صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Jigsaw

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:47,096 --> 00:00:48,298
<font color="#ffff00">Ayo, ayo.</font>

2
00:01:18,394 --> 00:01:21,063
<font color="#ffff00">Tersangka memasuki gudang.
Kami sedang mengejarnya.</font>

3
00:01:40,115 --> 00:01:41,117
<font color="#ffff00">Ayo.</font>

4
00:01:58,834 --> 00:02:00,770

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 1/16/2018 11:12 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: Yes
  • Framerate: 23.976
  • Files: 2 (60,165 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 93 users
  • Voted as Good by: 93 users
  • Downloads: 19,748