صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Lion Pride (Shi Zi Wang Qiang Da / 獅子王強大)

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:00,040 --> 00:00:10,000
<i>Subtítulos gracias al Equipo Leonas Orgullosas @Viki</i>

2
00:00:15,600 --> 00:00:19,670
<i>♫ La distancia multiplicada por pi, nos separa en polos opuestos ♫</i>

3
00:00:19,670 --> 00:00:23,250
<i>♫ No puedo olvidar el ángulo de tu rostro, el arco de tu sonrisa ♫</i>

4
00:00:23,250 --> 00:00:26,730

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/13/2018 12:42 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (27,488 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 10