صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

لیست زیرنویس های موجود :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
English Supergirl.S03E09.XviD-AFG   GhostRider666
WINTER FINALE, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E09.XviD-AFG   GhostRider666
WINTER FINALE, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E09.Reign.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-QOQ   rockstone
This is GoldenBeard's sub resynced 
English Supergirl.S03E09.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E09.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E09.HDTV.XviD-RMX   MaxPayne
NON-HI || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E09.HDTV.XviD-RMX   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E09.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E09.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E09.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E09.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E09.HDTV.x264-SVA   GhostRider666
WINTER FINALE, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E09.HDTV.x264-SVA   GhostRider666
WINTER FINALE, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E09.HDTV.x264-SVA   MaxPayne
NON-HI || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E09.HDTV.x264-SVA   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E09.720p.HEVC.x265-MeGusta   GhostRider666
WINTER FINALE, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E09.720p.HEVC.x265-MeGusta   GhostRider666
WINTER FINALE, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E09.720p.HDTV-MKVCage   MaxPayne
NON-HI || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E09.720p.HDTV-MKVCage   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E09.720p.HDTV.x265-HETeam   MaxPayne
NON-HI || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E09.720p.HDTV.x265-HETeam   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E09.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E09.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E09.720p.HDTV.x264-AVS   GhostRider666
WINTER FINALE, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E09.720p.HDTV.x264-AVS   GhostRider666
WINTER FINALE, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E09.720p.HDTV.x264-AVS   MaxPayne
NON-HI || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E09.720p.HDTV.x264-AVS   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E09.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E09.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E09.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
NON-HI || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E09.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E09.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E09.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E09.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GhostRider666
WINTER FINALE, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E09.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GhostRider666
WINTER FINALE, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E09.480p.x264-mSD   GhostRider666
WINTER FINALE, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E09.480p.x264-mSD   GhostRider666
WINTER FINALE, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E09.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E09.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E09.480p.HDTV.x264-RMTeam   MaxPayne
NON-HI || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E09.480p.HDTV.x264-RMTeam   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E09.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E09.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E08.XviD-AFG   GoldBerg_44
Colored, Resynced. Works perfectly with ALL HDTV releases. Original SUB by MaxPayne. If you enjoy it, rate it. 😉😊 
English Supergirl.S03E08.XviD-AFG   theroguewolf
Crisis on Earth-X Part 1 - HI- synced/corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E08.XviD-AFG   theroguewolf
Crisis on Earth-X Part 1 - NON HI- synced/corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E08.XviD-AFG   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Supergirl.S03E08.XviD-AFG   GhostRider666
Crisis on Earth-X Part I, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E08.XviD-AFG   GhostRider666
Crisis on Earth-X Part I, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E08.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE   VOZ48
 
English Supergirl.S03E08.HDTV.XviD-RMX   GoldBerg_44
Colored, Resynced. Works perfectly with ALL HDTV releases. Original SUB by MaxPayne. If you enjoy it, rate it. 😉😊 
English Supergirl.S03E08.HDTV.XviD-RMX   theroguewolf
Crisis on Earth-X Part 1 - HI- synced/corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E08.HDTV.XviD-RMX   theroguewolf
Crisis on Earth-X Part 1 - NON HI- synced/corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E08.HDTV.XviD-RMX   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Supergirl.S03E08.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E08.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E08.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E08.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E08.HDTV.x264-SVA   GoldBerg_44
Colored, Resynced. Works perfectly with ALL HDTV releases. Original SUB by MaxPayne. If you enjoy it, rate it. 😉😊 
English Supergirl.S03E08.HDTV.x264-SVA   theroguewolf
Crisis on Earth-X Part 1 - HI- synced/corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E08.HDTV.x264-SVA   theroguewolf
Crisis on Earth-X Part 1 - NON HI- synced/corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E08.HDTV.x264-SVA   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Supergirl.S03E08.HDTV.x264-SVA   GhostRider666
Crisis on Earth-X Part I, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E08.HDTV.x264-SVA   GhostRider666
Crisis on Earth-X Part I, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E08.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E08.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E08.720p.HEVC.x265-MeGusta   theroguewolf
Crisis on Earth-X Part 1 - HI- synced/corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E08.720p.HEVC.x265-MeGusta   theroguewolf
Crisis on Earth-X Part 1 - NON HI- synced/corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E08.720p.HEVC.x265-MeGusta   GhostRider666
Crisis on Earth-X Part I, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E08.720p.HEVC.x265-MeGusta   GhostRider666
Crisis on Earth-X Part I, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E08.720p.HDTV-MKVCage   GoldBerg_44
Colored, Resynced. Works perfectly with ALL HDTV releases. Original SUB by MaxPayne. If you enjoy it, rate it. 😉😊 
English Supergirl.S03E08.720p.HDTV-MKVCage   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Supergirl.S03E08.720p.HDTV.x264-AVS   GoldBerg_44
Colored, Resynced. Works perfectly with ALL HDTV releases. Original SUB by MaxPayne. If you enjoy it, rate it. 😉😊 
English Supergirl.S03E08.720p.HDTV.x264-AVS   theroguewolf
Crisis on Earth-X Part 1 - HI- synced/corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E08.720p.HDTV.x264-AVS   theroguewolf
Crisis on Earth-X Part 1 - NON HI- synced/corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E08.720p.HDTV.x264-AVS   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Supergirl.S03E08.720p.HDTV.x264-AVS   GhostRider666
Crisis on Earth-X Part I, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E08.720p.HDTV.x264-AVS   GhostRider666
Crisis on Earth-X Part I, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E08.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E08.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E08.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldBerg_44
Colored, Resynced. Works perfectly with ALL HDTV releases. Original SUB by MaxPayne. If you enjoy it, rate it. 😉😊 
English Supergirl.S03E08.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   theroguewolf
Crisis on Earth-X Part 1 - HI- synced/corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E08.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   theroguewolf
Crisis on Earth-X Part 1 - NON HI- synced/corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E08.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Supergirl.S03E08.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E08.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E08.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldBerg_44
