صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

The Big Bang Theory - Twelfth Season

  • سال : 2018
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
English TThe Big Bang Theory S12E14 iNTERNAL 720p WEB x264-BAMBOOZLE   srjanapala
No-HI. (With Lyrics). (Subs Text Source: Adioc7ed.com) 
English The.Big.Bang.Theory-S12E04.WEBRip.x264-ION10   fayou
NON HI - WEB - Sync corrected. WEB 720/1080p. Enjoy and don't forget to rate! Thanks. 
English The.Big.Bang.Theory-S12E04.The.Tam.Turbulence.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   fayou
NON HI - WEB - Sync corrected. WEB 720/1080p. Enjoy and don't forget to rate! Thanks. 
English The.Big.Bang.Theory-S12E04.The.Tam.Turbulence.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1   fayou
NON HI - WEB - Sync corrected. WEB 720/1080p. Enjoy and don't forget to rate! Thanks. 
English The.Big.Bang.Theory-S12E04.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE   fayou
NON HI - WEB - Sync corrected. WEB 720/1080p. Enjoy and don't forget to rate! Thanks. 
English The.Big.Bang.Theory-S12E04.1080p.WEB.x264-TBS   fayou
NON HI - WEB - Sync corrected. WEB 720/1080p. Enjoy and don't forget to rate! Thanks. 
English The.Big.Bang.Theory.S12E17.The.Conference.Valuation.720p.AMZN.WEB-DL.MkvCage.ws   xyvilles
NON HI 
English The.Big.Bang.Theory.S12E17.The.Conference.Valuation.720p.AMZN.WEB-DL.MkvCage.ws   xyvilles
HI 
English The.Big.Bang.Theory.S12E17.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE   xyvilles
NON HI 
English The.Big.Bang.Theory.S12E17.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE   xyvilles
HI 
English The.Big.Bang.Theory.S12E17.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP   Harout
** With HI ** 
English The.Big.Bang.Theory.S12E17.iNTERNAL.480p.x264-mSD   xyvilles
NON HI 
English The.Big.Bang.Theory.S12E17.iNTERNAL.480p.x264-mSD   xyvilles
HI 
English The.Big.Bang.Theory.S12E17.iNTERNAL.1080p.WEB.H264-MEMENTO   xyvilles
NON HI 
English The.Big.Bang.Theory.S12E17.iNTERNAL.1080p.WEB.H264-MEMENTO   xyvilles
HI 
English The.Big.Bang.Theory.S12E17.iNTERNAL.1080p.WEB.H264-MEMENTO   Harout
** Without HI ** 
English The.Big.Bang.Theory.S12E17.iNTERNAL.1080p.WEB.H264-MEMENTO   Harout
** With HI ** 
English The.Big.Bang.Theory.S12E17.iNTERNAL.1080p.WEB.H264-AMRAP   xyvilles
NON HI 
English The.Big.Bang.Theory.S12E17.iNTERNAL.1080p.WEB.H264-AMRAP   xyvilles
HI 
English The.Big.Bang.Theory.S12E17.iNTERNAL.1080p.WEB.H264-AMRAP   Harout
** With HI ** 
English The.Big.Bang.Theory.S12E17.HDTV.x264-SVA.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E17.HDTV.x264-SVA.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E17.HDTV.x264-SVA   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E17.720p.HDTV.x264-AVS.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E17.720p.HDTV.x264-AVS.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E17.720p.HDTV.x264-AVS   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E17.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E17.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E17.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E16.WEBRip.x264-ION10   xyvilles
NON HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E16.WEBRip.x264-ION10   xyvilles
HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E16.The.D.and.D.Vortex.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Harout
** Without HI ** 
English The.Big.Bang.Theory.S12E16.The.D.and.D.Vortex.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Harout
** With HI ** 
English The.Big.Bang.Theory.S12E16.The.D.and.D.Vortex.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Harout
** Without HI ** 
English The.Big.Bang.Theory.S12E16.The.D.and.D.Vortex.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Harout
** With HI ** 
English The.Big.Bang.Theory.S12E16.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE-HI   xyvilles
HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E16.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE   xyvilles
NON HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E16.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP   xyvilles
NON HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E16.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP   xyvilles
HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E16.iNTERNAL.480p.x264-mSD   xyvilles
NON HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E16.iNTERNAL.480p.x264-mSD   xyvilles
HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E16.HDTV.x264-SVA.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E16.HDTV.x264-SVA.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E16.HDTV.x264-SVA   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E16.720p.HDTV.x264-AVS.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E16.720p.HDTV.x264-AVS.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E16.720p.HDTV.x264-AVS   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E16.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E16.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E16.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E16.1080p.WEB.H264-AMCON   srjanapala
HI removed. Corrections done.(With Theme song Lyrics).  
English The.Big.Bang.Theory.S12E15.The.Donation.Oscillation.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Harout
** With HI ** 
English The.Big.Bang.Theory.S12E15.The.Donation.Oscillation.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Harout
** Without HI ** 
English The.Big.Bang.Theory.S12E15.The.Donation.Oscillation.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Harout
** With HI ** 
English The.Big.Bang.Theory.S12E15.HDTV.x264-SVA.HI   elderman
Sync & corrected by elderma 
English The.Big.Bang.Theory.S12E15.HDTV.x264-SVA.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderma 
English The.Big.Bang.Theory.S12E15.HDTV.x264-SVA   elderman
Sync & corrected by elderma 
English The.Big.Bang.Theory.S12E15.720p.HDTV.x264-AVS.HI   elderman
Sync & corrected by elderma 
English The.Big.Bang.Theory.S12E15.720p.HDTV.x264-AVS.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderma 
English The.Big.Bang.Theory.S12E15.720p.HDTV.x264-AVS   elderman
Sync & corrected by elderma 
English The.Big.Bang.Theory.S12E15.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync & corrected by elderma 
English The.Big.Bang.Theory.S12E15.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderma 
English The.Big.Bang.Theory.S12E15.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync & corrected by elderma 
English The.Big.Bang.Theory.S12E14.WEBRip.x264-ION10   xyvilles
NON HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E14.WEBRip.x264-ION10   xyvilles
HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E14.iNTERNAL.XviD-AFG   xyvilles
NON HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E14.iNTERNAL.XviD-AFG   xyvilles
HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E14.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE   xyvilles
NON HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E14.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE   xyvilles
HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E14.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP   xyvilles
NON HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E14.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP   xyvilles
HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E14.iNTERNAL.480p.x264-mSD   xyvilles
NON HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E14.iNTERNAL.480p.x264-mSD   xyvilles
HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E14.HDTV.x264-SVA.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E14.HDTV.x264-SVA.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E14.HDTV.x264-SVA   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E14.720p.HDTV.x264-AVS.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E14.720p.HDTV.x264-AVS.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E14.720p.HDTV.x264-AVS   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E14.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E14.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E14.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E14.1080p.WEB.H264-AMCON   srjanapala
No-HI. (With Lyrics). (Subs Text Source: Adioc7ed.com) 
English The.Big.Bang.Theory.S12E14.1080p.WEB.H264-AMCON   xyvilles
NON HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E14.1080p.WEB.H264-AMCON   xyvilles
HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E13.WEBRip.x264-ION10   xyvilles
NON HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E13.WEBRip.x264-ION10   xyvilles
HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E13.WEBRip.x264-ION10   srjanapala
No-HI (With Theme song Lyrics).  
