لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) - Third Season

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • سال : 2018
  • After his hometown is destroyed and his mother is killed, young Eren Jaegar vows to cleanse the earth of the giant humanoid Titans that have brought humanity to the brink of extinction.

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian فصل سوم - قسمت اول   talismannight
ترجمه از AnimWorld 
Farsi/Persian زیرنویس فارسی انیمه‌ی حمله به غول - قسمت ۵۳ - قسمت چهارم نیمه‌ی دوم فصل ۳   Anim World
devilhunter & bloodrose | کاری از تیم ترجمه‌ی دنیای انیمه | @Awsub آدرس کانال  
Farsi/Persian زیرنویس فارسی انیمه‌ی حمله به غول - قسمت ۵1 - قسمت دوم نیمه‌ی دوم فصل ۳   Anim World
devilhunter & bloodrose | کاری از تیم ترجمه‌ی دنیای انیمه | @Awsub آدرس کانال 
Farsi/Persian زیرنویس فارسی انیمه‌ی حمله به غول - قسمت ۵۰ - قسمت اول نیمه‌ی دوم فصل ۳   Anim World
devilhunter & bloodrose | کاری از تیم ترجمه‌ی دنیای انیمه | @Awsub آدرس کانال 
Farsi/Persian Shingeki.no.KyojinS3 44   KingMohammad
کاری از شاه محمد 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.53.HorribleSubs   VahidMaxx
██ VahidMax & Safira || Opus-sub & Show-Time ██ Special thanks to Hadi.Es  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.53.Fa   VahidMaxx
██ VahidMax & Safira || Opus-sub & Show-Time ██ Special thanks to Hadi.Es  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.53.720p.x265   VahidMaxx
██ VahidMax & Safira || Opus-sub & Show-Time ██ Special thanks to Hadi.Es  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.53.720p   VahidMaxx
██ VahidMax & Safira || Opus-sub & Show-Time ██ Special thanks to Hadi.Es  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.53.480p.HorribleSubs   VahidMaxx
██ VahidMax & Safira || Opus-sub & Show-Time ██ Special thanks to Hadi.Es  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.53.1080p.HorribleSubs   VahidMaxx
██ VahidMax & Safira || Opus-sub & Show-Time ██ Special thanks to Hadi.Es  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.52.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن || Opus-sub & Show-Time ██ Special thanks to Hadi.Es  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.52.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.52.Fa   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن || Opus-sub & Show-Time ██ Special thanks to Hadi.Es  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.52.Fa   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.52.720p.x265   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن || Opus-sub & Show-Time ██ Special thanks to Hadi.Es  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.52.720p.x265   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.52.720p   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن || Opus-sub & Show-Time ██ Special thanks to Hadi.Es  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.52.720p   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.52.480p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن || Opus-sub & Show-Time ██ Special thanks to Hadi.Es  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.52.480p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.52.1080p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن || Opus-sub & Show-Time ██ Special thanks to Hadi.Es  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.52.1080p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.51.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██ 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.51.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub & Show-Time ██ Special thanks to Hadi.Es  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.51.Fa   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██ 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.51.Fa   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub & Show-Time ██ Special thanks to Hadi.Es  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.51.720p.x265   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██ 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.51.720p.x265   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub & Show-Time ██ Special thanks to Hadi.Es  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.51.720p   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██ 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.51.720p   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub & Show-Time ██ Special thanks to Hadi.Es  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.51.480p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██ 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.51.480p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub & Show-Time ██ Special thanks to Hadi.Es  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.51.1080p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██ 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.51.1080p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub & Show-Time ██ Special thanks to Hadi.Es  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.50.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.50.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub & Show-Time ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.50.Fa   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.50.Fa   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub & Show-Time ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.50.720p.x265   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.50.720p.x265   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub & Show-Time ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.50.720p   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.50.720p   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub & Show-Time ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.50.480p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.50.480p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub & Show-Time ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.50.1080p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.50.1080p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub & Show-Time ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.49.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.49.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co | MiD-SEASON FiNALE! ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.49.Fa   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.49.Fa   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co | MiD-SEASON FiNALE! ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.49.720p.x265   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.49.720p.x265   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co | MiD-SEASON FiNALE! ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.49.720p   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.49.720p   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co | MiD-SEASON FiNALE! ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.49.480p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.49.480p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co | MiD-SEASON FiNALE! ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.49.1080p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.49.1080p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co | MiD-SEASON FiNALE! ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.48.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.48.HorribleSubs   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.48.Fa   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.48.720p.x265   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.48.720p.x265   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.48.720p.HorribleSubs   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.48.720p   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.48.720p   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.48.480p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.48.480p.HorribleSubs   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.48.1080p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.48.1080p.HorribleSubs   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.47_AnimeSubtitle   AnimeSubtitle
AnimeSubtitle.ir > https://t.me/animesubtitle > https://www.instagram.com/animesubtitle.ir 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.47.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.47.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & SaFiRa || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.47.Fa   Hessamedean.Nora
█► حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.47.720p.x265   Hessamedean.Nora
█► حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.47.720p.x265   .Cardinal.
