صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Lion Pride (Shi Zi Wang Qiang Da / 獅子王強大)

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:00,000 --> 00:00:10,050
<i>Credit: Timing and زیرنویس brought to you by
Proud Lions Team @Viki.com</i>

2
00:00:15,830 --> 00:00:19,840
<i>♫ Distance times pi, puts us poles apart ♫</i>

3
00:00:19,840 --> 00:00:23,400
<i>♫ I can't forget the angle of your face, the arc of your smile ♫</i>

4
00:00:23,400 --> 00:00:26,890

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/13/2018 12:37 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (28,562 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 114