صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Murder on the Orient Express

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:48,419 --> 00:00:52,093
UBOJSTVO U ORIENT EXPRESSU

2
00:01:13,800 --> 00:01:17,306
ZID PLAČA, JERUZALEM 1934

3
00:01:25,000 --> 00:01:40,000
<font color="#e0f4f2"> Obrada by: <font color="#0c73f2"> www.exyu-bits.tk

4
00:01:49,030 --> 00:01:50,093
Sretno!

5
00:01:50,719 --> 00:01:52,802
Rekao je točno dvije minute!

6

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/10/2018 7:40 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: Yes
  • Framerate: 23.976
  • Files: 1 (41,945 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 1,109