صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Ready Player One

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:00,010 --> 00:00:15,468
<font color = "# ffff00"> TRANSLATE BY:DINH DAI NHAN-VIETNAM @ </ font>

2
00:00:50,233 --> 00:00:52,111
<i> COLUMBUS, OHAJO, 2045. </ i>

3
00:00:52,112 --> 00:00:55,804
<i> COLUMBUS, OHAJO, 2045.
TORNJEVI </ i>

4
00:01:17,371 --> 00:01:23,344
<i> Be prepared to feel the reality.

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 4/14/2018 3:08 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (41,044 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 7/10 from 3 users
  • Voted as Good by: 2 users
  • Voted as Bad by: 1 users
  • Downloads: 19,363