لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Scorpion - فصل چهارم

  • سال : 2017
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
English Scorpion_4x02_HDTV.LOL.en   avi1911
 
English Scorpion.S04E22.HDTV.x264-LOL.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E22.HDTV.x264-LOL.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E22.HDTV.x264-LOL   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E22.A.Lie.in.the.Sand.720p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E22.A.Lie.in.the.Sand.720p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E22.A.Lie.in.the.Sand.720p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E22.A.Lie.in.the.Sand.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E22.A.Lie.in.the.Sand.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E22.A.Lie.in.the.Sand.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E22.A.Lie.in.the.Sand.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E22.A.Lie.in.the.Sand.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E22.A.Lie.in.the.Sand.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E22.A.Lie.in.the.Sand.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E22.A.Lie.in.the.Sand.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E22.A.Lie.in.the.Sand.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E22.720p.HDTV.X264-DIMENSION.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E22.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E22.720p.HDTV.X264-DIMENSION   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E22.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E22.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E22.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E22.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E22.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E22.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E21.Kenny.and.the.Jet.720p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E21.Kenny.and.the.Jet.720p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E21.Kenny.and.the.Jet.720p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E21.Kenny.and.the.Jet.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E21.Kenny.and.the.Jet.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E21.Kenny.and.the.Jet.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E21.Kenny.and.the.Jet.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E21.Kenny.and.the.Jet.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E21.Kenny.and.the.Jet.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E21.Kenny.and.the.Jet.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E21.Kenny.and.the.Jet.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E21.Kenny.and.the.Jet.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E21.HDTV.x264-LOL.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E21.HDTV.x264-LOL.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E21.HDTV.x264-LOL.CHI   Hollow.Ichigo
Colored HI, For LOL/DIMENSION and other HDTV Releases, Sync, corrected by ELderMaN, From Addic7ed 
English Scorpion.S04E21.HDTV.x264-LOL   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E21.HDTV.x264-LOL   Hollow.Ichigo
HI, For LOL/DIMENSION and other HDTV Releases, Sync, corrected by ELderMaN, From Addic7ed 
English Scorpion.S04E21.HDTV.x264-LOL   Hollow.Ichigo
HI Removed, For LOL/DIMENSION and other HDTV Releases, Sync, corrected by ELderMaN, From Addic7ed 
English Scorpion.S04E21.720p.HDTV.X264-DIMENSION.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E21.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E21.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   Hollow.Ichigo
Colored HI, For LOL/DIMENSION and other HDTV Releases, Sync, corrected by ELderMaN, From Addic7ed 
English Scorpion.S04E21.720p.HDTV.X264-DIMENSION   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E21.720p.HDTV.X264-DIMENSION   Hollow.Ichigo
HI, For LOL/DIMENSION and other HDTV Releases, Sync, corrected by ELderMaN, From Addic7ed 
English Scorpion.S04E21.720p.HDTV.X264-DIMENSION   Hollow.Ichigo
HI Removed, For LOL/DIMENSION and other HDTV Releases, Sync, corrected by ELderMaN, From Addic7ed 
English Scorpion.S04E21.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E21.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E21.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E21.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E21.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E21.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   Hollow.Ichigo
Colored HI, For LOL/DIMENSION and other HDTV Releases, Sync, corrected by ELderMaN, From Addic7ed 
English Scorpion.S04E21.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E21.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   Hollow.Ichigo
HI, For LOL/DIMENSION and other HDTV Releases, Sync, corrected by ELderMaN, From Addic7ed 
English Scorpion.S04E21.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   Hollow.Ichigo
HI Removed, For LOL/DIMENSION and other HDTV Releases, Sync, corrected by ELderMaN, From Addic7ed 
English Scorpion.S04E20.HDTV.x264-LOL.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E20.HDTV.x264-LOL.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E20.HDTV.x264-LOL   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E20.Foul.Balls.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E20.Foul.Balls.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E20.Foul.Balls.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E20.Foul.Balls.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E20.Foul.Balls.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E20.Foul.Balls.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E20.720p.HDTV.X264-DIMENSION.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E20.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E20.720p.HDTV.X264-DIMENSION   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E20.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E20.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E20.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E20.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E20.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E20.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E19.HDTV.x264-LOL.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E19.HDTV.x264-LOL.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E19.HDTV.x264-LOL   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E19.Gator.Done.720p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E19.Gator.Done.720p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E19.Gator.Done.720p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E19.Gator.Done.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E19.Gator.Done.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E19.Gator.Done.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E19.Gator.Done.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E19.Gator.Done.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E19.Gator.Done.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E19.Gator.Done.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E19.Gator.Done.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E19.Gator.Done.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E19.720p.HDTV.X264-DIMENSION.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E19.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E19.720p.HDTV.X264-DIMENSION   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E19.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E19.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E19.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E19.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E19.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E19.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E18.HDTV.x264-LOL.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E18.HDTV.x264-LOL.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E18.HDTV.x264-LOL   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E18.Dork.Day.Afternoon.720p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E18.Dork.Day.Afternoon.720p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E18.Dork.Day.Afternoon.720p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E18.Dork.Day.Afternoon.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E18.Dork.Day.Afternoon.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E18.Dork.Day.Afternoon.