صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Ready Player One

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

[Script Info]
; Script generated by Aegisub 3.2.2
; http://www.aegisub.org/
Title: Default Aegisub file
ScriptType: v4.00+
WrapStyle: 0
ScaledBorderAndShadow: yes
YCbCr Matrix: None

[Aegisub Project Garbage]

[V4+ Styles]

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 5/9/2018 4:07 AM   18 days ago
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 2 (80,759 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 9/10 from 45 users
  • Voted as Good by: 40 users
  • Voted as Bad by: 5 users
  • Downloads: 20,412