English The.Big.Bang.Theory.S12E13.The.Confirmation.Polarization.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync & corrected by elderman  
English The.Big.Bang.Theory.S12E13.The.Confirmation.Polarization.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman  
English The.Big.Bang.Theory.S12E13.The.Confirmation.Polarization.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync & corrected by elderman  
English The.Big.Bang.Theory.S12E13.The.Confirmation.Polarization.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync & corrected by elderman  
English The.Big.Bang.Theory.S12E13.The.Confirmation.Polarization.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman  
English The.Big.Bang.Theory.S12E13.The.Confirmation.Polarization.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync & corrected by elderman  
English The.Big.Bang.Theory.S12E13.The.Confirmation.Polarization.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync & corrected by elderman  
English The.Big.Bang.Theory.S12E13.The.Confirmation.Polarization.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman  
English The.Big.Bang.Theory.S12E13.The.Confirmation.Polarization.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync & corrected by elderman  
English The.Big.Bang.Theory.S12E13.The.Confirmation.Polarization.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync & corrected by elderman  
English The.Big.Bang.Theory.S12E13.The.Confirmation.Polarization.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman  
English The.Big.Bang.Theory.S12E13.The.Confirmation.Polarization.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync & corrected by elderman  
English The.Big.Bang.Theory.S12E13.iNTERNAL.XviD-AFG   xyvilles
NON HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E13.iNTERNAL.XviD-AFG   xyvilles
HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E13.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE   xyvilles
NON HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E13.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE   xyvilles
HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E13.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP   xyvilles
NON HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E13.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP   xyvilles
HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E13.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP   srjanapala
No-HI (With Theme song Lyrics).  
English The.Big.Bang.Theory.S12E13.iNTERNAL.480p.x264-mSD   xyvilles
NON HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E13.iNTERNAL.480p.x264-mSD   xyvilles
HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E13.HDTV.x264-KILLERS.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E13.HDTV.x264-KILLERS.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E13.HDTV.x264-KILLERS   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E13.720p.HDTV.x264-KILLERS.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E13.720p.HDTV.x264-KILLERS.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E13.720p.HDTV.x264-KILLERS   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E13.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E13.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E13.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E13.1080p.WEB.H264-AMCON   xyvilles
NON HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E13.1080p.WEB.H264-AMCON   xyvilles
HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E13.1080p.WEB.H264-AMCON   srjanapala
No-HI (With Theme song Lyrics).  
English The.Big.Bang.Theory.S12E12.WEBRip.x264-ION10   xyvilles
NON HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E12.WEBRip.x264-ION10   xyvilles
HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E12.The.Propagation.Proposition.720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E12.The.Propagation.Proposition.720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E12.The.Propagation.Proposition.720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E12.The.Propagation.Proposition.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E12.The.Propagation.Proposition.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E12.The.Propagation.Proposition.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E12.The.Propagation.Proposition.1080p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E12.The.Propagation.Proposition.1080p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E12.The.Propagation.Proposition.1080p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E12.The.Propagation.Proposition.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E12.The.Propagation.Proposition.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E12.The.Propagation.Proposition.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E12.The.Propagation.Proposition.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Harout
** Without HI ** 
English The.Big.Bang.Theory.S12E12.The.Propagation.Proposition.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Harout
** With HI ** 
English The.Big.Bang.Theory.S12E12.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE[rarbg]   JazzTheDog
Added missing زیرنویس 
English The.Big.Bang.Theory.S12E12.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE   xyvilles
NON HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E12.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE   xyvilles
HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E12.iNTERNAL.720p.HEVC.x265-MeGusta   xyvilles
NON HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E12.iNTERNAL.720p.HEVC.x265-MeGusta   xyvilles
HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E12.iNTERNAL.480p.x264-mSD   xyvilles
NON HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E12.iNTERNAL.480p.x264-mSD   xyvilles
HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E12.HDTV.x264-SVA.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E12.HDTV.x264-SVA.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E12.HDTV.x264-SVA   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E12.720p.WEB.x264-TBS   xyvilles
NON HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E12.720p.WEB.x264-TBS   xyvilles
HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E12.720p.HDTV.x264-AVS.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E12.720p.HDTV.x264-AVS.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E12.720p.HDTV.x264-AVS   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E12.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E12.480p.HDTV.x264-msd.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E12.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E12.1080p.WEB.x264-TBS   xyvilles
NON HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E12.1080p.WEB.x264-TBS   xyvilles
HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E11.WEBRip.x264-ION10   xyvilles
HI - Extracted From MKV 
English The.Big.Bang.Theory.S12E11.The.Paintball.Scattering.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E11.The.Paintball.Scattering.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E11.The.Paintball.Scattering.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   xyvilles
NON HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E11.The.Paintball.Scattering.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   xyvilles
HI - Extracted From MKV  
English The.Big.Bang.Theory.S12E11.The.Paintball.Scattering.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E11.The.Paintball.Scattering.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E11.The.Paintball.Scattering.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E11.The.Paintball.Scattering.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E11.The.Paintball.Scattering.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E11.The.Paintball.Scattering.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E11.The.Paintball.Scattering.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E11.The.Paintball.Scattering.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E11.The.Paintball.Scattering.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E11.The.Paintball.Scattering.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E11.iNTERNAL.XviD-AFG   xyvilles
HI - Extracted From MKV 
English The.Big.Bang.Theory.S12E11.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE   xyvilles
HI - Extracted From MKV 
English The.Big.Bang.Theory.S12E11.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP   xyvilles
HI - Extracted From MKV 
English The.Big.Bang.Theory.S12E11.iNTERNAL.480p.x264-mSD   xyvilles
HI - Extracted From MKV 
English The.Big.Bang.Theory.S12E11.HDTV.x264-SVA.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E11.HDTV.x264-SVA.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E11.HDTV.x264-SVA   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E11.720p.HDTV.x264-AVS.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E11.720p.HDTV.x264-AVS.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E11.720p.HDTV.x264-AVS   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E11.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E11.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E11.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E11.1080p.WEB.H264-AMCON   Harout
** Without HI ** 
English The.Big.Bang.Theory.S12E11.1080p.WEB.H264-AMCON   Harout
** WITH HI ** 
English The.Big.Bang.Theory.S12E10.WEBRip.x264-ION10   srjanapala
No-HI (with Lyrics) 
English The.Big.Bang.Theory.S12E10.The.VCR.Illumination.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E10.The.VCR.Illumination.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E10.The.VCR.Illumination.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E10.The.VCR.Illumination.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E10.The.VCR.Illumination.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E10.The.VCR.Illumination.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E10.The.VCR.Illumination.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E10.The.VCR.Illumination.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E10.The.VCR.Illumination.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E10.The.VCR.Illumination.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E10.The.VCR.Illumination.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E10.The.VCR.Illumination.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E10.The.VCR.Illumination.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   Harout
 
English The.Big.Bang.Theory.S12E10.The.VCR.Illumination   shahramb
Sync for The.Big.Bang.Theory.S12E10.iNTERNAL.480p.x264-mSD[eztv] The Big Bang Theory S12E10 iNTERNAL 480p x264-mSD The Big Bang Theory S12E10 iNTERNAL 720p WEB x264-BAMBOOZLE The Big Bang Theory S12E10 720p HDTV x265-MiNX The Big Bang Theory S12E10 720p HDTV x264-AVS he Big Bang Theory S12E10 HDTV x264-SVA 
English The.Big.Bang.Theory.S12E10.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE   srjanapala
No-HI (with Lyrics) 
English The.Big.Bang.Theory.S12E10.HDTV.x264-SVA.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E10.HDTV.x264-SVA.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E10.HDTV.x264-SVA   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E10.HDTV.x264-SAV   srjanapala
No-HI (With Lyrics). 
