صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Murder on the Orient Express

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:30,000 --> 00:00:33,632
<font face="Calibri" color="#008080">جريمة قتل في قطار الشرق السريع</font>

2
00:00:55,374 --> 00:00:59,563
<font color="#ff8040">حائط البُراق، القدس
1934</font>

3
00:01:08,285 --> 00:01:14,566
<font face="Calibri">ترجمة
<font color="#008040">Da_Joker</font></font>

4

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 1/26/2018 6:03 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (41,035 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 7/10 from 3 users
  • Voted as Good by: 2 users
  • Voted as Bad by: 1 users
  • Downloads: 1,419