صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Ready Player One

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

[Script Info]
; Script generated by Aegisub 3.2.2
; http://www.aegisub.org/
Title: Default Aegisub file
ScriptType: v4.00+
WrapStyle: 0
ScaledBorderAndShadow: yes
YCbCr Matrix: TV.601
PlayResX: 720
PlayResY: 280

[Aegisub Project Garbage]
Export Encoding: Unicode (UTF-8)
Last Style Storage: Default
Audio File: Ready Player One 2018.NEW HD-TS.XViD.AC3-ETRG.avi
Video File: Ready Player One 2018.NEW HD-TS.XViD.AC3-ETRG.avi

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 5/5/2018 9:53 AM   22 days ago
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: 30.000
  • Files: 2 (83,050 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 1 users
  • Voted as Good by: 1 users
  • Downloads: 303