لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Scorpion - فصل چهارم

  • سال : 2017
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Scorpion.S04E22.WEB-DL.720p.HEVC.x265.RMTeam   Ehsan_Taj
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com |پایان فصل چهارم 
Farsi/Persian Scorpion.S04E22.HDTV.x264-LOL   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E22.720p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E22.480p.HDTV.x264-mSD   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E22.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E21.WEB-DL.720p.HEVC.x265.RMTeam   Ehsan_Taj
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com  
Farsi/Persian Scorpion.S04E21.Kenny.and.the.Jet.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   M3HR4N
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E21.HDTV.x264-LOL   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E21.720p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E21.480p.HDTV.x264-mSD   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E21.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E20.WEB-DL.720p.HEVC.x265.RMTeam   Ehsan_Taj
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com  
Farsi/Persian Scorpion.S04E20.HDTV.x264-LOL   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E20.Foul.Balls.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   M3HR4N
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E20.720p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E20.480p.HDTV.x264-mSD   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E20.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E19.WEB-DL.720p.HEVC.x265.RMTeam   Ehsan_Taj
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com  
Farsi/Persian Scorpion.S04E19.HDTV.x264-LOL   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E19.720p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E19.480p.HDTV.x264-mSD   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E19.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E18.WEB-DL.720p.HEVC.x265.RMTeam   Ehsan_Taj
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com  
Farsi/Persian Scorpion.S04E18.HDTV.x264-LOL   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E18.720p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E18.480p.HDTV.x264-mSD   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E18.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E17.WEB-DL.720p.HEVC.x265.RMTeam   Ehsan_Taj
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com  
Farsi/Persian Scorpion.S04E17.HDTV.x264-LOL   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E17.720p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E17.480p.HDTV.x264-mSD   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E17.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E16.WEB-DL.720p.HEVC.x265.RMTeam   Ehsan_Taj
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com  
Farsi/Persian Scorpion.S04E16.HDTV.x264-LOL   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E16.720p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E16.480p.HDTV.x264-mSD   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E16.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E15.WEB-DL.720p.HEVC.x265.RMTeam   Ehsan_Taj
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com  
Farsi/Persian Scorpion.S04E15.HDTV.x264-LOL   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E15.720p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E15.480p.HDTV.x264-mSD   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E15.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E14.WEB-DL.720p.HEVC.x265.RMTeam   Ehsan_Taj
زیرنویس از : رضا و مـصـطــفی || LiLMedia.TV  
Farsi/Persian Scorpion.S04E14.HDTV.x264-LOL   EISHEN
زیرنویس از : رضا و مـصـطــفی || LiLMedia.TV 
Farsi/Persian Scorpion.S04E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : رضا و مـصـطــفی || LiLMedia.TV 
Farsi/Persian Scorpion.S04E14.480p.HDTV.x264-mSD   EISHEN
زیرنویس از : رضا و مـصـطــفی || LiLMedia.TV 
Farsi/Persian Scorpion.S04E14.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : رضا و مـصـطــفی || LiLMedia.TV 
Farsi/Persian Scorpion.S04E13.WEB-DL.720p.HEVC.x265.RMTeam   Ehsan_Taj
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com  
Farsi/Persian Scorpion.S04E13.HDTV.x264-LOL   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E13.480p.HDTV.x264-mSD   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E13.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E12.WEB-DL.720p.HEVC.x265.RMTeam   Ehsan_Taj
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com  
Farsi/Persian Scorpion.S04E12.HDTV.x264-LOL   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E12.480p.HDTV.x264-mSD   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E12.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E11.WEB-DL.720p.HEVC.x265.RMTeam   Ehsan_Taj
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com  
Farsi/Persian Scorpion.S04E11.HDTV.x264-LOL   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E11.480p.HDTV.x264-mSD   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E11.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E10.WEB-DL.720p.HEVC.x265.RMTeam   Ehsan_Taj
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com  
Farsi/Persian Scorpion.S04E10.HDTV.x264-LOL   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E10.480p.HDTV.x264-mSD   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E10.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E09.WEB-DL.720p.HEVC.x265.RMTeam   Ehsan_Taj
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com  
Farsi/Persian Scorpion.S04E09.HDTV.x264-LOL   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E09.HDTV.x264-LOL   MmD.GH
=> MmD : تـــرجـــمــه <=  
Farsi/Persian Scorpion.S04E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION   MmD.GH
=> MmD : تـــرجـــمــه <=  
Farsi/Persian Scorpion.S04E09.480p.HDTV.x264-mSD   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E09.480p.HDTV.x264-mSD   MmD.GH
=> MmD : تـــرجـــمــه <=  
Farsi/Persian Scorpion.S04E09.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E09.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   MmD.GH
=> MmD : تـــرجـــمــه <=  