Colored, Resynced. Works perfectly with ALL HDTV releases. Original SUB by MaxPayne. If you enjoy it, rate it. 😉😊 
English Supergirl.S03E08.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   theroguewolf
Crisis on Earth-X Part 1 - HI- synced/corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E08.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   theroguewolf
Crisis on Earth-X Part 1 - NON HI- synced/corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E08.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Supergirl.S03E08.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GhostRider666
Crisis on Earth-X Part I, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E08.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GhostRider666
Crisis on Earth-X Part I, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E08.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E08.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E08.480p.x264-mSD   GoldBerg_44
Colored, Resynced. Works perfectly with ALL HDTV releases. Original SUB by MaxPayne. If you enjoy it, rate it. 😉😊 
English Supergirl.S03E08.480p.x264-mSD   theroguewolf
Crisis on Earth-X Part 1 - HI- synced/corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E08.480p.x264-mSD   theroguewolf
Crisis on Earth-X Part 1 - NON HI- synced/corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E08.480p.x264-mSD   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Supergirl.S03E08.480p.x264-mSD   GhostRider666
Crisis on Earth-X Part I, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E08.480p.x264-mSD   GhostRider666
Crisis on Earth-X Part I, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E08.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldBerg_44
Colored, Resynced. Works perfectly with ALL HDTV releases. Original SUB by MaxPayne. If you enjoy it, rate it. 😉😊 
English Supergirl.S03E08.480p.HDTV.x264-RMTeam   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Supergirl.S03E08.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E08.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E08.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E08.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E08.1080p.HDTV.x264-PLUTONiUM   Thiagodantas
Episode: Crisis on Earth-X part 1 Credits: http://www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E07.XviD-AFG   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E07.XviD-AFG   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E07.XviD-AFG   theroguewolf
HI- synced/corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E07.XviD-AFG   theroguewolf
NON HI- synced/corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E07.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE-HI   VOZ48
 
English Supergirl.S03E07.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE   VOZ48
 
English Supergirl.S03E07.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E07.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E07.HDTV.XviD-RMX   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E07.HDTV.XviD-RMX   theroguewolf
HI- synced/corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E07.HDTV.XviD-RMX   theroguewolf
NON HI- synced/corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E07.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E07.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E07.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E07.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E07.HDTV.x264-SVA   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E07.HDTV.x264-SVA   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E07.HDTV.x264-SVA   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E07.HDTV.x264-SVA   theroguewolf
HI- synced/corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E07.HDTV.x264-SVA   theroguewolf
NON HI- synced/corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E07.720p.HEVC.x265-MeGusta   seecaudio
Supergirls season 3 episode 7 
English Supergirl.S03E07.720p.HEVC.x265-MeGusta   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E07.720p.HEVC.x265-MeGusta   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E07.720p.HEVC.x265-MeGusta   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E07.720p.HEVC.x265-MeGusta   theroguewolf
HI- synced/corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E07.720p.HEVC.x265-MeGusta   theroguewolf
NON HI- synced/corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E07.720p.HDTV-MKVCage   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E07.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E07.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E07.720p.HDTV.x264-AVS   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E07.720p.HDTV.x264-AVS   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E07.720p.HDTV.x264-AVS   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E07.720p.HDTV.x264-AVS   theroguewolf
HI- synced/corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E07.720p.HDTV.x264-AVS   theroguewolf
NON HI- synced/corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E07.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E07.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E07.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E07.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   theroguewolf
HI- synced/corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E07.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   theroguewolf
NON HI- synced/corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   theroguewolf
HI- synced/corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   theroguewolf
NON HI- synced/corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E07.480p.x264-mSD   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E07.480p.x264-mSD   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E07.480p.x264-mSD   theroguewolf
HI- synced/corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E07.480p.x264-mSD   theroguewolf
NON HI- synced/corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E07.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E07.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E07.480p.HDTV.x264-RMTeam   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E07.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E07.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E06.XviD-AFG   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E06.HDTV.XviD-RMX   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:52 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: kDragon ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E06.HDTV.XviD-RMX   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E06.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E06.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E06.HDTV.XviD-AFG   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:52 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: kDragon ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E06.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E06.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E06.HDTV.x264-SVA   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:52 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: kDragon ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E06.HDTV.x264-SVA   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E06.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E06.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E06.720p.HDTV.x264-SVA   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:52 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: kDragon ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E06.720p.HDTV.x264-SVA   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E06.720p.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E06.720p.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:52 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: kDragon ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:52 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: kDragon ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E06.720P.H.264.EmilyEllisha.PERFECTLY TIMED   emilyng.y
Improved and corrected the timing for 720P versions. please rate and comment, thanks 
English Supergirl.S03E06.720P.H.264.EmilyEllisha PERFECTLY TIMED   emilyng.y
FIXED SOME PARTS. PERFECTLY TIMED Improved and corrected the timing for 720P versions Please rate if you think its good!! Thank you! 