██ Cardinal & SaFiRa || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.47.720p   Hessamedean.Nora
█► حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.47.720p   .Cardinal.
██ Cardinal & SaFiRa || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.47.480p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.47.480p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & SaFiRa || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.47.1080p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.47.1080p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & SaFiRa || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.46_AnimeSubtitle   AnimeSubtitle
AnimeSubtitle.ir > https://t.me/animesubtitle > https://www.instagram.com/animesubtitle.ir 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.46.HorribleSubs   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.46.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.46.Fa   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.46.720p.x265   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.46.720p.x265   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.46.720p   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.46.720p   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.46.480p.HorribleSubs   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.46.480p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.46.1080p.HorribleSubs   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.46.1080p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.45_AnimeSubtitle   AnimeSubtitle
AnimeSubtitle.ir > https://t.me/animesubtitle > https://www.instagram.com/animesubtitle.ir/ 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.45.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.45.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.45.Fa   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.45.720p.x265   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.45.720p.x265   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.45.720p   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.45.720p   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.45.480p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.45.480p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.45.1080p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.45.1080p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.44_AnimeSubtitle   AnimeSubtitle
AnimeSubtitle.ir > https://t.me/animesubtitle > https://www.instagram.com/animesubtitle.ir/ 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.44.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.44.HorribleSubs   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.44.Fa   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.44.720p.x265   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.44.720p.x265   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.44.720p   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.44.720p   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.44.480p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.44.480p.HorribleSubs   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.44.1080p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.44.1080p.HorribleSubs   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.43_AnimeSubtitle   AnimeSubtitle
AnimeSubtitle.ir > https://t.me/animesubtitle > https://www.instagram.com/animesubtitle.ir/ 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.43.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.43.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.43.Fa   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.43.720p.x265   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.43.720p.x265   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.43.720p   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.43.720p   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.43.480p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.43.480p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.43.1080p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.43.1080p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.42_AnimeSubtitle   AnimeSubtitle
AnimeSubtitle.ir > https://t.me/animesubtitle > https://www.instagram.com/animesubtitle.ir/ 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.42.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██ 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.42.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██ 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.42.720p.x265   Hessamedean.Nora
█► حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██ 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.42.720p.x265   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██ 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.42.720p   Hessamedean.Nora
█► حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██ 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.42.720p   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██ 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.42.480p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██ 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.42.480p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██ 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.42.1080p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██ 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.42.1080p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██ 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.41_AnimeSubtitle   AnimeSubtitle