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E18.Dork.Day.Afternoon.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E18.Dork.Day.Afternoon.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E18.Dork.Day.Afternoon.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E18.Dork.Day.Afternoon.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E18.Dork.Day.Afternoon.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E18.Dork.Day.Afternoon.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E18.720p.HDTV.X264-DIMENSION.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E18.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E18.720p.HDTV.X264-DIMENSION   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E18.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E18.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E18.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E18.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E18.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E18.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E17.HDTV.x264-LOL.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E17.HDTV.x264-LOL.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E17.HDTV.x264-LOL   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E17.Dumbster.Fire.720p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E17.Dumbster.Fire.720p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E17.Dumbster.Fire.720p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E17.Dumbster.Fire.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E17.Dumbster.Fire.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E17.Dumbster.Fire.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E17.Dumbster.Fire.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E17.Dumbster.Fire.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E17.Dumbster.Fire.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E17.Dumbster.Fire.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E17.Dumbster.Fire.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E17.Dumbster.Fire.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E17.720p.HDTV.X264-DIMENSION.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E17.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E17.720p.HDTV.X264-DIMENSION   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E17.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E17.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E17.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E17.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E17.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E17.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E16.Nerd.Wind.and.Fire.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E16.Nerd.Wind.and.Fire.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E16.Nerd.Wind.and.Fire.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E16.Nerd.Wind.and.Fire.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E16.Nerd.Wind.and.Fire.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E16.Nerd.Wind.and.Fire.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E16.HDTV.x264-LOL.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E16.HDTV.x264-LOL.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E16.HDTV.x264-LOL   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E16.720p.HDTV.X264-DIMENSION.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E16.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E16.720p.HDTV.X264-DIMENSION   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E16.720p.CBS.WEB-DL.AAC2.0.H.264-PyR8zdl.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E16.720p.CBS.WEB-DL.AAC2.0.H.264-PyR8zdl.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E16.720p.CBS.WEB-DL.AAC2.0.H.264-PyR8zdl   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E16.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E16.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E16.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E16.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E16.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E16.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E16.1080p.CBS.WEB-DL.AAC2.0.H.264-PyR8zdl.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E16.1080p.CBS.WEB-DL.AAC2.0.H.264-PyR8zdl.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E16.1080p.CBS.WEB-DL.AAC2.0.H.264-PyR8zdl   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E15.Wave.Goodbye.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E15.Wave.Goodbye.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E15.Wave.Goodbye.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E15.Wave.Goodbye.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E15.Wave.Goodbye.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E15.Wave.Goodbye.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E15.HDTV.x264-LOL.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E15.HDTV.x264-LOL.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E15.HDTV.x264-LOL   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E15.720p.HDTV.X264-DIMENSION.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E15.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E15.720p.HDTV.X264-DIMENSION   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E15.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E15.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E15.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E15.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E15.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E15.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E14.Lighthouse.of.the.Rising.Sun.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E14.Lighthouse.of.the.Rising.Sun.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E14.Lighthouse.of.the.Rising.Sun.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E14.Lighthouse.of.the.Rising.Sun.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E14.Lighthouse.of.the.Rising.Sun.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E14.Lighthouse.of.the.Rising.Sun.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E14.HDTV.x264-LOL.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E14.HDTV.x264-LOL.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E14.HDTV.x264-LOL   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E14.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E14.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E14.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E14.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.HI   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E14.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   elderman
Colored; Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E14.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   elderman
Sync, corrected by elderman 
English Scorpion.S04E13.WEBRip.x264-ION10   kool3ds
HI REMOVED. Synced & Corrected 
English Scorpion.S04E13.The.Bunker.Games.720p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E13.The.Bunker.Games.720p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E13.The.Bunker.Games.720p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E13.The.Bunker.Games.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   kool3ds
HI REMOVED. Synced & Corrected 
English Scorpion.S04E13.The.Bunker.Games.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E13.The.Bunker.Games.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E13.The.Bunker.Games.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E13.The.Bunker.Games.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E13.The.Bunker.Games.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E13.The.Bunker.Games.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E13.The.Bunker.Games.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   kool3ds
HI REMOVED. Synced & Corrected 
English Scorpion.S04E13.The.Bunker.Games.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E13.The.Bunker.Games.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E13.The.Bunker.Games.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E13.HDTV.x264-LOL.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E13.HDTV.x264-LOL.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E13.HDTV.x264-LOL   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E13.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   srjanapala
Non-HI. Corrections done. 