English Supergirl.S03E06.480p.HDTV.x264-RMTeam   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:52 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: kDragon ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E06.480p.HDTV.x264-RMTeam   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E06.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E06.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E06.480p.HDTV.x264-mSD   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:52 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: kDragon ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E06.480p.HDTV.x264-mSD   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E06.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E06.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E05.XviD-AFG   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:52 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: kDragon ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E05.XviD-AFG   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E05.XviD-AFG   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E05.XviD-AFG   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E05.XviD-AFG   hadilan
From zimuzu, thanks... 
English Supergirl.S03E05.WEBRip.x264-RARBG   hadilan
NON-HI 
English Supergirl.S03E05.HDTV.XviD-RMX   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:52 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: kDragon ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E05.HDTV.XviD-RMX   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E05.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E05.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E05.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E05.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E05.HDTV.x264-KILLERS   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:52 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: kDragon ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E05.HDTV.x264-KILLERS   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E05.HDTV.x264-KILLERS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E05.HDTV.x264-KILLERS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E05.HDTV.x264-KILLERS   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E05.HDTV.x264-KILLERS   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E05.HDTV.x264-KILLERS   hadilan
From zimuzu, thanks... 
English Supergirl.S03E05.720p.HEVC.x265-MeGusta   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:52 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: kDragon ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E05.720p.HEVC.x265-MeGusta   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E05.720p.HEVC.x265-MeGusta   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E05.720p.HEVC.x265-MeGusta   hadilan
From zimuzu, thanks... 
English Supergirl.S03E05.720p.HDTV-MKVCage   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:52 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: kDragon ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E05.720p.HDTV-MKVCage   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E05.720p.HDTV.x264-KILLERS   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:52 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: kDragon ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E05.720p.HDTV.x264-KILLERS   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E05.720p.HDTV.x264-KILLERS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E05.720p.HDTV.x264-KILLERS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E05.720p.HDTV.x264-KILLERS   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E05.720p.HDTV.x264-KILLERS   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E05.720p.HDTV.x264-KILLERS   hadilan
From zimuzu, thanks... 
English Supergirl.S03E05.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E05.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E05.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:52 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: kDragon ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E05.480p.x264-mSD   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:52 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: kDragon ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E05.480p.x264-mSD   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E05.480p.x264-mSD   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E05.480p.HDTV.x264-RMTeam   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E05.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E05.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E05.480p.HDTV.x264-mSD   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:52 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: kDragon ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E05.480p.HDTV.x264-mSD   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Synced & corrected by kDragon -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Supergirl.S03E05.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E05.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E05.1080p.WEB.x264-STRiFE   hadilan
NON-HI 
English Supergirl.S03E04.XviD-AFG   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:16 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: kDragon ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E04.XviD-AFG   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E04.XviD-AFG   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E04.XviD-AFG   theroguewolf
HI. synced and corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E04.HDTV.XviD-RMX   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:16 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: kDragon ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E04.HDTV.XviD-RMX   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Supergirl.S03E04.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E04.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E04.HDTV.XviD-RMX   AMD74
💙 HI 💙 Synced and corrected by kDragon 💙 www.addic7ed.com 💙  
English Supergirl.S03E04.HDTV.XviD-RMX   AMD74
💙 HI Removed 💙 Synced and corrected by kDragon 💙 www.addic7ed.com 💙  
English Supergirl.S03E04.HDTV.XviD-AFG   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:16 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: kDragon ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E04.HDTV.XviD-AFG   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Supergirl.S03E04.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E04.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E04.HDTV.XviD-AFG   AMD74
💙 HI 💙 Synced and corrected by kDragon 💙 www.addic7ed.com 💙  
English Supergirl.S03E04.HDTV.XviD-AFG   AMD74
💙 HI Removed 💙 Synced and corrected by kDragon 💙 www.addic7ed.com 💙  
English Supergirl.S03E04.HDTV.x264-LOL   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:16 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: kDragon ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E04.HDTV.x264-LOL   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E04.HDTV.x264-LOL   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E04.HDTV.x264-LOL   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Supergirl.S03E04.HDTV.x264-LOL   theroguewolf
HI. synced and corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E04.HDTV.x264-LOL   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E04.HDTV.x264-LOL   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E04.HDTV.x264-LOL   AMD74
💙 HI 💙 Synced and corrected by kDragon 💙 www.addic7ed.com 💙  
English Supergirl.S03E04.HDTV.x264-LOL   AMD74
💙 HI Removed 💙 Synced and corrected by kDragon 💙 www.addic7ed.com 💙  
English Supergirl.S03E04.720p.HEVC.x265-MeGusta   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:16 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: kDragon ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E04.720p.HEVC.x265-MeGusta   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E04.720p.HEVC.x265-MeGusta   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E04.720p.HEVC.x265-MeGusta   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Supergirl.S03E04.720p.HEVC.x265-MeGusta   theroguewolf