Farsi/Persian Scorpion.S04E08.WEB-DL.720p.HEVC.x265.RMTeam   Ehsan_Taj
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com  
Farsi/Persian Scorpion.S04E08.HDTV.x264-LOL   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E08.HDTV.x264-LOL   MmD.GH
«« MmD.GH : تـــرجـــمـــه »» 
Farsi/Persian Scorpion.S04E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION   MmD.GH
«« MmD.GH : تـــرجـــمـــه »» 
Farsi/Persian Scorpion.S04E08.480p.HDTV.x264-mSD   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E08.480p.HDTV.x264-mSD   MmD.GH
«« MmD.GH : تـــرجـــمـــه »» 
Farsi/Persian Scorpion.S04E08.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E08.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   MmD.GH
«« MmD.GH : تـــرجـــمـــه »» 
Farsi/Persian Scorpion.S04E07.WEB-DL.720p.HEVC.x265.RMTeam   Ehsan_Taj
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com  
Farsi/Persian Scorpion.S04E07.HDTV.x264-SVA   MmD.GH
=> MmD.GH : تـــرجـــمــه <= 
Farsi/Persian Scorpion.S04E07.HDTV.x264-LOL   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E07.720p.HDTV.x264-AVS   MmD.GH
=> MmD.GH : تـــرجـــمــه <= 
Farsi/Persian Scorpion.S04E07.480p.HDTV.x264-mSD   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E07.480p.HDTV.x264-mSD   MmD.GH
=> MmD.GH : تـــرجـــمــه <= 
Farsi/Persian Scorpion.S04E07.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E06.WEB-DL.720p.HEVC.x265.RMTeam   Ehsan_Taj
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com  
Farsi/Persian Scorpion.S04E06.HDTV.x264-SVA   MmD.GH
تـــرجــمـه و تـنــظـیـم : MmD.GH 
Farsi/Persian Scorpion.S04E06.HDTV.x264-LOL   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E06.720p.HDTV.x264-AVS   MmD.GH
تـــرجــمـه و تـنــظـیـم : MmD.GH 
Farsi/Persian Scorpion.S04E06.480p.HDTV.x264-mSD   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E06.480p.HDTV.x264-mSD   MmD.GH
تـــرجــمـه و تـنــظـیـم : MmD.GH 
Farsi/Persian Scorpion.S04E06.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E05.WEB-DL.720p.HEVC.x265.RMTeam   Ehsan_Taj
زیرنویس از : مـصـطــفی || NightMovie.TV || trans.elshen@gmail.com  
Farsi/Persian Scorpion.S04E05.HDTV.x264-LOL   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || NightMovie.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || NightMovie.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E05.480p.HDTV.x264-mSD   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || NightMovie.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E05.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || NightMovie.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E04.WEB-DL.720p.HEVC.x265.RMTeam   Ehsan_Taj
زیرنویس از : مـصـطــفی || NightMovie.TV || trans.elshen@gmail.com  
Farsi/Persian Scorpion.S04E04.HDTV.x264-LOL   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || NightMovie.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || NightMovie.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E04.480p.HDTV.x264-mSD   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || NightMovie.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E04.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || NightMovie.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E03.WEB-DL.720p.HEVC.x265.RMTeam   Ehsan_Taj
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E03.HDTV.x264-LOL   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E03.480p.HDTV.x264-mSD   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E03.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E02.WEB-DL.720p.HEVC.x265.RMTeam   Ehsan_Taj
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E02.HDTV.x264-LOL   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E02.480p.HDTV.x264-mSD   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E02.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E01.WEB-DL.720p.HEVC.x265.RMTeam   Ehsan_Taj
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com  
Farsi/Persian Scorpion.S04E01.HDTV.x264-LOL   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E01.480p.HDTV.x264-mSD   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion.S04E01.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion - 04x22 - A Lie in the Sand   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion - 04x21 - Kenny and the Jet   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion - 04x20 - Foul Balls   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion - 04x19 - Gator Done   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion - 04x18 - Dork Day Afternoon   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion - 04x17 - Dumbster Fire   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion - 04x16 - Nerd Wind and Fire   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion - 04x15 - Wave Goodbye   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion - 04x14 - Lighthouse of the Rising Sun   EISHEN
زیرنویس از : رضا و مـصـطــفی || LiLMedia.TV 
Farsi/Persian Scorpion - 04x13 - The Bunker Games   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion - 04x12 - A Christmas Car-Roll   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion - 04x11 - Who Let the Dog Out ('Cause Now It's Stuck in a Cistern)   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion - 04x10 - Crime Every Mountain   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion - 04x09 - It's Raining Men (of War)   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion - 04x08 - Faire Is Foul   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion - 04x07 - Go With the Flo(rence)   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion - 04x06 - Queen Scary.AVS   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion - 04x05 - Sci Hard   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || NightMovie.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion - 04x04 - Nuke Kids on the Block   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || NightMovie.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion - 04x03 - Grow a Deer a Female Deer   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion - 04x02 - More Extinction   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com 
Farsi/Persian Scorpion - 04x01 - Extinction   EISHEN
زیرنویس از : مـصـطــفی || LiLMedia.TV || trans.elshen@gmail.com