صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

لیست زیرنویس های موجود :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Knightfall.S01E07.HDTV.XviD-RMX   lKouRoshl
█► Dark Assassin & KouRosh | NightMovie.Co, IMovie-Dl.Org  
Farsi/Persian Knightfall.S01E07.HDTV.XviD-RMX   Mind_Master
█ MindMaster میلاد |@Cw_Sub 
Farsi/Persian Knightfall.S01E07.HDTV.x264-KILLERS   lKouRoshl
█► Dark Assassin & KouRosh | NightMovie.Co, IMovie-Dl.Org  
Farsi/Persian Knightfall.S01E07.HDTV.x264-KILLERS   Mind_Master
█ MindMaster میلاد |@Cw_Sub 
Farsi/Persian Knightfall.S01E07.HDTV.All   lKouRoshl
█► Dark Assassin & KouRosh | NightMovie.Co, IMovie-Dl.Org  
Farsi/Persian Knightfall.S01E07.720p.HDTV.x265-HETeam   lKouRoshl
█► Dark Assassin & KouRosh | NightMovie.Co, IMovie-Dl.Org  
Farsi/Persian Knightfall.S01E07.720p.HDTV.x265-HETeam   Mind_Master
█ MindMaster میلاد |@Cw_Sub 
Farsi/Persian Knightfall.S01E07.720p.HDTV.x264.KILLERS   lKouRoshl
█► Dark Assassin & KouRosh | NightMovie.Co, IMovie-Dl.Org  
Farsi/Persian Knightfall.S01E07.720p.HDTV.x264.KILLERS   Mind_Master
█ MindMaster میلاد |@Cw_Sub 
Farsi/Persian Knightfall.S01E07.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   lKouRoshl
█► Dark Assassin & KouRosh | NightMovie.Co, IMovie-Dl.Org  
Farsi/Persian Knightfall.S01E07.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Mind_Master
█ MindMaster میلاد |@Cw_Sub 
Farsi/Persian Knightfall.S01E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   lKouRoshl
█► Dark Assassin & KouRosh | NightMovie.Co, IMovie-Dl.Org  
Farsi/Persian Knightfall.S01E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Mind_Master
█ MindMaster میلاد |@Cw_Sub 
Farsi/Persian Knightfall.S01E07.480p.HDTV.x264-RMTeam   lKouRoshl
█► Dark Assassin & KouRosh | NightMovie.Co, IMovie-Dl.Org  
Farsi/Persian Knightfall.S01E07.480p.HDTV.x264-RMTeam   Mind_Master
█ MindMaster میلاد |@Cw_Sub 
Farsi/Persian Knightfall.S01E06.XviD-AFG   Mind_Master
█ MindMaster میلاد |@Cw_Sub 
Farsi/Persian Knightfall.S01E06.HDTV.XviD-RMX   lKouRoshl
█► Dark Assassin & KouRosh | NightMovie.Co, IMovie-Dl.Org 
Farsi/Persian Knightfall.S01E06.HDTV.XviD-RMX   Mind_Master
█ MindMaster میلاد |@Cw_Sub 
Farsi/Persian Knightfall.S01E06.HDTV.x264-KILLERS   lKouRoshl
█► Dark Assassin & KouRosh | NightMovie.Co, IMovie-Dl.Org 
Farsi/Persian Knightfall.S01E06.HDTV.x264-KILLERS   Mind_Master
█ MindMaster میلاد |@Cw_Sub 
Farsi/Persian Knightfall.S01E06.HDTV.All   lKouRoshl
█► Dark Assassin & KouRosh | NightMovie.Co, IMovie-Dl.Org 
Farsi/Persian Knightfall.S01E06.720p.HEVC.x265-MeGusta   Mind_Master
█ MindMaster میلاد |@Cw_Sub 
Farsi/Persian Knightfall.S01E06.720p.HDTV.x265-HETeam   lKouRoshl
█► Dark Assassin & KouRosh | NightMovie.Co, IMovie-Dl.Org 
Farsi/Persian Knightfall.S01E06.720p.HDTV.x265-HETeam   Mind_Master
█ MindMaster میلاد |@Cw_Sub 
Farsi/Persian Knightfall.S01E06.720p.HDTV.x264.KILLERS   lKouRoshl
█► Dark Assassin & KouRosh | NightMovie.Co, IMovie-Dl.Org 
Farsi/Persian Knightfall.S01E06.720p.HDTV.x264.KILLERS   Mind_Master
█ MindMaster میلاد |@Cw_Sub 
Farsi/Persian Knightfall.S01E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   lKouRoshl
█► Dark Assassin & KouRosh | NightMovie.Co, IMovie-Dl.Org 
Farsi/Persian Knightfall.S01E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Mind_Master
█ MindMaster میلاد |@Cw_Sub 
