
🙂 HI 💗 💗 Synced and corrected by robtor 🙂  
English The.Blacklist.S05E05.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E05.480p.HDTV.x264-RMTeam   AMD74
🙂 HI Removed 💗 💗 Synced and corrected by robtor 🙂  
English The.Blacklist.S05E05.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E05.480p.HDTV.x264-mSD   spliff_ftw
Thanks to robotor.. addic7ed.. 
English The.Blacklist.S05E05.480p.HDTV.x264-mSD   AMD74
🙂 HI 💗 💗 Synced and corrected by robtor 🙂  
English The.Blacklist.S05E05.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E05.480p.HDTV.x264-mSD   AMD74
🙂 HI Removed 💗 💗 Synced and corrected by robtor 🙂  
English The.Blacklist.S05E05.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E04.XviD-AFG   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking 
English The.Blacklist.S05E04.The.Endling.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.Eng   tiennh
H.I removed 
English The.Blacklist.S05E04.The.Endling.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   tiennh
SDH 
English The.Blacklist.S05E04.HDTV.XviD-RMX   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking 
English The.Blacklist.S05E04.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E04.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E04.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E04.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E04.HDTV.x264-SVA   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking 
English The.Blacklist.S05E04.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E04.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E04.720p.HEVC.x265-MeGusta   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking 
English The.Blacklist.S05E04.720p.HEVC.x265-MeGusta   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E04.720p.HEVC.x265-MeGusta   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E04.720p.HDTV.x265-HETeam   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking 
English The.Blacklist.S05E04.720p.HDTV.x264-AVS   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking 
English The.Blacklist.S05E04.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E04.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking 
English The.Blacklist.S05E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E04.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking 
English The.Blacklist.S05E04.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E04.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E04.480p.HDTV.x264-RMTeam   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking 
English The.Blacklist.S05E04.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E04.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E04.480p.HDTV.x264-mSD   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking 
English The.Blacklist.S05E04.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E04.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by robtor -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E03.WEBRip.x264-RARBG   innuit
 
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.HDTV.XviD-RMX   Sud_Arun
COLORED SDH ♥ Run Time: 00:42:14 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: www.addic7ed.com ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by chamallow -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by chamallow -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.HDTV.XviD-RMX   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking | Run Time: 00:42:14 | Synced and corrected by chamallow -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by chamallow -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by chamallow -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.HDTV.x264-SVA   Sud_Arun
COLORED SDH ♥ Run Time: 00:42:14 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: www.addic7ed.com ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by chamallow -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by chamallow -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.HDTV.x264-SVA   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking | Run Time: 00:42:14 | Synced and corrected by chamallow -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.HDTV.x264-SVA   AMD74
🙂 HI 💗 💗 Synced and corrected by chamallow 🙂  
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.HDTV.x264-SVA   AMD74
🙂 HI Removed 💗 💗 Synced and corrected by chamallow 🙂  
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.720p.HEVC.x265-MeGusta   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by chamallow -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.720p.HEVC.x265-MeGusta   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by chamallow -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.720p.HDTV.x264-AVS   Sud_Arun
COLORED SDH ♥ Run Time: 00:42:14 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: www.addic7ed.com ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by chamallow -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by chamallow -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.720p.HDTV.x264-AVS   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking | Run Time: 00:42:14 | Synced and corrected by chamallow -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.720p.HDTV.x264-AVS   AMD74
🙂 HI 💗 💗 Synced and corrected by chamallow 🙂  
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.720p.HDTV.x264-AVS   AMD74
🙂 HI Removed 💗 💗 Synced and corrected by chamallow 🙂  
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.720p.HDTV.x264-AVS   roni_eliav
Synched perfectly to this version - by roni_eliav 
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Sud_Arun
COLORED SDH ♥ Run Time: 00:42:14 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: www.addic7ed.com ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by chamallow -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by chamallow -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking | Run Time: 00:42:14 | Synced and corrected by chamallow -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   AMD74
🙂 HI 💗 💗 Synced and corrected by chamallow 🙂  
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   AMD74
🙂 HI Removed 💗 💗 Synced and corrected by chamallow 🙂  
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by chamallow -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by chamallow -- www.addic7ed.com 
English the.blacklist.s05e03.REPACK.720p.HDTV x264-AVS   innuit
 
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.480p.HDTV.x264-RMTeam   Sud_Arun
COLORED SDH ♥ Run Time: 00:42:14 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: www.addic7ed.com ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by chamallow -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by chamallow -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.480p.HDTV.x264-RMTeam   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking | Run Time: 00:42:14 | Synced and corrected by chamallow -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.480p.HDTV.x264-RMTeam   AMD74
🙂 HI 💗 💗 Synced and corrected by chamallow 🙂  
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.480p.HDTV.x264-RMTeam   AMD74
🙂 HI Removed 💗 💗 Synced and corrected by chamallow 🙂  
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by chamallow -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by chamallow -- www.addic7ed.com 
English the.blacklist.s05e03.repack.480p.hdtv.x264.rmteam   innuit
 