HI. synced and corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E04.720p.HEVC.x265-MeGusta   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E04.720p.HEVC.x265-MeGusta   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E04.720p.HEVC.x265-MeGusta   AMD74
💙 HI 💙 Synced and corrected by kDragon 💙 www.addic7ed.com 💙  
English Supergirl.S03E04.720p.HEVC.x265-MeGusta   AMD74
💙 HI Removed 💙 Synced and corrected by kDragon 💙 www.addic7ed.com 💙  
English Supergirl.S03E04.720p.HDTV.x265-HETeam   theroguewolf
HI. synced and corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E04.720p.HDTV.X264-mkvcage   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:16 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: kDragon ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:16 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: kDragon ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Supergirl.S03E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION   theroguewolf
HI. synced and corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION   AMD74
💙 HI 💙 Synced and corrected by kDragon 💙 www.addic7ed.com 💙  
English Supergirl.S03E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION   AMD74
💙 HI Removed 💙 Synced and corrected by kDragon 💙 www.addic7ed.com 💙  
English Supergirl.S03E04.720p.HDTV.MkvCage   theroguewolf
HI. synced and corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Supergirl.S03E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   theroguewolf
HI. synced and corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   AMD74
💙 HI 💙 Synced and corrected by kDragon 💙 www.addic7ed.com 💙  
English Supergirl.S03E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   AMD74
💙 HI Removed 💙 Synced and corrected by kDragon 💙 www.addic7ed.com 💙  
English Supergirl.S03E04.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:16 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: kDragon ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E04.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E04.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E04.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Supergirl.S03E04.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   theroguewolf
HI. synced and corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E04.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E04.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E04.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   AMD74
💙 HI 💙 Synced and corrected by kDragon 💙 www.addic7ed.com 💙  
English Supergirl.S03E04.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   AMD74
💙 HI Removed 💙 Synced and corrected by kDragon 💙 www.addic7ed.com 💙  
English Supergirl.S03E04.480p.x264-mSD   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E04.480p.x264-mSD   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E04.480p.x264-mSD   theroguewolf
HI. synced and corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E04.480p.HDTV.x264-RMTeam   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:16 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: kDragon ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E04.480p.HDTV.x264-RMTeam   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Supergirl.S03E04.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E04.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E04.480p.HDTV.x264-RMTeam   AMD74
💙 HI 💙 Synced and corrected by kDragon 💙 www.addic7ed.com 💙  
English Supergirl.S03E04.480p.HDTV.x264-RMTeam   AMD74
💙 HI Removed 💙 Synced and corrected by kDragon 💙 www.addic7ed.com 💙  
English Supergirl.S03E04.480p.HDTV.x264-mSD   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:16 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: kDragon ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E04.480p.HDTV.x264-mSD   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Supergirl.S03E04.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E04.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E04.480p.HDTV.x264-mSD   AMD74
💙 HI 💙 Synced and corrected by kDragon 💙 www.addic7ed.com 💙  
English Supergirl.S03E04.480p.HDTV.x264-mSD   AMD74
💙 HI Removed 💙 Synced and corrected by kDragon 💙 www.addic7ed.com 💙  
English Supergirl.S03E04.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E04.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E04.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   MaxPayne
COLORED Hearing Impaired || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Supergirl.S03E04.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   theroguewolf
HI. synced and corrected by kDragon - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E04.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E04.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kDragon -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E04.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   AMD74
💙 HI 💙 Synced and corrected by kDragon 💙 www.addic7ed.com 💙  
English Supergirl.S03E04.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   AMD74
💙 HI Removed 💙 Synced and corrected by kDragon 💙 www.addic7ed.com 💙  
English Supergirl.S03E03.XviD-AFG   theroguewolf
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E03.XviD-AFG   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking 
English Supergirl.S03E03.XviD-AFG   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E03.XviD-AFG   GhostRider666
Non-HI subs. 
English Supergirl.S03E03.XviD-AFG   hadilan
NON-HI (from zimuzu, thanks.) 
English Supergirl.S03E03.HDTV.XviD-RMX   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:46 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans & GoldenBeard ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E03.HDTV.XviD-RMX   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking 
English Supergirl.S03E03.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E03.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E03.HDTV.XviD-AFG   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:46 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans & GoldenBeard ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E03.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E03.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E03.HDTV.x264-LOL   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:46 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans & GoldenBeard ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E03.HDTV.x264-LOL   theroguewolf
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E03.HDTV.x264-LOL   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking 
English Supergirl.S03E03.HDTV.x264-LOL   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E03.HDTV.x264-LOL   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E03.HDTV.x264-LOL   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E03.HDTV.x264-LOL   GhostRider666
Non-HI subs. 
English Supergirl.S03E03.HDTV.x264-LOL   hadilan
NON-HI (from zimuzu, thanks.) 
English Supergirl.S03E03.720p.HEVC.x265-MeGusta   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:46 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans & GoldenBeard ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E03.720p.HEVC.x265-MeGusta   theroguewolf
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E03.720p.HEVC.x265-MeGusta   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking 
English Supergirl.S03E03.720p.HEVC.x265-MeGusta   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E03.720p.HEVC.x265-MeGusta   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E03.720p.HEVC.x265-MeGusta   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E03.720p.HEVC.x265-MeGusta   GhostRider666
Non-HI subs. 
English Supergirl.S03E03.720p.HEVC.x265-MeGusta   hadilan
NON-HI (from zimuzu, thanks.) 
English Supergirl.S03E03.720p.HDTV-MKVCage   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking 
English Supergirl.S03E03.720p.HDTV.x265-HETeam   theroguewolf
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:46 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans & GoldenBeard ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION   theroguewolf
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking 
English Supergirl.S03E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION   GhostRider666
Non-HI subs. 