English The.Big.Bang.Theory.S12E10.720p.HDTV.x264-AVS.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E10.720p.HDTV.x264-AVS.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E10.720p.HDTV.x264-AVS   srjanapala
No-HI (With Lyrics). 
English The.Big.Bang.Theory.S12E10.720p.HDTV.x264-AVS   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E10.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E10.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E10.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E10.1080p.WEB.H264-MEMENTO   srjanapala
No-HI (with Lyrics) 
English The.Big.Bang.Theory.S12E09.The.Citation.Negation.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E09.The.Citation.Negation.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E09.The.Citation.Negation.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E09.The.Citation.Negation.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E09.The.Citation.Negation.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E09.The.Citation.Negation.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E09.The.Citation.Negation.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E09.The.Citation.Negation.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E09.The.Citation.Negation.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E09.The.Citation.Negation.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E09.The.Citation.Negation.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E09.The.Citation.Negation.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E09.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE   srjanapala
No-HI. Corrections done. 
English The.Big.Bang.Theory.S12E09.HDTV.x264-SVA.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E09.HDTV.x264-SVA.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E09.HDTV.x264-SVA   srjanapala
No-HI. For HDTV / AVS & SVA releases. 
English The.Big.Bang.Theory.S12E09.HDTV.x264-SVA   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E09.720p.HDTV.x26-AVS.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E09.720p.HDTV.x26-AVS.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E09.720p.HDTV.x26-AVS   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E09.720p.HDTV.x264-AVS   srjanapala
No-HI. For HDTV / AVS & SVA releases. 
English The.Big.Bang.Theory.S12E09.480p.HDTV.x26-mSD.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E09.480p.HDTV.x26-mSD.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E09.480p.HDTV.x26-mSD   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E09.1080p.WEB.x264-TBS   srjanapala
No-HI. Corrections done. 
English The.Big.Bang.Theory.S12E08.WEBRip.x264-ION10   xyvilles
HI Removed - AMZN.WEBRip/ION10 ⬛️ Extracted From MKV ⬛️  
English The.Big.Bang.Theory.S12E08.WEBRip.x264-ION10   xyvilles
Hearing Impaired - AMZN.WEBRip/ION10 ⬛️ Extracted From MKV ⬛️  
English The.Big.Bang.Theory.S12E08.The.Consummation.Deviation.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E08.The.Consummation.Deviation.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E08.The.Consummation.Deviation.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E08.The.Consummation.Deviation.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb-HI   xyvilles
Hearing Impaired - AMZN.WEBRip/ION10 ⬛️ Extracted From MKV ⬛️  
English The.Big.Bang.Theory.S12E08.The.Consummation.Deviation.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E08.The.Consummation.Deviation.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E08.The.Consummation.Deviation.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E08.The.Consummation.Deviation.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   xyvilles
HI Removed - AMZN.WEBRip/ION10 ⬛️ Extracted From MKV ⬛️  
English The.Big.Bang.Theory.S12E08.The.Consummation.Deviation.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E08.The.Consummation.Deviation.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E08.The.Consummation.Deviation.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E08.The.Consummation.Deviation.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   xyvilles
HI Removed - AMZN.WEBRip/ION10 ⬛️ Extracted From MKV ⬛️  
English The.Big.Bang.Theory.S12E08.The.Consummation.Deviation.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   xyvilles
Hearing Impaired - AMZN.WEBRip/ION10 ⬛️ Extracted From MKV ⬛️  
English The.Big.Bang.Theory.S12E08.The.Consummation.Deviation.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E08.The.Consummation.Deviation.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E08.The.Consummation.Deviation.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E08.The.Consummation.Deviation.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   xyvilles
HI Removed - AMZN.WEBRip/ION10 ⬛️ Extracted From MKV ⬛️  
English The.Big.Bang.Theory.S12E08.The.Consummation.Deviation.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   xyvilles
Hearing Impaired - AMZN.WEBRip/ION10 ⬛️ Extracted From MKV ⬛️  
English The.Big.Bang.Theory.S12E08.The.Big.Bang.Theory.S12E08.The.Consummation.Deviation.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   xyvilles
HI Removed - AMZN.WEBRip/ION10 ⬛️ Extracted From MKV ⬛️  
English The.Big.Bang.Theory.S12E08.The.Big.Bang.Theory.S12E08.The.Consummation.Deviation.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   xyvilles
Hearing Impaired - AMZN.WEBRip/ION10 ⬛️ Extracted From MKV ⬛️  
English The.Big.Bang.Theory.S12E08.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE   xyvilles
Hearing Impaired - COLORED 
English The.Big.Bang.Theory.S12E08.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-BAMBOOZLE   xyvilles
Hearing Impaired - COLORED 
English The.Big.Bang.Theory.S12E08.iNTERNAL.1080p.WEB.H264-METCON   Harout
 
English The.Big.Bang.Theory.S12E08.HDTV.x264-SVA.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E08.HDTV.x264-SVA.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E08.HDTV.x264-SVA   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E08.720p.HDTV.x264-AVS.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E08.720p.HDTV.x264-AVS.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E08.720p.HDTV.x264-AVS   srjanapala
No-HI. For HDTV / AVS & SVA releases. 