English The.Blacklist.S05E03.Miss.Rebecca.No.76.Thrall.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.Eng   tiennh
H.I removed 
English The.Blacklist.S05E03.Miss.Rebecca.No.76.Thrall.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   tiennh
SDH 
English The.Blacklist.S05E03.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Sud_Arun
COLORED SDH ♥ Run Time: 00:42:14 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: www.addic7ed.com ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English The.Blacklist.S05E03.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking | Run Time: 00:42:14 | Synced and corrected by chamallow -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E03.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   AMD74
🙂 HI 💗 💗 Synced and corrected by chamallow 🙂  
English The.Blacklist.S05E03.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   AMD74
🙂 HI Removed 💗 💗 Synced and corrected by chamallow 🙂  
English The.Blacklist.S05E02.XviD-AFG   Anonymous
COLORED HI | Synced & corrected by PopcornAWH -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E02.XviD-AFG   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E02.XviD-AFG   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E02.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE   AMD74
🙂 HI 💗 💗 Synced & corrected by PopcornAWH 🙂  
English The.Blacklist.S05E02.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE   AMD74
🙂 HI Removed 💗 💗 Synced & corrected by PopcornAWH 🙂  
English The.Blacklist.S05E02.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by PopcornAWH -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E02.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by PopcornAWH -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E02.HDTV.XviD-RMX   Anonymous
COLORED HI | Synced & corrected by PopcornAWH -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E02.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by PopcornAWH -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E02.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by PopcornAWH -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E02.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by PopcornAWH -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E02.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by PopcornAWH -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E02.HDTV.x264-SVA   Anonymous
COLORED HI | Synced & corrected by PopcornAWH -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E02.HDTV.x264-SVA   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E02.HDTV.x264-SVA   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E02.HDTV.x264-SDI   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E02.HDTV.x264-SDI   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E02.HDTV.x264-RBB   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E02.HDTV.x264-RBB   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by PopcornAWH -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by PopcornAWH -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   Anonymous
COLORED HI | Synced & corrected by PopcornAWH -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E02.720p.HDTV.x265-HETeam   Anonymous
COLORED HI | Synced & corrected by PopcornAWH -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E02.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by PopcornAWH -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E02.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by PopcornAWH -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E02.720p.HDTV.x264-AVS   Anonymous
COLORED HI | Synced & corrected by PopcornAWH -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E02.720p.HDTV.x264-AVS   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E02.720p.HDTV.x264-AVS   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by PopcornAWH -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by PopcornAWH -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Anonymous
COLORED HI | Synced & corrected by PopcornAWH -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by PopcornAWH -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by PopcornAWH -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Anonymous
COLORED HI | Synced & corrected by PopcornAWH -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E02.480p.x264-mSD   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E02.480p.x264-mSD   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E02.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by PopcornAWH -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E02.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by PopcornAWH -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E02.480p.HDTV.x264-RMTeam   Anonymous
COLORED HI | Synced & corrected by PopcornAWH -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E02.480p.HDTV.x264-RMTeam   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E02.480p.HDTV.x264-RMTeam   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E02.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by PopcornAWH -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E02.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by PopcornAWH -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E02.480p.HDTV.x264-mSD   Anonymous
COLORED HI | Synced & corrected by PopcornAWH -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E02.1080p.WEB.x264-TBS   AMD74
🙂 HI 💗 💗 Synced & corrected by PopcornAWH 🙂  
English The.Blacklist.S05E02.1080p.WEB.x264-TBS   AMD74
🙂 HI Removed 💗 💗 Synced & corrected by PopcornAWH 🙂  
English The.Blacklist.S05E01.XviD-AFG   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E01.XviD-AFG   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E01.Smokey.Putnum.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.Eng   tiennh
H.I removed 
English The.Blacklist.S05E01.Smokey.Putnum.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-tek54m.Eng   tiennh
H.I removed 
English The.Blacklist.S05E01.Smokey.Putnum.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-tek54m   tiennh
H.I 
English The.Blacklist.S05E01.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E01.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E01.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E01.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E01.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E01.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E01.HDTV.x264-SVA   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E01.HDTV.x264-SVA   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E01.HDTV.x264-SDI   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E01.HDTV.x264-SDI   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E01.HDTV.x264-RBB   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E01.HDTV.x264-RBB   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E01.720p.HEVC.x265-MeGusta   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E01.720p.HEVC.x265-MeGusta   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E01.720p.HEVC.x265-MeGusta   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E01.720p.HEVC.x265-MeGusta   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E01.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E01.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E01.720p.HDTV.x264-AVS   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E01.720p.HDTV.x264-AVS   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E01.480p.x264-mSD   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E01.480p.x264-mSD   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E01.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E01.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E01.480p.HDTV.x264-RMTeam   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E01.480p.HDTV.x264-RMTeam   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes 
English The.Blacklist.S05E01.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English The.Blacklist.S05E01.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by n17t01 -- www.addic7ed.com 
English The Blacklist - 05x05 - Ilyas Surkov.SVA-YSTeam   de_larocha
*HI* *Sych and Correction by robtor* 
English The Blacklist - 05x05 - Ilyas Surkov.SVA-YSTeam   de_larocha
*HI Removed* *Sych And Correction by robtor* 
English The Blacklist - 05x05 - Ilyas Surkov.SVA-RMTeam   de_larocha
*HI* *Sych and Correction by robtor* 
English The Blacklist - 05x05 - Ilyas Surkov.SVA-RMTeam   de_larocha
*HI Removed* *Sych And Correction by robtor* 
English The Blacklist - 05x05 - Ilyas Surkov.SVA-PSA   de_larocha
*HI* *Sych and Correction by robtor* 
English The Blacklist - 05x05 - Ilyas Surkov.SVA-PSA   de_larocha
*HI Removed* *Sych And Correction by robtor* 
English The Blacklist - 05x05 - Ilyas Surkov.SVA-meGusta   de_larocha
*HI* *Sych and Correction by robtor* 
English The Blacklist - 05x05 - Ilyas Surkov.SVA-meGusta   de_larocha
*HI Removed* *Sych And Correction by robtor* 
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.HDTV.XviD-RMX   AMD74
🙂 HI 💗 💗 Synced and corrected by chamallow 🙂  
English The.Blacklist.S05E03.REPACK.HDTV.XviD-RMX   AMD74
🙂 HI Removed 💗 💗 Synced and corrected by chamallow 🙂