English Supergirl.S03E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION   hadilan
NON-HI (from zimuzu, thanks.) 
English Supergirl.S03E03.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:46 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans & GoldenBeard ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E03.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking 
English Supergirl.S03E03.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E03.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E03.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:46 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans & GoldenBeard ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E03.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking 
English Supergirl.S03E03.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E03.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E03.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E03.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GhostRider666
Non-HI subs. 
English Supergirl.S03E03.480p.x264-mSD   theroguewolf
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E03.480p.x264-mSD   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E03.480p.x264-mSD   GhostRider666
Non-HI subs. 
English Supergirl.S03E03.480p.x264-mSD   hadilan
NON-HI (from zimuzu, thanks.) 
English Supergirl.S03E03.480p.HDTV.x264-RMTeam   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:46 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans & GoldenBeard ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E03.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E03.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E03.480p.HDTV.x264-mSD   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:46 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans & GoldenBeard ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E03.480p.HDTV.x264-mSD   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking 
English Supergirl.S03E03.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E03.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E03.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:46 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans & GoldenBeard ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E03.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   theroguewolf
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E03.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking 
English Supergirl.S03E03.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E03.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E03.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E03.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   GhostRider666
Non-HI subs. 
English Supergirl.S03E02.XviD-AFG   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:46♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans & GhostRider666 ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E02.XviD-AFG   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking  
English Supergirl.S03E02.XviD-AFG   theroguewolf
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E02.XviD-AFG   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E02.XviD-AFG   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E02.XviD-AFG   hadilan
From "zimuzu", thanks... 
English Supergirl.S03E02.HDTV.XviD-RMX   Sud_Arun
COLORED SDH ♥ Run Time: 00:42:22 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans and BanglarBagh♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E02.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E02.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E02.HDTV.XviD-RMX   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking  
English Supergirl.S03E02.HDTV.XviD-RMX   AMD74
🙂 HI 💗 💗 Synced and corrected by VitoSilans 💗 🙂  
English Supergirl.S03E02.HDTV.XviD-RMX   AMD74
🙂 HI Removed 💗 💗 Synced and corrected by VitoSilans 💗 🙂  
English Supergirl.S03E02.HDTV.XviD-AFG   Sud_Arun
COLORED SDH ♥ Run Time: 00:42:22 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans and BanglarBagh♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E02.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E02.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E02.HDTV.XviD-AFG   AMD74
🙂 HI 💗 💗 Synced and corrected by VitoSilans 💗 🙂  
English Supergirl.S03E02.HDTV.XviD-AFG   AMD74
🙂 HI Removed 💗 💗 Synced and corrected by VitoSilans 💗 🙂  
English Supergirl.S03E02.HDTV.x264-LOL   Sud_Arun
COLORED SDH ♥ Run Time: 00:42:22 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans and BanglarBagh♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E02.HDTV.x264-LOL   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E02.HDTV.x264-LOL   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E02.HDTV.x264-LOL   srjanapala
No HI. Precisely synced. 
English Supergirl.S03E02.HDTV.x264-LOL   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking  
English Supergirl.S03E02.HDTV.x264-LOL   theroguewolf
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E02.HDTV.x264-LOL   hadilan
From "zimuzu", thanks... 
English Supergirl.S03E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:46♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans & GhostRider666 ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   Sud_Arun
COLORED SDH ♥ Run Time: 00:42:22 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans and BanglarBagh♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking  
English Supergirl.S03E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   AMD74
🙂 HI 💗 💗 Synced and corrected by VitoSilans 💗 🙂  
English Supergirl.S03E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   AMD74
🙂 HI Removed 💗 💗 Synced and corrected by VitoSilans 💗 🙂  
English Supergirl.S03E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   theroguewolf
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   hadilan
From "zimuzu", thanks... 
English Supergirl.S03E02.720p.HDTV-MKVCage   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:46♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans & GhostRider666 ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E02.720p.HDTV-MKVCage   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking  
English Supergirl.S03E02.720p.HDTV.x265-HETeam   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:46♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans & GhostRider666 ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E02.720p.HDTV.x265-HETeam   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking  
English Supergirl.S03E02.720p.HDTV.x265-HETeam   theroguewolf
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:46♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans & GhostRider666 ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION   Sud_Arun
COLORED SDH ♥ Run Time: 00:42:22 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans and BanglarBagh♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking  
English Supergirl.S03E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION   AMD74
🙂 HI 💗 💗 Synced and corrected by VitoSilans 💗 🙂  
English Supergirl.S03E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION   AMD74
🙂 HI Removed 💗 💗 Synced and corrected by VitoSilans 💗 🙂  
English Supergirl.S03E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION   theroguewolf
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION   hadilan
From "zimuzu", thanks... 