AnimeSubtitle.ir > https://t.me/animesubtitle > https://www.instagram.com/animesubtitle.ir/ 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.41.HorribleSubs   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██ 🌀With Op&Ending🌀 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.41.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.41.Fa   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██ 🌀With Op&Ending🌀 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.41.Fa   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.41.720p.x265   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██ 🌀With Op&Ending🌀 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.41.720p.x265   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.41.720p   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██ 🌀With Op&Ending🌀 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.41.720p   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.41.480p.HorribleSubs   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██ 🌀With Op&Ending🌀 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.41.480p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.41.1080p.HorribleSubs   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██ 🌀With Op&Ending🌀 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.41.1080p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.40_AnimeSubtitle   AnimeSubtitle
AnimeSubtitle.ir > https://t.me/animesubtitle > https://www.instagram.com/animesubtitle.ir/ 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.40.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.40.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.40.Fa   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.40.720p.x265   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.40.720p.x265   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.40.720p   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.40.720p   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.40.480p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.40.480p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.40.1080p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.40.1080p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.39.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.39.Fa   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.39.720p.x265   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.39.720p.HorribleSubs   VahidMaxx
██ m@hsa & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.39.720p   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.39.480p.HorribleSubs   VahidMaxx
██ m@hsa & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.39.480p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.39.1080p.HorribleSubs   VahidMaxx
██ m@hsa & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.39.1080p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.38_AnimeSubtitle   AnimeSubtitle
AnimeSubtitle.ir > https://t.me/animesubtitle > https://www.instagram.com/animesubtitle.ir/ 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.38.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.38.720p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.38.720p.HorribleSubs   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██ 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.38.480p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.38.480p.HorribleSubs   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██ 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.38.1080p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin.S3.38.1080p.HorribleSubs   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██ 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin (Attack on Titan) S03E02.HorribleSubs   VahidMaxx
██ m@hsa & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin (Attack on Titan) S03E02.720p.480p   VahidMaxx
██ m@hsa & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin (Attack on Titan) S03E02.1080p.HorribleSubs   VahidMaxx
██ m@hsa & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin (Attack on Titan) S03E01.HorribleSubs   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██ 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin (Attack on Titan) S03E01.720p.480p   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██ 
Farsi/Persian Shingeki.no.Kyojin (Attack on Titan) S03E01.1080p.HorribleSubs   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██ 
Farsi/Persian Shingeki no Kyojin Season 3 ep 044   KingMohammad
کاری از شاه محمد 
Farsi/Persian Shingeki No Kyojin S3 52   AnimeSubtitle
https://animesubtitle.ir/ 
Farsi/Persian Shingeki No Kyojin S3 51   AnimeSubtitle
https://animesubtitle.ir/ 
Farsi/Persian Shingeki No Kyojin S3 50   AnimeSubtitle
https://animesubtitle.ir/ 
Farsi/Persian Shingeki no Kyojin S3 (1-12) full   Sakht_sar
http://forums.animworld.net/ 
Farsi/Persian Shingeki no Kyojin S3 - 46 - with Ope&End   HyperV
زیرنویس اصلی از گروه انیم ورد ترجمه اپنینگ و اندینگ از خودم  
Farsi/Persian Shingeki no Kyojin S3 - 46 - with Lyrics   HyperV
زیرنویس اصلی از گروه انیم ورد ترجمه اپنینگ و اندینگ از خودم  
Farsi/Persian Shingeki no Kyojin S3 - 38 [720p]   talismannight
ترجمه از AnimeList 
Farsi/Persian Shingeki no Kyojin S3 - 38 [480p]   talismannight
ترجمه از AnimeList 
Farsi/Persian Shingeki no Kyojin S3 - 38 [1080p]   talismannight
ترجمه از AnimeList 
Farsi/Persian Shingeki no Kyojin S3 - 01 - AnimWorld   talismannight
ترجمه از AnimWorld 
Farsi/Persian Shingeki no Kyojin S3 - 01 - AnimeList   talismannight
ترجمه از AnimeList 
Farsi/Persian shingeki no Kyojin 3 [HorribleSubs] 38 By Kasra31 [animkingdom]   animkingdom
کاری از تیم ترجمه انجمن انیم کینگدام Kasra31:مترجم animkingdom.xyz/Forum telegram:@animkingdomsub instagram: animkingdom font: b zar  
Farsi/Persian Shingeki no Kyojin 2018 S3 E10(47)   Rahpooyan
[AnimWorld] 
Farsi/Persian Shingeki no Kyojin 2018 S3 E09(46)   Rahpooyan
[AnimWorld] 
Farsi/Persian Shingeki no Kyojin 2018 S3 E08(45)   Rahpooyan
[AnimWorld] 
Farsi/Persian Shingeki no Kyojin 2018 S3 E07(44)   Rahpooyan
[AnimWorld] 
Farsi/Persian Shingeki no Kyojin 2018 S3 E06(43)   Rahpooyan
[AnimWorld] 
Farsi/Persian Shingeki no Kyojin 2018 S3 E05(42)   Rahpooyan
[AnimWorld] 
Farsi/Persian Shingeki no Kyojin 2018 S3 E04(41)   Rahpooyan
[AnimWorld] 
Farsi/Persian Shingeki no Kyojin 2018 S3 E03(40)   Rahpooyan
[AnimWorld] 
