صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Ready Player One

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:00,000 --> 00:00:01,999
ترجمه از جواد افشاری

2
00:00:02,000 --> 00:00:03,501
اسم من "وید واتس"ـه

3
00:00:03,745 --> 00:00:06,925
پدرم این اسم رو گذاشت چون شبیه
ابر قهرمان یا رفیقِ شفیق تلفظ می شد

4
00:00:07,452 --> 00:00:09,659
مثل پیتر پارکر، بروس بنر

5
00:00:10,548 --> 00:00:12,121
اما وقتیکه بچه بودم پدرم فوت کرد

6
00:00:12,349 --> 00:00:13,437

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 5/9/2018 1:42 PM   18 days ago
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (1,774 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 3 users
  • Voted as Good by: 3 users
  • Downloads: 106