English Supergirl.S03E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:46♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans & GhostRider666 ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Sud_Arun
COLORED SDH ♥ Run Time: 00:42:22 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans and BanglarBagh♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking  
English Supergirl.S03E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   AMD74
🙂 HI 💗 💗 Synced and corrected by VitoSilans 💗 🙂  
English Supergirl.S03E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   AMD74
🙂 HI Removed 💗 💗 Synced and corrected by VitoSilans 💗 🙂  
English Supergirl.S03E02.720p.HDTV.330MB.MkvCage   theroguewolf
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:46♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans & GhostRider666 ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Sud_Arun
COLORED SDH ♥ Run Time: 00:42:22 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans and BanglarBagh♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking  
English Supergirl.S03E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   AMD74
🙂 HI 💗 💗 Synced and corrected by VitoSilans 💗 🙂  
English Supergirl.S03E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   AMD74
🙂 HI Removed 💗 💗 Synced and corrected by VitoSilans 💗 🙂  
English Supergirl.S03E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E02.480p.x264-mSD   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:46♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans & GhostRider666 ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E02.480p.x264-mSD   theroguewolf
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E02.480p.x264-mSD   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E02.480p.x264-mSD   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E02.480p.x264-mSD   hadilan
From "zimuzu", thanks... 
English Supergirl.S03E02.480p.HDTV.x264-RMTeam   Sud_Arun
COLORED SDH ♥ Run Time: 00:42:22 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans and BanglarBagh♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E02.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E02.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E02.480p.HDTV.x264-RMTeam   AMD74
🙂 HI 💗 💗 Synced and corrected by VitoSilans 💗 🙂  
English Supergirl.S03E02.480p.HDTV.x264-RMTeam   AMD74
🙂 HI Removed 💗 💗 Synced and corrected by VitoSilans 💗 🙂  
English Supergirl.S03E02.480p.HDTV.x264-mSD   Sud_Arun
COLORED SDH ♥ Run Time: 00:42:22 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans and BanglarBagh♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E02.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E02.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E02.480p.HDTV.x264-mSD   AMD74
🙂 HI 💗 💗 Synced and corrected by VitoSilans 💗 🙂  
English Supergirl.S03E02.480p.HDTV.x264-mSD   AMD74
🙂 HI Removed 💗 💗 Synced and corrected by VitoSilans 💗 🙂  
English Supergirl.S03E02.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:46♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans & GhostRider666 ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E02.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   Sud_Arun
COLORED SDH ♥ Run Time: 00:42:22 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans and BanglarBagh♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E02.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E02.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by VitoSilans -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E02.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   Anonymous
COLORED HI | Just improved it to my Liking  
English Supergirl.S03E02.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   AMD74
🙂 HI 💗 💗 Synced and corrected by VitoSilans 💗 🙂  
English Supergirl.S03E02.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   AMD74
🙂 HI Removed 💗 💗 Synced and corrected by VitoSilans 💗 🙂  
English Supergirl.S03E02.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   theroguewolf
synced and corrected by VitoSilans - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E02.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E02.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.XviD-AFG   Sud_Arun
COLORED SDH ♥ Run Time: 00:42:25 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: GhostRider666 ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E01.XviD-AFG   theroguewolf
Non HI. synced and corrected by Mr.C - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E01.XviD-AFG   theroguewolf
synced and corrected by Mr.C - www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.XviD-AFG   GhostRider666
SEASON PREMIERE, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.XviD-AFG   GhostRider666
SEASON PREMIERE, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by Mr.C -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.HDTV.XviD-RMX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by Mr.C -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.HDTV.XviD-RMX   Anonymous
COLORED HI | SEASON PREMIERE | Just improved it to my Liking | Synced & corrected by Mr. C -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by Mr.C -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by Mr.C -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.HDTV.x264-LOL   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by Mr.C -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.HDTV.x264-LOL   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by Mr.C -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.HDTV.x264-LOL   Anonymous
COLORED HI | SEASON PREMIERE | Just improved it to my Liking | Synced & corrected by Mr. C -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.HDTV.x264-LOL   Sud_Arun
COLORED SDH ♥ Run Time: 00:42:25 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: GhostRider666 ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E01.HDTV.x264-LOL   theroguewolf
Non HI. synced and corrected by Mr.C - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E01.HDTV.x264-LOL   theroguewolf
synced and corrected by Mr.C - www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.HDTV.x264-LOL   AMD74
🙂 HI 💗 SEASON PREMIERE 💗 Synced and corrected by Mr.C 🙂  
English Supergirl.S03E01.HDTV.x264-LOL   AMD74
🙂 HI Removed 💗 SEASON PREMIERE 💗 Synced and corrected by Mr.C 🙂  
English Supergirl.S03E01.HDTV.x264-LOL   GhostRider666
SEASON PREMIERE, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.HDTV.x264-LOL   GhostRider666
SEASON PREMIERE, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.720p.HEVC.x265-MeGusta   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by Mr.C -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.720p.HEVC.x265-MeGusta   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by Mr.C -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.720p.HEVC.x265-MeGusta   Anonymous
