صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Jigsaw

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:46,846 --> 00:00:48,048
<font color="#ffff00">Ayo, ayo.</font>

2
00:01:18,144 --> 00:01:20,813
<font color="#ffff00">Tersangka memasuki gudang.
Kami sedang mengejarnya.</font>

3
00:01:39,865 --> 00:01:40,867
<font color="#ffff00">Ayo.</font>

4
00:01:58,584 --> 00:02:00,520

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 1/9/2018 10:57 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: 23.976
  • Files: 2 (60,267 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 101 users
  • Voted as Good by: 101 users
  • Downloads: 29,774