English Scorpion.S04E13.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E13.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E13.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E13.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E13.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E13.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E12.HDTV.x264-LOL.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E12.HDTV.x264-LOL.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E12.HDTV.x264-LOL   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E12.A.Christmas.Car-Roll.720p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E12.A.Christmas.Car-Roll.720p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E12.A.Christmas.Car-Roll.720p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E12.A.Christmas.Car-Roll.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E12.A.Christmas.Car-Roll.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E12.A.Christmas.Car-Roll.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E12.A.Christmas.Car-Roll.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E12.A.Christmas.Car-Roll.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E12.A.Christmas.Car-Roll.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E12.A.Christmas.Car-Roll.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E12.A.Christmas.Car-Roll.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E12.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E12.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E12.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E12.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E12.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E12.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E12..Christmas.Car-Roll.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E11.Who.Let.the.Dog.Out.720p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSAHI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E11.Who.Let.the.Dog.Out.720p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E11.Who.Let.the.Dog.Out.720p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E11.Who.Let.the.Dog.Out.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E11.Who.Let.the.Dog.Out.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E11.Who.Let.the.Dog.Out.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E11.Who.Let.the.Dog.Out.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E11.Who.Let.the.Dog.Out.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E11.Who.Let.the.Dog.Out.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E11.Who.Let.the.Dog.Out.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E11.Who.Let.the.Dog.Out.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E11.Who.Let.the.Dog.Out.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E11.HDTV.x264-LOL.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E11.HDTV.x264-LOL.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E11.HDTV.x264-LOL   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E11.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E11.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E11.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E11.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E11.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E11.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E10.HDTV.x264-LOL.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E10.HDTV.x264-LOL.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E10.HDTV.x264-LOL   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E10.Crime.Every.Mountain.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E10.Crime.Every.Mountain.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E10.Crime.Every.Mountain.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E10.Crime.Every.Mountain.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E10.Crime.Every.Mountain.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E10.Crime.Every.Mountain.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E10.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E10.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E10.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E10.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E10.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E10.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E09.Its.Raining.Men.Of.War.720p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E09.Its.Raining.Men.Of.War.720p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E09.Its.Raining.Men.Of.War.720p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E09.Its.Raining.Men.Of.War.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E09.Its.Raining.Men.Of.War.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E09.Its.Raining.Men.Of.War.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E09.Its.Raining.Men.Of.War.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E09.Its.Raining.Men.Of.War.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E09.Its.Raining.Men.Of.War.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E09.Its.Raining.Men.Of.War.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E09.Its.Raining.Men.Of.War.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E09.Its.Raining.Men.Of.War.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E09.HDTV.x264-LOL.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E09.HDTV.x264-LOL.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E09.HDTV.x264-LOL   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E09.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E09.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E09.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E09.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E09.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E09.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E08.HDTV.x264-LOL.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E08.HDTV.x264-LOL.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E08.HDTV.x264-LOL   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E08.Faire.is.Foul.720p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E08.Faire.is.Foul.720p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E08.Faire.is.Foul.720p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E08.Faire.is.Foul.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E08.Faire.is.Foul.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E08.Faire.is.Foul.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E08.Faire.is.Foul.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E08.Faire.is.Foul.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E08.Faire.is.Foul.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E08.Faire.is.Foul.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E08.Faire.is.Foul.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E08.Faire.is.Foul.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E08.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E08.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E08.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E08.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E08.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E08.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E07.HDTV.x264-SVA.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E07.HDTV.x264-SVA.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E07.HDTV.x264-SVA   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E07.Go.with.the.Florence.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E07.Go.with.the.Florence.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E07.Go.with.the.Florence.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E07.Go.with.the.Florence.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E07.Go.with.the.Florence.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E07.Go.with.the.Florence.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E07.720p.HDTV.x264-AVS.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E07.720p.HDTV.x264-AVS.