Farsi/Persian Shingeki no Kyojin 2018 S3 E02(39)   Rahpooyan
[AnimWorld] 
Farsi/Persian Shingeki no Kyojin 2018 S3 E01(38)   Rahpooyan
[AnimWorld] 
Farsi/Persian Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) Season 3 Official Trailer Part 2   VahidMaxx
█►VahidMax ◄█ تریلر بخش دوم فصل سوم 
Farsi/Persian Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) Season 3 Official Trailer   VahidMaxx
█►VahidMax ◄█ تریلر فصل سوم l LiLMeDiA.TV  
Farsi/Persian Attack.On.Titans.S03E42.Fa   Hessamedean.Nora
█► حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██ 
Farsi/Persian Attack.On.Titans.S03E04.HorribleSubs   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██ 🌀With Op&Ending🌀 
Farsi/Persian Attack.on.Titan.S3.E10_AnimeSubtitle   AnimeSubtitle
AnimeSubtitle.ir > https://t.me/animesubtitle > https://www.instagram.com/animesubtitle.ir 
Farsi/Persian Attack.on.Titan.S3.E09_AnimeSubtitle   AnimeSubtitle
AnimeSubtitle.ir > https://t.me/animesubtitle > https://www.instagram.com/animesubtitle.ir 
Farsi/Persian Attack.on.Titan.S3.E08_AnimeSubtitle   AnimeSubtitle
AnimeSubtitle.ir > https://t.me/animesubtitle > https://www.instagram.com/animesubtitle.ir/ 
Farsi/Persian Attack.on.Titan.S3.E07_AnimeSubtitle   AnimeSubtitle
AnimeSubtitle.ir > https://t.me/animesubtitle > https://www.instagram.com/animesubtitle.ir/ 
Farsi/Persian Attack.on.Titan.S3.E06_AnimeSubtitle   AnimeSubtitle
AnimeSubtitle.ir > https://t.me/animesubtitle > https://www.instagram.com/animesubtitle.ir/ 
Farsi/Persian Attack.on.Titan.S3.E05_AnimeSubtitle   AnimeSubtitle
AnimeSubtitle.ir > https://t.me/animesubtitle > https://www.instagram.com/animesubtitle.ir/ 
Farsi/Persian Attack.on.Titan.S3.E04_AnimeSubtitle   AnimeSubtitle
AnimeSubtitle.ir > https://t.me/animesubtitle > https://www.instagram.com/animesubtitle.ir/ 
Farsi/Persian Attack.on.Titan.S3.E03_AnimeSubtitle   AnimeSubtitle
AnimeSubtitle.ir > https://t.me/animesubtitle > https://www.instagram.com/animesubtitle.ir/ 
Farsi/Persian Attack.on.Titan.S3.E01_AnimeSubtitle   AnimeSubtitle
AnimeSubtitle.ir > https://t.me/animesubtitle > https://www.instagram.com/animesubtitle.ir/ 
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E16.HorribleSubs   VahidMaxx
██ VahidMax & Safira || Opus-sub & Show-Time ██ Special thanks to Hadi.Es  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E16.720p.HorribleSubs   VahidMaxx
██ VahidMax & Safira || Opus-sub & Show-Time ██ Special thanks to Hadi.Es  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E16.480p.HorribleSubs   VahidMaxx
██ VahidMax & Safira || Opus-sub & Show-Time ██ Special thanks to Hadi.Es  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E16.1080p.HorribleSubs   VahidMaxx
██ VahidMax & Safira || Opus-sub & Show-Time ██ Special thanks to Hadi.Es  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E15.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن || Opus-sub & Show-Time ██ Special thanks to Hadi.Es  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E15.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E15.720p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن || Opus-sub & Show-Time ██ Special thanks to Hadi.Es  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E15.720p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E15.480p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن || Opus-sub & Show-Time ██ Special thanks to Hadi.Es  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E15.480p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E15.1080p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن || Opus-sub & Show-Time ██ Special thanks to Hadi.Es  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E15.1080p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E14.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██ 
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E14.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub & Show-Time ██ Special thanks to Hadi.Es  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E14.720p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██ 
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E14.720p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub & Show-Time ██ Special thanks to Hadi.Es  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E14.480p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██ 
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E14.480p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub & Show-Time ██ Special thanks to Hadi.Es  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E14.1080p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██ 
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E14.1080p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub & Show-Time ██ Special thanks to Hadi.Es  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E13.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E13.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub & Show-Time ██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E13.720p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E13.720p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub & Show-Time ██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E13.480p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E13.480p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub & Show-Time ██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E13.1080p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E13.1080p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub & Show-Time ██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E12.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E12.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co | MiD-SEASON FiNALE! ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E12.720p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E12.720p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co | MiD-SEASON FiNALE! ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E12.480p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E12.480p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co | MiD-SEASON FiNALE! ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E12.1080p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E12.1080p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co | MiD-SEASON FiNALE! ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E11.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E11.720p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E11.720p.HorribleSubs   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E11.480p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E11.480p.HorribleSubs   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E11.1080p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E11.1080p.HorribleSubs   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E10.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E10.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & SaFiRa || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E10.720p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E10.720p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & SaFiRa || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E10.480p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E10.480p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & SaFiRa || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E10.1080p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E10.1080p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & SaFiRa || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E09.HorribleSubs   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E09.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E09.720p.HorribleSubs   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E09.720p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.on.Titan.S03E09.720p*265   MahdiBanafi
تنظیم شده با کیفیت web dl 
Farsi/Persian Attack.on.Titan.S03E09.720p   MahdiBanafi
تنظیم شده با کیفیت web dl 
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E09.480p.HorribleSubs   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E09.480p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.on.Titan.S03E09.480p   MahdiBanafi
تنظیم شده با کیفیت web dl 
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E09.1080p.HorribleSubs   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E09.1080p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E08.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E08.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E08.720p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E08.720p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E08.480p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E08.480p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E08.1080p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E08.1080p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E07.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E07.HorribleSubs   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E07.720p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E07.720p.HorribleSubs   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E07.480p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E07.480p.HorribleSubs   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E07.1080p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E07.1080p.HorribleSubs   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E06.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E06.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E06.720p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E06.720p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E06.480p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E06.480p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E06.1080p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E06.1080p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal آریـن || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E05.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██ 
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E05.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██ 
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E05.720p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██ 
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E05.720p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██ 
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E05.480p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██ 
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E05.480p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██ 
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E05.1080p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██ 
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E05.1080p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██ 
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E04.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E04.720p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E04.480p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E04.1080p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E03.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E03.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E03.720p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E03.720p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E03.480p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E03.480p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E03.1080p.HorribleSubs   .Cardinal.
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E03.1080p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E02.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E02.720p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E02.480p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E02.1080p.HorribleSubs   SuRouSH_AbG