English The.Big.Bang.Theory.S12E08.720p.HDTV.x264-AVS   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E08.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E08.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E08.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E07.WEBRip.x264-ION10   xyvilles
HI Removed ⬛️ Extracted From MKV ⬛️  
English The.Big.Bang.Theory.S12E07.WEBRip.x264-ION10   xyvilles
Hearing Impaired ⬛️ Extracted From MKV ⬛️  
English The.Big.Bang.Theory.S12E07.The.Grant.Allocation.Derivation.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E07.The.Grant.Allocation.Derivation.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E07.The.Grant.Allocation.Derivation.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E07.The.Grant.Allocation.Derivation.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E07.The.Grant.Allocation.Derivation.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E07.The.Grant.Allocation.Derivation.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E07.The.Grant.Allocation.Derivation.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   xyvilles
HI Removed ⬛️ Extracted From MKV ⬛️  
English The.Big.Bang.Theory.S12E07.The.Grant.Allocation.Derivation.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   xyvilles
Hearing Impaired ⬛️ Extracted From MKV ⬛️  
English The.Big.Bang.Theory.S12E07.The.Grant.Allocation.Derivation.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E07.The.Grant.Allocation.Derivation.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E07.The.Grant.Allocation.Derivation.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E07.The.Grant.Allocation.Derivation.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E07.The.Grant.Allocation.Derivation.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E07.The.Grant.Allocation.Derivation.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E07.The.Grant.Allocation.Derivation.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   xyvilles
HI Removed ⬛️ Extracted From MKV ⬛️  
English The.Big.Bang.Theory.S12E07.The.Grant.Allocation.Derivation.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   xyvilles
Hearing Impaired ⬛️ Extracted From MKV ⬛️  
English The.Big.Bang.Theory.S12E07.HDTV.x264-SVA.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E07.HDTV.x264-SVA.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E07.HDTV.x264-SVA   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E07.720p.HDTV.x264-AVS.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E07.720p.HDTV.x264-AVS.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E07.720p.HDTV.x264-AVS   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E07.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E07.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E07.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E06.XviD-AFG   xyvilles
HI ( Colored ) Belong to addic7ed.com  
English The.Big.Bang.Theory.S12E06.XviD-AFG   xyvilles
HI Removed Belong to addic7ed.com  
English The.Big.Bang.Theory.S12E06.XviD-AFG   xyvilles
HI Belong to addic7ed.com 
English The.Big.Bang.Theory.S12E06.The.Imitation.Perturbation.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E06.The.Imitation.Perturbation.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E06.The.Imitation.Perturbation.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E06.The.Imitation.Perturbation.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E06.The.Imitation.Perturbation.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E06.The.Imitation.Perturbation.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E06.HDTV.x264-SVA[eztv].mkv   shahramb
omplete sync for The.Big.Bang.Theory.S12E06.HDTV.x264-SVA[eztv].mkv 
English The.Big.Bang.Theory.S12E06.HDTV.x264-SVA.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E06.HDTV.x264-SVA.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E06.HDTV.x264-SVA   srjanapala
No-HI. (With Theme song lyrics). 
English The.Big.Bang.Theory.S12E06.HDTV.x264-SVA   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E06.720p.HDTV.x265-MiNX   xyvilles
HI ( Colored ) Belong to addic7ed.com  
English The.Big.Bang.Theory.S12E06.720p.HDTV.x265-MiNX   xyvilles
HI Removed Belong to addic7ed.com  
English The.Big.Bang.Theory.S12E06.720p.HDTV.x265-MiNX   xyvilles
HI Belong to addic7ed.com 
English The.Big.Bang.Theory.S12E06.720p.HDTV.x264-AVS.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E06.720p.HDTV.x264-AVS.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E06.720p.HDTV.x264-AVS   xyvilles
HI ( Colored ) Belong to addic7ed.com  
English The.Big.Bang.Theory.S12E06.720p.HDTV.x264-AVS   xyvilles
HI Removed Belong to addic7ed.com  
English The.Big.Bang.Theory.S12E06.720p.HDTV.x264-AVS   xyvilles
HI Belong to addic7ed.com 
English The.Big.Bang.Theory.S12E06.720p.HDTV.x264-AVS   srjanapala
No-HI. (With Theme song lyrics). 
English The.Big.Bang.Theory.S12E06.720p.HDTV.x264-AVS   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E06.480p.x264-mSD   xyvilles
HI ( Colored ) Belong to addic7ed.com  
English The.Big.Bang.Theory.S12E06.480p.x264-mSD   xyvilles
HI Removed Belong to addic7ed.com  
English The.Big.Bang.Theory.S12E06.480p.x264-mSD   xyvilles
HI Belong to addic7ed.com 
English The.Big.Bang.Theory.S12E06.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E06.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E06.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E05.WEBRip.x264-ION10   Syncope
HI. SDH. Capital (Caps) Hearing Impaired Parts. Subtitles for WEB , WEB-DL , WEB-HD or WEBRip Version. Enjoy and Don't forgot to Rate. ✌️ 
English The.Big.Bang.Theory.S12E05.WEB-HD.x264.Pahe   Syncope
HI. SDH. Capital (Caps) Hearing Impaired Parts. Subtitles for WEB , WEB-DL , WEB-HD or WEBRip Version. Enjoy and Don't forgot to Rate. ✌️ 
English The.Big.Bang.Theory.S12E05.WEB-DL.x264.Mkvcage   Syncope
HI. SDH. Capital (Caps) Hearing Impaired Parts. Subtitles for WEB , WEB-DL , WEB-HD or WEBRip Version. Enjoy and Don't forgot to Rate. ✌️ 
English The.Big.Bang.Theory.S12E05.The.Planetarium.Collision.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-YFN[rartv]   Syncope
HI. SDH. Capital (Caps) Hearing Impaired Parts. Subtitles for WEB , WEB-DL , WEB-HD or WEBRip Version. Enjoy and Don't forgot to Rate. ✌️ 
English The.Big.Bang.Theory.S12E05.The.Planetarium.Collision.720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync & corrected by elderman  
English The.Big.Bang.Theory.S12E05.The.Planetarium.Collision.720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman  
English The.Big.Bang.Theory.S12E05.The.Planetarium.Collision.720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync & corrected by elderman  
English The.Big.Bang.Theory.S12E05.The.Planetarium.Collision.720p.iT.WEB-DL.DD5.1.H.264-YFN.HI   elderman
Sync & corrected by elderman  
English The.Big.Bang.Theory.S12E05.The.Planetarium.Collision.720p.iT.WEB-DL.DD5.1.H.264-YFN.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman  
English The.Big.Bang.Theory.S12E05.The.Planetarium.Collision.720p.iT.WEB-DL.DD5.1.H.264-YFN   elderman
Sync & corrected by elderman  
English The.Big.Bang.Theory.S12E05.The.Planetarium.Collision.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rartv]   Syncope
HI. SDH. Capital (Caps) Hearing Impaired Parts. Subtitles for WEB , WEB-DL , WEB-HD or WEBRip Version. Enjoy and Don't forgot to Rate. ✌️ 
English The.Big.Bang.Theory.S12E05.The.Planetarium.Collision.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-YFN   Syncope
HI. SDH. Capital (Caps) Hearing Impaired Parts. Subtitles for WEB , WEB-DL , WEB-HD or WEBRip Version. Enjoy and Don't forgot to Rate. ✌️ 
English The.Big.Bang.Theory.S12E05.The.Planetarium.Collision.1080p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync & corrected by elderman  
English The.Big.Bang.Theory.S12E05.The.Planetarium.Collision.1080p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman  
English The.Big.Bang.Theory.S12E05.The.Planetarium.Collision.1080p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync & corrected by elderman  
English The.Big.Bang.Theory.S12E05.The.Planetarium.Collision.1080p.iT.WEB-DL.DD5.1.H.264-YFN.HI   elderman
Sync & corrected by elderman  
English The.Big.Bang.Theory.S12E05.The.Planetarium.Collision.1080p.iT.WEB-DL.DD5.1.H.264-YFN.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman  
English The.Big.Bang.Theory.S12E05.The.Planetarium.Collision.1080p.iT.WEB-DL.DD5.1.H.264-YFN   elderman
Sync & corrected by elderman  
English The.Big.Bang.Theory.S12E05.The.Planetarium.Collision.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rartv]   Syncope
HI. SDH. Capital (Caps) Hearing Impaired Parts. Subtitles for WEB , WEB-DL , WEB-HD or WEBRip Version. Enjoy and Don't forgot to Rate. ✌️ 
English The.Big.Bang.Theory.S12E05.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE[rartv]   Syncope
HI. SDH. Capital (Caps) Hearing Impaired Parts. Subtitles for WEB , WEB-DL , WEB-HD or WEBRip Version. Enjoy and Don't forgot to Rate. ✌️ 
English The.Big.Bang.Theory.S12E05.HDTV.x264-SVA[eztv]   shahramb
Complete and Overalll resync for the The.Big.Bang.Theory.S12E05.HDTV.x264-SVA[eztv] Enjoy Watchin 
English The.Big.Bang.Theory.S12E05.HDTV.x264-SVA.HI   elderman
Sync & corrected by elderman  
English The.Big.Bang.Theory.S12E05.HDTV.x264-SVA.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman  
English The.Big.Bang.Theory.S12E05.HDTV.x264-SVA   xyvilles
HI ( Colored ) Belong to addic7ed.com  
English The.Big.Bang.Theory.S12E05.HDTV.x264-SVA   xyvilles
HI Removed Belong to addic7ed.com  
English The.Big.Bang.Theory.S12E05.HDTV.x264-SVA   xyvilles
HI Belong to addic7ed.com 
English The.Big.Bang.Theory.S12E05.HDTV.x264-SVA   srjanapala
No-HI. (With Lyrics). 