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E07.720p.HDTV.x264-AVS   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E07.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E07.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E07.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E06.Queen.Scary.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E06.Queen.Scary.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E06.Queen.Scary.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E06.Queen.Scary.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E06.Queen.Scary.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E06.Queen.Scary.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E06.HDTV.x264-SVA.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E06.HDTV.x264-SVA.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E06.HDTV.x264-SVA   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E06.720p.HDTV.x264-AVS.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E06.720p.HDTV.x264-AVS.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E06.720p.HDTV.x264-AVS   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E06.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E06.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E06.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E05.Sci.Hard.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E05.Sci.Hard.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E05.Sci.Hard.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E05.Sci.Hard.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E05.Sci.Hard.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E05.Sci.Hard.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E05.HDTV.x264-SVA.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E05.HDTV.x264-SVA.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E05.HDTV.x264-SVA   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E05.720p.HDTV.x264-AVS.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E05.720p.HDTV.x264-AVS.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E05.720p.HDTV.x264-AVS   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E05.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E05.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E05.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E04.Nuke.Kids.on.the.Block.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E04.Nuke.Kids.on.the.Block.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E04.Nuke.Kids.on.the.Block.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E04.Nuke.Kids.on.the.Block.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E04.Nuke.Kids.on.the.Block.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E04.Nuke.Kids.on.the.Block.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E04.HDTV.x264-SVA.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E04.HDTV.x264-SVA.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E04.HDTV.x264-SVA   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E04.720p.HDTV.x264-AVS.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E04.720p.HDTV.x264-AVS.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E04.720p.HDTV.x264-AVS   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E04.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E04.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E04.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E03.HDTV.x264-SVA.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E03.HDTV.x264-SVA.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E03.HDTV.x264-SVA   Sud_Arun
COLORED SDH ♥ Please rate ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: elderman ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Scorpion.S04E03.HDTV.x264-SVA   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E03.Grow.a.Deer.a.Female.Deer.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E03.Grow.a.Deer.a.Female.Deer.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E03.Grow.a.Deer.a.Female.Deer.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E03.Grow.a.Deer.a.Female.Deer.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E03.Grow.a.Deer.a.Female.Deer.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E03.Grow.a.Deer.a.Female.Deer.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E03.720p.HDTV.x264-AVS.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E03.720p.HDTV.x264-AVS.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E03.720p.HDTV.x264-AVS   Sud_Arun
COLORED SDH ♥ Please rate ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: elderman ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Scorpion.S04E03.720p.HDTV.x264-AVS   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E03.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E03.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E03.480p.HDTV.x264-mSD   Sud_Arun
COLORED SDH ♥ Please rate ♥ TV Shows Subs Collection ♥ Thanks: elderman ♥ A member of Psagmeno.com ♥ 
English Scorpion.S04E03.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E02.More.Extinction.720p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E02.More.Extinction.720p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E02.More.Extinction.720p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E02.More.Extinction.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E02.More.Extinction.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E02.More.Extinction.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E02.More.Extinction.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E02.More.Extinction.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E02.More.Extinction.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E02.More.Extinction.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E02.More.Extinction.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E02.More.Extinction.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E02.HDTV.X264-LOL.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E02.HDTV.X264-LOL.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E02.HDTV.X264-LOL   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E02.480p.HDTV.X264-mSD.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E02.480p.HDTV.X264-mSD.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E02.480p.HDTV.X264-mSD   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E02.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E02.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E02.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E01.HDTV.x264-LOL.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E01.HDTV.x264-LOL.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E01.HDTV.x264-LOL   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E01.480p.HDTV.x264-mSD.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E01.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E01.480p.HDTV.x264-mSD   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E01.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E01.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04E01.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion.S04.720p.HDTV   mehmtawadII
 
English Scorpion S04E09 Its Raining Men Of War (1080p x265 10bit S79 Joy).HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion S04E09 Its Raining Men Of War (1080p x265 10bit S79 Joy).CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion S04E09 Its Raining Men Of War (1080p x265 10bit S79 Joy)   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion S04E08 Faire is Foul (1080p x265 10bit S77 Joy).HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion S04E08 Faire is Foul (1080p x265 10bit S77 Joy).CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion S04E08 Faire is Foul (1080p x265 10bit S77 Joy)   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion S04E07 Go with the Florence (1080p x265 10bit S78 Joy).HI   elderman
Sync and corrected by elderman 
English Scorpion S04E07 Go with the Florence (1080p x265 10bit S78 Joy).CHI   elderman
Colored, Sync and corrected by elderman 
English Scorpion S04E07 Go with the Florence (1080p x265 10bit S78 Joy)   elderman
Sync and corrected by elderman