COLORED HI | SEASON PREMIERE | Just improved it to my Liking | Synced & corrected by Mr. C -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.720p.HEVC.x265-MeGusta   Sud_Arun
COLORED SDH ♥ Run Time: 00:42:25 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: GhostRider666 ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E01.720p.HEVC.x265-MeGusta   theroguewolf
Non HI. synced and corrected by Mr.C - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E01.720p.HEVC.x265-MeGusta   theroguewolf
synced and corrected by Mr.C - www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.720p.HEVC.x265-MeGusta   GhostRider666
SEASON PREMIERE, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.720p.HEVC.x265-MeGusta   GhostRider666
SEASON PREMIERE, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.720p.HDTV-MKVCage   Anonymous
COLORED HI | SEASON PREMIERE | Just improved it to my Liking | Synced & corrected by Mr. C -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.720p.HDTV.x265-HETeam   Anonymous
COLORED HI | SEASON PREMIERE | Just improved it to my Liking | Synced & corrected by Mr. C -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.720p.HDTV.x265-HETeam   Sud_Arun
COLORED SDH ♥ Run Time: 00:42:25 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: GhostRider666 ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E01.720p.HDTV.x265-HETeam   theroguewolf
Non HI. synced and corrected by Mr.C - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E01.720p.HDTV.x265-HETeam   theroguewolf
synced and corrected by Mr.C - www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.720p.HDTV.x265-HETeam   GhostRider666
SEASON PREMIERE, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.720p.HDTV.x265-HETeam   GhostRider666
SEASON PREMIERE, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by Mr.C -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by Mr.C -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION   Anonymous
COLORED HI | SEASON PREMIERE | Just improved it to my Liking | Synced & corrected by Mr. C -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION   Sud_Arun
COLORED SDH ♥ Run Time: 00:42:25 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: GhostRider666 ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION   theroguewolf
Non HI. synced and corrected by Mr.C - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION   theroguewolf
synced and corrected by Mr.C - www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.720p.HDTV.x264-DIMENSION   AMD74
🙂 HI 💗 SEASON PREMIERE 💗 Synced and corrected by Mr.C 🙂  
English Supergirl.S03E01.720p.HDTV.x264-DIMENSION   AMD74
🙂 HI Removed 💗 SEASON PREMIERE 💗 Synced and corrected by Mr.C 🙂  
English Supergirl.S03E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION   GhostRider666
SEASON PREMIERE, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION   GhostRider666
SEASON PREMIERE, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by Mr.C -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by Mr.C -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Anonymous
COLORED HI | SEASON PREMIERE | Just improved it to my Liking | Synced & corrected by Mr. C -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.720p.HDTV.330MB.MkvCage   Sud_Arun
COLORED SDH ♥ Run Time: 00:42:25 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: GhostRider666 ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E01.720p.HDTV.330MB.MkvCage   theroguewolf
Non HI. synced and corrected by Mr.C - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E01.720p.HDTV.330MB.MkvCage   theroguewolf
synced and corrected by Mr.C - www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by Mr.C -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by Mr.C -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Anonymous
COLORED HI | SEASON PREMIERE | Just improved it to my Liking | Synced & corrected by Mr. C -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GhostRider666
SEASON PREMIERE, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GhostRider666
SEASON PREMIERE, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.480p.x264-mSD   Sud_Arun
COLORED SDH ♥ Run Time: 00:42:25 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: GhostRider666 ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E01.480p.x264-mSD   theroguewolf
Non HI. synced and corrected by Mr.C - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E01.480p.x264-mSD   theroguewolf
synced and corrected by Mr.C - www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.480p.x264-mSD   AMD74
🙂 HI 💗 SEASON PREMIERE 💗 Synced and corrected by Mr.C 🙂  
English Supergirl.S03E01.480p.x264-mSD   AMD74
🙂 HI Removed 💗 SEASON PREMIERE 💗 Synced and corrected by Mr.C 🙂  
English Supergirl.S03E01.480p.x264-mSD   GhostRider666
SEASON PREMIERE, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.480p.x264-mSD   GhostRider666
SEASON PREMIERE, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by Mr.C -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by Mr.C -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.480p.HDTV.x264-RMTeam   Anonymous
COLORED HI | SEASON PREMIERE | Just improved it to my Liking | Synced & corrected by Mr. C -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by Mr.C -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.480p.HDTV.x264-mSD   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by Mr.C -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by Mr.C -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by Mr.C -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   Anonymous
COLORED HI | SEASON PREMIERE | Just improved it to my Liking | Synced & corrected by Mr. C -- www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   Sud_Arun
COLORED SDH ♥ Run Time: 00:42:25 ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: GhostRider666 ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl.S03E01.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   theroguewolf
Non HI. synced and corrected by Mr.C - www.addic7ed.com  
English Supergirl.S03E01.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   theroguewolf
synced and corrected by Mr.C - www.addic7ed.com 
English Supergirl.S03E01.1080p.HDTV.x264-DIMENSION   AMD74
🙂 HI 💗 SEASON PREMIERE 💗 Synced and corrected by Mr.C 🙂  
English Supergirl.S03E01.1080p.HDTV.x264-DIMENSION   AMD74
🙂 HI Removed 💗 SEASON PREMIERE 💗 Synced and corrected by Mr.C 🙂  
English Supergirl S03E02 HDTV x264-LOL   Sud_Arun
COLORED_SDH ♥ Run time: 00:42:46♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: VitoSilans & GhostRider666 ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Supergirl S03E02 HDTV x264-LOL   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl S03E02 HDTV x264-LOL   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl S03E01 Webrip   miles2k13
Pls Rate or Comment if liked. Thanks. 