English The.Big.Bang.Theory.S12E05.720p.HDTV.x264-AVS.HI   elderman
Sync & corrected by elderman  
English The.Big.Bang.Theory.S12E05.720p.HDTV.x264-AVS.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman  
English The.Big.Bang.Theory.S12E05.720p.HDTV.x264-AVS   srjanapala
No-HI. (With Lyrics). 
English The.Big.Bang.Theory.S12E05.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync & corrected by elderman  
English The.Big.Bang.Theory.S12E05.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored, Sync & corrected by elderman  
English The.Big.Bang.Theory.S12E05.1080p.WEB.x264-TBS[rartv]   Syncope
HI. SDH. Capital (Caps) Hearing Impaired Parts. Subtitles for WEB , WEB-DL , WEB-HD or WEBRip Version. Enjoy and Don't forgot to Rate. ✌️ 
English the.big.bang.theory.s12e05.1080p.web.x264-tbs   supermann
standing on the shoulders of others, this version truly syncs with the TBS release 
English The.Big.Bang.Theory.S12E04.WEBRip.x264-ION10   Syncope
HI. SDH. CAPITAL the Hearing Impaired Parts. Subtitles for WEB , WEB-DL , WEB-HD or WEBRip Version. Enjoy and Don't forgot to Rate. ✌️ 
English The.Big.Bang.Theory.S12E04.The.Tam.Turbulence.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E04.The.Tam.Turbulence.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E04.The.Tam.Turbulence.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E04.The.Tam.Turbulence.720p.WEB-HD.x264.Pahe   Syncope
HI. SDH. CAPITAL the Hearing Impaired Parts. Subtitles for WEB , WEB-DL , WEB-HD or WEBRip Version. Enjoy and Don't forgot to Rate. ✌️ 
English The.Big.Bang.Theory.S12E04.The.Tam.Turbulence.720p.WEB-DL.x264.MkvCage   Syncope
HI. SDH. CAPITAL the Hearing Impaired Parts. Subtitles for WEB , WEB-DL , WEB-HD or WEBRip Version. Enjoy and Don't forgot to Rate. ✌️ 
English The.Big.Bang.Theory.S12E04.The.Tam.Turbulence.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rartv]   Syncope
HI. SDH. CAPITAL the Hearing Impaired Parts. Subtitles for WEB , WEB-DL , WEB-HD or WEBRip Version. Enjoy and Don't forgot to Rate. ✌️ 
English The.Big.Bang.Theory.S12E04.The.Tam.Turbulence.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E04.The.Tam.Turbulence.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E04.The.Tam.Turbulence.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E04.The.Tam.Turbulence.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E04.The.Tam.Turbulence.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E04.The.Tam.Turbulence.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E04.The.Tam.Turbulence.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rartv]   Syncope
HI. SDH. CAPITAL the Hearing Impaired Parts. Subtitles for WEB , WEB-DL , WEB-HD or WEBRip Version. Enjoy and Don't forgot to Rate. ✌️ 
English The.Big.Bang.Theory.S12E04.The.Tam.Turbulence.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E04.The.Tam.Turbulence.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E04.The.Tam.Turbulence.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E04.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE[rartv]   Syncope
HI. SDH. CAPITAL the Hearing Impaired Parts. Subtitles for WEB , WEB-DL , WEB-HD or WEBRip Version. Enjoy and Don't forgot to Rate. ✌️ 
English The.Big.Bang.Theory.S12E04.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE   srjanapala
No-HI. (With Lyrics). 
English The.Big.Bang.Theory.S12E04.HDTV.x264-SVA.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E04.HDTV.x264-SVA.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E04.HDTV.x264-SVA   srjanapala
No-HI. (With Lyrics). 
English The.Big.Bang.Theory.S12E04.HDTV.x264-SVA   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E04.720p.HDTV.x264-AVS.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E04.720p.HDTV.x264-AVS.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E04.720p.HDTV.x264-AVS   srjanapala
No-HI. (With Lyrics). 
English The.Big.Bang.Theory.S12E04.720p.HDTV.x264-AVS   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E04.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E04.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E04.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E04.1080p.WEB.x264-TBS[rartv]   Syncope
HI. SDH. CAPITAL the Hearing Impaired Parts. Subtitles for WEB , WEB-DL , WEB-HD or WEBRip Version. Enjoy and Don't forgot to Rate. ✌️ 
English The.Big.Bang.Theory.S12E04.1080p.WEB.x264-TBS   srjanapala
No-HI. (With Lyrics). 
English The.Big.Bang.Theory.S12E03.WEBRip.x264-ION10   Syncope
CAPITALISED the Hearing Impaired Parts. 
English The.Big.Bang.Theory.S12E03.The.Procreation.Calculation.720p.WEB-HD.x264.Pahe   Syncope
CAPITALISED the Hearing Impaired Parts. 
English The.Big.Bang.Theory.S12E03.The.Procreation.Calculation.720p.WEB-DL.x264.MkvCage   Syncope
CAPITALISED the Hearing Impaired Parts. 