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E01.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E01.Fa   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E01.720p.x265   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E01.720p   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E01.480p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack.On.Titan.S03E01.1080p.HorribleSubs   Hessamedean.Nora
█► ســروش و حسام‌الدین | NightMovie.Co ◄██  
Farsi/Persian Attack on Titan Season 3 Episode 01   talismannight
ترجمه از AnimWorld 
Farsi/Persian Attack on titan (Shingeki no Kyojin) | Episode 11   AnimDL.ir
AnimeList.eu | @AnimeList_ir کاری از تیم‌ ترجمه اتخصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian Attack On Titan - Season 3 - 39 - Pain   VahidMaxx
██ m@hsa & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian Attack On Titan - Season 3 - 38 - Smoke Signal   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██ 
Farsi/Persian [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin S3 - 39 [720p]   VahidMaxx
██ m@hsa & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin S3 - 39 [480p]   VahidMaxx
██ m@hsa & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin S3 - 39 [1080p]   VahidMaxx
██ m@hsa & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██  
Farsi/Persian [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin S3 - 38 [720p]   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██ 
Farsi/Persian [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin S3 - 38 [720p]   talismannight
ترجمه از AnimWorld 
Farsi/Persian [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin S3 - 38 [480p]   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██ 
Farsi/Persian [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin S3 - 38 [480p]   talismannight
ترجمه از AnimWorld 
Farsi/Persian [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin S3 - 38 [1080p]   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██ 
Farsi/Persian [HorribleSubs] Shingeki no Kyojin S3 - 38 [1080p]   talismannight
ترجمه از AnimWorld 
Farsi/Persian [Animwold] Shingeki No Kyojin - s3 - ep5۳ [WebDl]   Anim World
devilhunter & bloodrose | کاری از تیم ترجمه‌ی دنیای انیمه | @Awsub آدرس کانال  
Farsi/Persian [Animwold] Shingeki No Kyojin - s3 - ep5۳ [Horriblesubs]   Anim World
devilhunter & bloodrose | کاری از تیم ترجمه‌ی دنیای انیمه | @Awsub آدرس کانال  
Farsi/Persian [Animwold] Shingeki No Kyojin - s3 - ep5۳ [EraiRaws]   Anim World
devilhunter & bloodrose | کاری از تیم ترجمه‌ی دنیای انیمه | @Awsub آدرس کانال  
Farsi/Persian [Animwold] Shingeki No Kyojin - s3 - ep51 [WebDl]   Anim World
devilhunter & bloodrose | کاری از تیم ترجمه‌ی دنیای انیمه | @Awsub آدرس کانال 
Farsi/Persian [Animwold] Shingeki No Kyojin - s3 - ep51 [Horriblesubs]   Anim World
devilhunter & bloodrose | کاری از تیم ترجمه‌ی دنیای انیمه | @Awsub آدرس کانال 
Farsi/Persian [Animwold] Shingeki No Kyojin - s3 - ep51 [EraiRaws]   Anim World
devilhunter & bloodrose | کاری از تیم ترجمه‌ی دنیای انیمه | @Awsub آدرس کانال 
Farsi/Persian [Animwold] Shingeki No Kyojin - s3 - ep51   Anim World
devilhunter & bloodrose | کاری از تیم ترجمه‌ی دنیای انیمه | @Awsub آدرس کانال 
Farsi/Persian [Animwold] Shingeki No Kyojin - s3 - ep50 [WebDl]   Anim World
devilhunter & bloodrose | کاری از تیم ترجمه‌ی دنیای انیمه | @Awsub آدرس کانال 
Farsi/Persian [Animwold] Shingeki No Kyojin - s3 - ep50 [Horriblesubs]   Anim World
devilhunter & bloodrose | کاری از تیم ترجمه‌ی دنیای انیمه | @Awsub آدرس کانال 
Farsi/Persian [Animwold] Shingeki No Kyojin - s3 - ep50 [EraiRaws]   Anim World
devilhunter & bloodrose | کاری از تیم ترجمه‌ی دنیای انیمه | @Awsub آدرس کانال 
Farsi/Persian [Animwold] Shingeki No Kyojin - s3 - ep50   Anim World
devilhunter & bloodrose | کاری از تیم ترجمه‌ی دنیای انیمه | @Awsub آدرس کانال 
Farsi/Persian [AnimDL.ir] Shingeki no Kyojin Season 3 Part 2 زیرنویس فارسی قسمت 03 انیمه   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian [AnimDL.ir] Shingeki no Kyojin Season 3 Part 2 | Episode 03   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian [AnimDL.ir] Shingeki no Kyojin Season 3 - Part 2 زیرنویس فارسی قسمت 02 انیمه   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian [AnimDL.ir] Shingeki no Kyojin Season 3 - Part 2 زیرنویس فارسی قسمت 02 انیمه   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian [AnimDL.ir] Shingeki no Kyojin Season 3 - Part 2 | Episode 02   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian [AnimDL.ir] Shingeki no Kyojin Season 3 - Part 2 | Episode 02   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian [AnimDL.ir] Shingeki no Kyojin - Season 3 Part 2 زیرنویس فارسی قسمت 04 انیمه   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian [AnimDL.ir] Shingeki no kyojin - Season 3 Part 2 زیرنویس فارسی قسمت 01 انیمه   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تبم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian [AnimDL.ir] Shingeki no Kyojin - Season 3 Part 2 | Episode 04   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian [AnimDL.ir] Shingeki no kyojin - Season 3 Part 2 | Episode 01   AnimDL.ir
AnimDL.ir | @AnimeList_ir کاری از تبم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian Attack.On.Titans.S03E04.720p.HorribleSubs   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██ 🌀With Op&Ending🌀 
Farsi/Persian Attack.On.Titans.S03E04.480p.HorribleSubs   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██ 🌀With Op&Ending🌀 
Farsi/Persian Attack.On.Titans.S03E04.1080p.HorribleSubs   VahidMaxx
██ Cardinal & VahidMax || Opus-sub ، LiLMeDiA.Tv ██ 🌀With Op&Ending🌀 
Farsi/Persian Attack on titan (Shingeki no kyojin) زیرنویس فارسی قسمت ۱۲ انیمه   AnimDL.ir
AnimeList.eu | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian Attack on titan (Shingeki no kyojin) زیرنویس فارسی قسمت ۱۱ انیمه   AnimDL.ir
AnimeList.eu | @AnimeList_ir کاری از تیم‌ ترجمه اتخصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران 
Farsi/Persian Attack on titan (Shingeki no kyojin) | Episode 12   AnimDL.ir
AnimeList.eu | @AnimeList_ir کاری از تیم ترجمه اختصاصی انیمه لیست، بزرگترین و کاملترین مرجع دانلود و ترجمه انیمه در ایران