صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Lion Pride (Shi Zi Wang Qiang Da / 獅子王強大)

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:00,040 --> 00:00:10,100
<i>Subtítulos gracias al Equipo Leonas Orgullosas @Viki.</i>

2
00:00:16,080 --> 00:00:19,990
<i>♫ La distancia multiplicada por pi, nos separa en polos opuestos ♫</i>

3
00:00:19,990 --> 00:00:23,700
<i>♫ No puedo olvidar el ángulo de tu rostro, el arco de tu sonrisa ♫</i>

4
00:00:23,700 --> 00:00:27,160

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/13/2018 12:42 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (29,465 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 9