English The.Big.Bang.Theory.S12E03.The.Procreation.Calculation.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rartv]   Syncope
CAPITALISED the Hearing Impaired Parts. 
English The.Big.Bang.Theory.S12E03.The.Procreation.Calculation.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rartv]   Syncope
CAPITALISED the Hearing Impaired Parts. 
English The.Big.Bang.Theory.S12E03.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE[rartv]   Syncope
CAPITALISED the Hearing Impaired Parts. 
English The.Big.Bang.Theory.S12E03.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-BAMBOOZLE[rartv]   Syncope
CAPITALISED the Hearing Impaired Parts. 
English The.Big.Bang.Theory.S12E03.HDTV.x264-SVA.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E03.HDTV.x264-SVA.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E03.HDTV.x264-SVA   srjanapala
No-HI. (With Lyrics). 
English The.Big.Bang.Theory.S12E03.HDTV.x264-SVA   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E03.720p.HDTV.x264-AVS.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E03.720p.HDTV.x264-AVS.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E03.720p.HDTV.x264-AVS   srjanapala
No-HI. (With Lyrics). 
English The.Big.Bang.Theory.S12E03.720p.HDTV.x264-AVS   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E03.480p.HDTV.x264-mSDS.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E03.480p.HDTV.x264-mSDS.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E03.480p.HDTV.x264-mSDS   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E02.WEBRip.x264-ION10   Syncope
CAPITALISED the Hearing Impaired Parts. and Synchronized the timings.  
English The.Big.Bang.Theory.S12E02.The.Wedding.Gift.Wormhole.720p.WEB-HD.x264.Pahe   Syncope
CAPITALISED the Hearing Impaired Parts. and Synchronized the timings.  
English The.Big.Bang.Theory.S12E02.The.Wedding.Gift.Wormhole.720p.WEB-DL.x264.MkvCage   Syncope
CAPITALISED the Hearing Impaired Parts. and Synchronized the timings.  
English The.Big.Bang.Theory.S12E02.The.Wedding.Gift.Wormhole.720p.WEB.DL.2CH.x265.HEVC.PSA   mehrdadsa
 
English The.Big.Bang.Theory.S12E02.The.Wedding.Gift.Wormhole.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rartv]   Syncope
CAPITALISED the Hearing Impaired Parts. and Synchronized the timings.  
English The.Big.Bang.Theory.S12E02.The.Wedding.Gift.Wormhole.1080p.WEB.DL.2CH.x265.HEVC.PSA   mehrdadsa
 
English The.Big.Bang.Theory.S12E02.The.Wedding.Gift.Wormhole.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rartv]   Syncope
CAPITALISED the Hearing Impaired Parts. and Synchronized the timings.  
English The.Big.Bang.Theory.S12E02.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE[rartv]   Syncope
CAPITALISED the Hearing Impaired Parts. and Synchronized the timings.  
English The.Big.Bang.Theory.S12E02.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E02.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E02.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E02.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-BAMBOOZLE[rartv]   Syncope
CAPITALISED the Hearing Impaired Parts. and Synchronized the timings.  
English The.Big.Bang.Theory.S12E02.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-BAMBOOZLE.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E02.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-BAMBOOZLE.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E02.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-BAMBOOZLE   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E02.HDTV.x264-SVA.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E02.HDTV.x264-SVA.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E02.HDTV.x264-SVA   srjanapala
Non-HI. (With Theme song Lyrics). (Subs Text Source: Addic7ed.com) 
English The.Big.Bang.Theory.S12E02.HDTV.x264-SVA   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E02.720p.WEB.DL.2CH.x265.HEVC.PSA   mehrdadsa
 
English The.Big.Bang.Theory.S12E02.720p.HDTV.x264-AVS.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E02.720p.HDTV.x264-AVS.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E02.720p.HDTV.x264-AVS   srjanapala
Non-HI. (With Theme song Lyrics). (Subs Text Source: Addic7ed.com) 
English The.Big.Bang.Theory.S12E02.720p.HDTV.x264-AVS   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E02.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E02.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E02.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E02.1080p.WEB.DL.2CH.x265.HEVC.PSA   mehrdadsa
 
English The.Big.Bang.Theory.S12E01.WEBRip.x264-ION10   Syncope
CAPITALISED the Hearing Impaired Parts.  
English The.Big.Bang.Theory.S12E01.The.Conjugal.Configuration.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E01.The.Conjugal.Configuration.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E01.The.Conjugal.Configuration.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E01.The.Conjugal.Configuration.720p.WEB-HD.x264.Pahe   Syncope
CAPITALISED the Hearing Impaired Parts.  
English The.Big.Bang.Theory.S12E01.The.Conjugal.Configuration.720p.WEB-DL.x264.MkvCage   Syncope
CAPITALISED the Hearing Impaired Parts.  
English The.Big.Bang.Theory.S12E01.The.Conjugal.Configuration.720p.WEB-DL.x264.   Syncope
CAPITALISED the Hearing Impaired Parts.  
English The.Big.Bang.Theory.S12E01.The.Conjugal.Configuration.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rartv]   Syncope
CAPITALISED the Hearing Impaired Parts.  
English The.Big.Bang.Theory.S12E01.The.Conjugal.Configuration.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E01.The.Conjugal.Configuration.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E01.The.Conjugal.Configuration.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E01.The.Conjugal.Configuration.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E01.The.Conjugal.Configuration.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E01.The.Conjugal.Configuration.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E01.The.Conjugal.Configuration.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rartv]   Syncope
CAPITALISED the Hearing Impaired Parts.  
English The.Big.Bang.Theory.S12E01.The.Conjugal.Configuration.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E01.The.Conjugal.Configuration.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E01.The.Conjugal.Configuration.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E01.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE[rartv]   Syncope
CAPITALISED the Hearing Impaired Parts.  
English The.Big.Bang.Theory.S12E01.HDTV.x264-KILLERS.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E01.HDTV.x264-KILLERS.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E01.HDTV.x264-KILLERS   srjanapala
Non-HI,(With Lyrics for Theme Song) 
English The.Big.Bang.Theory.S12E01.HDTV.x264-KILLERS   srjanapala
HI. 
English The.Big.Bang.Theory.S12E01.HDTV.x264-KILLERS   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E01.720p.HDTV.x264-KILLERS.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E01.720p.HDTV.x264-KILLERS.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E01.720p.HDTV.x264-KILLERS   srjanapala
Non-HI,(With Lyrics for Theme Song) 
English The.Big.Bang.Theory.S12E01.720p.HDTV.x264-KILLERS   srjanapala
HI. 
English The.Big.Bang.Theory.S12E01.720p.HDTV.x264-KILLERS   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E01.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E01.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored, sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E01.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync & corrected by elderman 
English The.Big.Bang.Theory.S12E01.1080p.WEB.x264-TBS[rartv]   Syncope
CAPITALISED the Hearing Impaired Parts.  