English Supergirl S03E01 720p HDTV 330MB - MkvCage   GhostRider666
SEASON PREMIERE, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl S03E01 720p HDTV 330MB - MkvCage   GhostRider666
SEASON PREMIERE, Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Supergirl - 03x09 - Reign.WEBRip.RARBG-YSTeam   de_larocha
HI || Synched from kDragon And Correction by lonewolf 
English Supergirl - 03x09 - Reign.WEBRip.RARBG-YSTeam   de_larocha
HI Removed || Synched from kDragon And Correction by lonewolf 
English Supergirl - 03x09 - Reign.WEBRip.RARBG-RMTeam   de_larocha
HI || Synched from kDragon And Correction by lonewolf 
English Supergirl - 03x09 - Reign.WEBRip.RARBG-RMTeam   de_larocha
HI Removed || Synched from kDragon And Correction by lonewolf 
English Supergirl - 03x09 - Reign.WEBRip.RARBG-PSA   de_larocha
HI || Synched from kDragon And Correction by lonewolf 
English Supergirl - 03x09 - Reign.WEBRip.RARBG-PSA   de_larocha
HI Removed || Synched from kDragon And Correction by lonewolf 
English Supergirl - 03x09 - Reign.WEBRip.RARBG-meGusta   de_larocha
HI || Synched from kDragon And Correction by lonewolf 
English Supergirl - 03x09 - Reign.WEBRip.RARBG-meGusta   de_larocha
HI Removed || Synched from kDragon And Correction by lonewolf 
English Supergirl - 03x09 - Reign.WEBRip.RARBG-Dimension   de_larocha
HI || Synched from kDragon And Correction by lonewolf 
English Supergirl - 03x09 - Reign.WEBRip.RARBG-Dimension   de_larocha
HI Removed || Synched from kDragon And Correction by lonewolf 
English Supergirl - 03x07 - Wake Up.SVA-YSTeam   de_larocha
HI || Sych and Correction by kDragon || Should work with SVA 720p 
English Supergirl - 03x07 - Wake Up.SVA-YSTeam   de_larocha
HI Removed || Sych and Correction by kDragon || Should work with SVA 720p 
English Supergirl - 03x07 - Wake Up.SVA-RMTeam   de_larocha
HI || Sych and Correction by kDragon || Should work with SVA 720p 
English Supergirl - 03x07 - Wake Up.SVA-RMTeam   de_larocha
HI Removed || Sych and Correction by kDragon || Should work with SVA 720p 
English Supergirl - 03x07 - Wake Up.SVA-PSA   de_larocha
HI || Sych and Correction by kDragon || Should work with SVA 720p 
English Supergirl - 03x07 - Wake Up.SVA-PSA   de_larocha
HI Removed || Sych and Correction by kDragon || Should work with SVA 720p 
English Supergirl - 03x07 - Wake Up.SVA-meGusta   de_larocha
HI || Sych and Correction by kDragon || Should work with SVA 720p 
English Supergirl - 03x07 - Wake Up.SVA-meGusta   de_larocha
HI Removed || Sych and Correction by kDragon || Should work with SVA 720p 
English Supergirl - 03x07 - Wake Up.SVA.720p-YSTeam   de_larocha
HI || Sych and Correction by kDragon || Should work with SVA 720p 
English Supergirl - 03x07 - Wake Up.SVA.720p-YSTeam   de_larocha
HI Removed || Sych and Correction by kDragon || Should work with SVA 720p 
English Supergirl - 03x07 - Wake Up.SVA.720p-RMTeam   de_larocha
HI || Sych and Correction by kDragon || Should work with SVA 720p 
English Supergirl - 03x07 - Wake Up.SVA.720p-RMTeam   de_larocha
HI Removed || Sych and Correction by kDragon || Should work with SVA 720p 
English Supergirl - 03x07 - Wake Up.SVA.720p-PSA   de_larocha
HI || Sych and Correction by kDragon || Should work with SVA 720p 
English Supergirl - 03x07 - Wake Up.SVA.720p-PSA   de_larocha
HI Removed || Sych and Correction by kDragon || Should work with SVA 720p 
English Supergirl - 03x07 - Wake Up.SVA.720p-meGusta   de_larocha
HI || Sych and Correction by kDragon || Should work with SVA 720p 
English Supergirl - 03x07 - Wake Up.SVA.720p-meGusta   de_larocha
HI Removed || Sych and Correction by kDragon || Should work with SVA 720p 
English Supergirl - 03x06 - Midvale.SVA-YSTeam   de_larocha
HI | Sych and Correction by kDragon || Works with the 720p version! 
English Supergirl - 03x06 - Midvale.SVA-YSTeam   de_larocha
HI Removed | Sych and Correction by kDragon || Works with the 720p version! 
English Supergirl - 03x06 - Midvale.SVA-RMTeam   de_larocha
HI | Sych and Correction by kDragon || Works with the 720p version! 
English Supergirl - 03x06 - Midvale.SVA-RMTeam   de_larocha
HI Removed | Sych and Correction by kDragon || Works with the 720p version! 
English Supergirl - 03x06 - Midvale.SVA-PSA   de_larocha
HI | Sych and Correction by kDragon || Works with the 720p version! 
English Supergirl - 03x06 - Midvale.SVA-PSA   de_larocha
HI Removed | Sych and Correction by kDragon || Works with the 720p version! 
English Supergirl - 03x06 - Midvale.SVA-meGusta   de_larocha
HI | Sych and Correction by kDragon || Works with the 720p version! 
English Supergirl - 03x06 - Midvale.SVA-meGusta   de_larocha
HI Removed | Sych and Correction by kDragon || Works with the 720p version! 
English Supergirl.S03E02.HDTV.x264-LOL   AMD74
🙂 HI 💗 💗 Synced and corrected by VitoSilans 💗 🙂  
English Supergirl.S03E02.HDTV.x264-LOL   AMD74
🙂 HI Removed 💗 💗 Synced and corrected by VitoSilans 💗 🙂