English The.Big.Bang.Theory.12x10.The.VCR.Illumination   shahramb
Sync for The.Big.Bang.Theory.S12E10.iNTERNAL.480p.x264-mSD[eztv] The Big Bang Theory S12E10 iNTERNAL 480p x264-mSD The Big Bang Theory S12E10 iNTERNAL 720p WEB x264-BAMBOOZLE The Big Bang Theory S12E10 720p HDTV x265-MiNX The Big Bang Theory S12E10 720p HDTV x264-AVS he Big Bang Theory S12E10 HDTV x264-SVA 
English The BigThe Big Bang Theory S12E17 720p HEVC x265-MeGusta   srjanapala
HI removed.(With Lyrics for Theme song). Synced precisely.  
English The Big Bang Theory.S12E07.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE   srjanapala
No-HI. (With Lyrics). Corrections done.  
English The Big Bang Theory.S12E07.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-BAMBOOZLE   srjanapala
No-HI. (With Lyrics). Corrections done.  
English The Big Bang Theory.S12E07.HDTV.x264-SVA   srjanapala
No-HI. (With Lyrics). 
English The Big Bang Theory.S12E07.720p.HDTV.x264-AVS   srjanapala
No-HI. (With Lyrics). 
English The Big Bang Theory.S12E05.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE   srjanapala
No-HI. (With lyrics). Corrections done. 
English The Big Bang Theory S12E17 XviD-AFG   srjanapala
HI removed.(With Lyrics for Theme song). Synced precisely.  
English The Big Bang Theory S12E17 WEBRip x264-ION10   srjanapala
HI removed. (With Lyrics for Theme song). Corrections done.  
English The Big Bang Theory S12E17 iNTERNAL XviD-AFG   srjanapala
HI removed. (With Lyrics for Theme song). Corrections done.  
English The Big Bang Theory S12E17 iNTERNAL 720p WEB H264-AMRAP   srjanapala
HI removed. (With Lyrics for Theme song). Corrections done.  
English The Big Bang Theory S12E17 iNTERNAL 720p HEVC x265-MeGusta   srjanapala
HI removed. (With Lyrics for Theme song). Corrections done.  
English The Big Bang Theory S12E17 iNTERNAL 480p x264-mSD   srjanapala
HI removed. (With Lyrics for Theme song). Corrections done.  
English The Big Bang Theory S12E17 iNTERNAL 1080p WEB H264-MEMENTO   srjanapala
HI removed. (With Lyrics for Theme song). Corrections done.  
English The Big Bang Theory S12E17 iNTERNAL 1080p WEB H264-AMRAP   srjanapala
HI removed. (With Lyrics for Theme song). Corrections done.  
English The Big Bang Theory S12E17 HDTV x264-SVA   srjanapala
HI removed.(With Lyrics for Theme song). Synced precisely.  
English The Big Bang Theory S12E17 HDTV x264-RBB   srjanapala
HI removed.(With Lyrics for Theme song). Synced precisely.  
English The Big Bang Theory S12E17 720p HDTV x265-MiNX   srjanapala
HI removed.(With Lyrics for Theme song). Synced precisely.  
English The Big Bang Theory S12E17 720p HDTV x264-AVS   srjanapala
HI removed.(With Lyrics for Theme song). Synced precisely.  
English The Big Bang Theory S12E17 480p x264-mSD   srjanapala
HI removed.(With Lyrics for Theme song). Synced precisely.  
English The Big Bang Theory S12E16 XviD-AFT   srjanapala
HI removed. (With Theme song Lyrics). Works also with:  
English The Big Bang Theory S12E16 WEBRip x264-ION10   srjanapala
HI removed. Corrections done.(With Theme song Lyrics).  
English The Big Bang Theory S12E16 iNTERNAL XviD-AFG   srjanapala
HI removed. Corrections done.(With Theme song Lyrics).  
English The Big Bang Theory S12E16 iNTERNAL 720p WEB x264-BAMBOOZLE   srjanapala
HI removed. Corrections done.(With Theme song Lyrics).  
English The Big Bang Theory S12E16 iNTERNAL 720p WEB H264-AMRAP   srjanapala
HI removed. Corrections done.(With Theme song Lyrics).  
English The Big Bang Theory S12E16 iNTERNAL 480p x264-mSD   srjanapala
HI removed. Corrections done.(With Theme song Lyrics).  
English The Big Bang Theory S12E16 HDTV x264-SVA   srjanapala
HI removed. (With Theme song Lyrics). Works also with:  
English The Big Bang Theory S12E16 HDTV x264-RBB   srjanapala
HI removed. (With Theme song Lyrics). Works also with:  
English The Big Bang Theory S12E16 720p HDTV x265-MiNX   srjanapala
HI removed. (With Theme song Lyrics). Works also with:  
English The Big Bang Theory S12E16 720p HDTV x264-AVS   srjanapala
HI removed. (With Theme song Lyrics). Works also with:  
English The Big Bang Theory S12E16 480p x264-mSD   srjanapala
HI removed. (With Theme song Lyrics). Works also with:  
English The Big Bang Theory S12E15 XviD-AFG   srjanapala
HI removed. (With Theme song lyrics).:  
English The Big Bang Theory S12E15 WEBRip x264-ION10   srjanapala
HI removed, (With Theme song lyrics).  
English The Big Bang Theory S12E15 iNTERNAL 720p WEB H264-AMRAP   srjanapala
HI removed, (With Theme song lyrics).  
English The Big Bang Theory S12E15 iNTERNAL 720p HEVC x265-MeGusta   srjanapala
HI removed, (With Theme song lyrics).  
English The Big Bang Theory S12E15 iNTERNAL 480p x264-mSD   srjanapala
HI removed, (With Theme song lyrics).  
English The Big Bang Theory S12E15 HDTV x264-SVA   srjanapala
HI removed. (With Theme song lyrics).:  
English The Big Bang Theory S12E15 HDTV x264-RBB   srjanapala
HI removed. (With Theme song lyrics).:  
English The Big Bang Theory S12E15 720p HEVC x265-MeGusta   srjanapala
HI removed. (With Theme song lyrics).:  
English The Big Bang Theory S12E15 720p HDTV x265-MiNX   srjanapala
HI removed. (With Theme song lyrics).:  
English The Big Bang Theory S12E15 720p HDTV x264-AVS   srjanapala
HI removed. (With Theme song lyrics).:  
English The Big Bang Theory S12E15 480p x264-mSD   srjanapala
HI removed. (With Theme song lyrics).:  
English The Big Bang Theory S12E15 1080p WEB H264-AMCON   srjanapala
HI removed, (With Theme song lyrics).  
English The Big Bang Theory S12E14 WEBRip x264-ION10   srjanapala
No-HI. (With Lyrics). (Subs Text Source: Adioc7ed.com) 
English The Big Bang Theory S12E14 iNTERNAL XviD-AFG   srjanapala
No-HI. (With Lyrics). (Subs Text Source: Adioc7ed.com) 
English The Big Bang Theory S12E14 iNTERNAL 720p WEB H264-AMRAP   srjanapala
No-HI. (With Lyrics). (Subs Text Source: Adioc7ed.com) 
English The Big Bang Theory S12E14 iNTERNAL 480p x264-mSD   srjanapala
No-HI. (With Lyrics). (Subs Text Source: Adioc7ed.com) 
English The Big Bang Theory S12E13 XviD-AFG   srjanapala
No-HI (With Theme song Lyrics).  
English The Big Bang Theory S12E13 XviD-AFG   srjanapala
HI . 
English The Big Bang Theory S12E13 iNTERNAL XviD-AFG   srjanapala
No-HI (With Theme song Lyrics).  
English The Big Bang Theory S12E13 iNTERNAL 720p HEVC x265-MeGusta   srjanapala
No-HI (With Theme song Lyrics).  
English The Big Bang Theory S12E13 HDTV x264-RBB   srjanapala
No-HI (With Theme song Lyrics).  
English The Big Bang Theory S12E13 HDTV x264-RBB   srjanapala
HI . 
English The Big Bang Theory S12E13 HDTV x264-KILLERS   srjanapala
HI . 
English The Big Bang Theory S12E13 720p HEVC x265-MeGusta   srjanapala
No-HI (With Theme song Lyrics).  
English The Big Bang Theory S12E13 720p HEVC x265-MeGusta   srjanapala
HI . 
English The Big Bang Theory S12E13 720p HDTV x265-MiNX   srjanapala
No-HI (With Theme song Lyrics).  
English The Big Bang Theory S12E13 720p HDTV x265-MiNX   srjanapala
HI . 
English The Big Bang Theory S12E13 720p HDTV x264-KILLERS   srjanapala
No-HI (With Theme song Lyrics).  
English The Big Bang Theory S12E13 720p HDTV x264-KILLERS   srjanapala
HI . 
English The Big Bang Theory S12E13 480p x264-mSD   srjanapala
No-HI (With Theme song Lyrics).  
English The Big Bang Theory S12E13 480p x264-mSD   srjanapala
HI . 
English The Big Bang Theory S12E12 XviD-AFG   srjanapala
No-HI.  
English The Big Bang Theory S12E12 XviD-AFG   srjanapala
HI.  
English The Big Bang Theory S12E12 HDTV x264-SVA   srjanapala
No-HI.  
English The Big Bang Theory S12E12 HDTV x264-SVA   srjanapala
HI.  
English The Big Bang Theory S12E12 720p HEVC x265-MeGusta   srjanapala
No-HI.  
English The Big Bang Theory S12E12 720p HEVC x265-MeGusta   srjanapala
HI.  
English The Big Bang Theory S12E12 720p HDTV x264-AVS   srjanapala
No-HI.  
English The Big Bang Theory S12E12 720p HDTV x264-AVS   srjanapala
HI.  
English The Big Bang Theory S12E12 480p x264-mSD   srjanapala
No-HI.  
English The Big Bang Theory S12E12 480p x264-mSD   srjanapala
HI.  
English The Big Bang Theory S12E11 WEBRip x264-ION10   srjanapala
No-HI (With Lyrics for Theme song). 
English The Big Bang Theory S12E11 iNTERNAL 720p WEB H264-AMRAP   srjanapala
No-HI (With Lyrics for Theme song). 
English The Big Bang Theory S12E11 iNTERNAL 480p x264-mSD   srjanapala
No-HI (With Lyrics for Theme song). 
English The Big Bang Theory S12E11 HDTV x264-SVA   srjanapala
N0-HI (With lyrics for Theme song). 
English The Big Bang Theory S12E11 720p HDTV x264-AVS   srjanapala
N0-HI (With lyrics for Theme song). 
English The Big Bang Theory S12E11 480p x264-mSD   srjanapala
N0-HI (With lyrics for Theme song). 
English The Big Bang Theory S12E10 iNTERNAL 720p HEVC x265-MeGusta   srjanapala
No-HI (with Lyrics) 
English The Big Bang Theory S12E10 iNTERNAL 480p x264-mSD   srjanapala
No-HI (with Lyrics) 
English The Big Bang Theory S12E10 720p HEVC x265-MeGusta   srjanapala
No-HI (With Lyrics). 
English The Big Bang Theory S12E10 720p HDTV x265-MiNX   srjanapala
No-HI (With Lyrics). 
English The Big Bang Theory S12E10 480p x264-mSD   srjanapala
No-HI (With Lyrics). 
English The Big Bang Theory S12E04 WEB   Syncope
HI. SDH. CAPITAL the Hearing Impaired Parts. Subtitles for WEB , WEB-DL , WEB-HD or WEBRip Version. Enjoy and Don't forgot to Rate. ✌️ 
English The Big Bang Theory S12E03 WEBDL x264   Syncope
CAPITALISED the Hearing Impaired Parts. 
English The Big Bang Theory - S12E12 - The Propagation Proposition 1080p.web.x264-tbs.en   Corvinus
Resynced from HDTV for TBS WEBDL 
English The Big Bang Theory - 12x10 - The VCR Illumination.SVA.English.C.updated.Addic7ed.com   shahramb
Sync for The.Big.Bang.Theory.S12E10.iNTERNAL.480p.x264-mSD[eztv] The Big Bang Theory S12E10 iNTERNAL 480p x264-mSD The Big Bang Theory S12E10 iNTERNAL 720p WEB x264-BAMBOOZLE The Big Bang Theory S12E10 720p HDTV x265-MiNX The Big Bang Theory S12E10 720p HDTV x264-AVS he Big Bang Theory S12E10 HDTV x264-SVA 
English The Big Bang Theory - 12x08 - The Consummation Deviation.SVA.COLORED.English.HI.C.updated   shahramb
Complete sync for The Big Bang Theory - 12x08 - The Consummation Deviation.SVA 
English The Big Bang Theory - 12x08 - The Consummation Deviation.SVA.COLORED.English.C.updated.Addic7ed.com   shahramb
Complete sync for The Big Bang Theory - 12x08 - The Consummation Deviation.SVA 
English The Big Bang Theory - 12x08 - The Consummation Deviation.SVA   shahramb
Complete sync for The Big Bang Theory - 12x08 - The Consummation Deviation.SVA 
English The Big Bang Theory - 12x08 - The Consummation Deviation   shahramb
Complete sync for The Big Bang Theory - 12x08 - The Consummation Deviation.SVA 
English The Big Bang Theory - 12x06 - The Imitation Perturbation   shahramb
omplete sync for The.Big.Bang.Theory.S12E06.HDTV.x264-SVA[eztv].mkv 
English The Big Bang Theory - 12x05 - The Planetarium Collision   shahramb
Complete and Overalll resync for the The.Big.Bang.Theory.S12E05.HDTV.x264-SVA[eztv] Enjoy Watchin 
English The.Big.Bang.Theory.S12E17.iNTERNAL.720p.WEB.H264-AMRAP   Harout
** Without HI ** 
English The.Big.Bang.Theory.S12E17.iNTERNAL.1080p.WEB.H264-AMRAP   Harout
** Without HI ** 
English The Big Bang Theory S12E13 HDTV x264-KILLERS   srjanapala
No-HI (With Theme song Lyrics).  
English The Big Bang Theory S12E13 iNTERNAL 480p x264-mSD   srjanapala
No-HI (With Theme song Lyrics).