Farsi/Persian Knightfall.S01E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   lKouRoshl
█► Dark Assassin & KouRosh | NightMovie.Co, IMovie-Dl.Org 
Farsi/Persian Knightfall.S01E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Mind_Master
█ MindMaster میلاد |@Cw_Sub 
Farsi/Persian Knightfall.S01E06.480p.x264-mSD   Mind_Master
█ MindMaster میلاد |@Cw_Sub 
Farsi/Persian Knightfall.S01E06.480p.HDTV.x264-RMTeam   lKouRoshl
█► Dark Assassin & KouRosh | NightMovie.Co, IMovie-Dl.Org 
Farsi/Persian Knightfall.S01E06.480p.HDTV.x264-RMTeam   Mind_Master
█ MindMaster میلاد |@Cw_Sub 
Farsi/Persian Knightfall.S01E05.XviD-AFG   Mind_Master
MindMaster میلاد | @Cw_Sub 
Farsi/Persian Knightfall.S01E05.XviD-AFG   Dark Assassin
█► Dark Assassin & KouRosh | NightMovie.Co, IMovie-Dl.Org  
Farsi/Persian Knightfall.S01E05.HDTV.XviD-RMX   Dark Assassin
█► Dark Assassin & KouRosh | NightMovie.Co, IMovie-Dl.Org  
Farsi/Persian Knightfall.S01E05.HDTV.x264-KILLERS   Mind_Master
MindMaster میلاد | @Cw_Sub 
Farsi/Persian Knightfall.S01E05.HDTV.x264-KILLERS   Dark Assassin
█► Dark Assassin & KouRosh | NightMovie.Co, IMovie-Dl.Org  
Farsi/Persian Knightfall.S01E05.720p.HEVC.x265-MeGusta   Mind_Master
MindMaster میلاد | @Cw_Sub 
Farsi/Persian Knightfall.S01E05.720p.HEVC.x265-MeGusta   Dark Assassin
█► Dark Assassin & KouRosh | NightMovie.Co, IMovie-Dl.Org  
Farsi/Persian Knightfall.S01E05.720p.HDTV.x265-HETeam   Dark Assassin
█► Dark Assassin & KouRosh | NightMovie.Co, IMovie-Dl.Org  
Farsi/Persian Knightfall.S01E05.720p.HDTV.x264.KILLERS   Mind_Master
MindMaster میلاد | @Cw_Sub 
Farsi/Persian Knightfall.S01E05.720p.HDTV.x264.KILLERS   Dark Assassin
█► Dark Assassin & KouRosh | NightMovie.Co, IMovie-Dl.Org  
Farsi/Persian Knightfall.S01E05.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Mind_Master
MindMaster میلاد | @Cw_Sub 
Farsi/Persian Knightfall.S01E05.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Dark Assassin
█► Dark Assassin & KouRosh | NightMovie.Co, IMovie-Dl.Org  
Farsi/Persian Knightfall.S01E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Mind_Master
MindMaster میلاد | @Cw_Sub 
Farsi/Persian Knightfall.S01E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Dark Assassin
█► Dark Assassin & KouRosh | NightMovie.Co, IMovie-Dl.Org  
Farsi/Persian Knightfall.S01E05.480p.x264-mSD   Mind_Master
MindMaster میلاد | @Cw_Sub 
Farsi/Persian Knightfall.S01E05.480p.x264-mSD   Dark Assassin
█► Dark Assassin & KouRosh | NightMovie.Co, IMovie-Dl.Org  
Farsi/Persian Knightfall.S01E05.480p.HDTV.x264-RMTeam   Mind_Master
MindMaster میلاد | @Cw_Sub 
Farsi/Persian Knightfall.S01E05.480p.HDTV.x264-RMTeam   Dark Assassin
█► Dark Assassin & KouRosh | NightMovie.Co, IMovie-Dl.Org  
Farsi/Persian Knightfall.S01E04.HDTV.XviD-RMX   Dark Assassin
█► Dark Assassin & KouRosh | NightMovie.Co, IMovie-Dl.Org 
Farsi/Persian Knightfall.S01E04.HDTV.XviD-RMX   Mind_Master
█ MindMaster میلاد |  
Farsi/Persian Knightfall.S01E04.HDTV.x264-KILLERS   Dark Assassin
█► Dark Assassin & KouRosh | NightMovie.Co, IMovie-Dl.Org 
Farsi/Persian Knightfall.S01E04.HDTV.x264-KILLERS   Mind_Master
█ MindMaster میلاد |  
Farsi/Persian Knightfall.S01E04.720p.HDTV.x265-HETeam   Dark Assassin
█► Dark Assassin & KouRosh | NightMovie.Co, IMovie-Dl.Org 
Farsi/Persian Knightfall.S01E04.720p.HDTV.x265-HETeam   Mind_Master
█ MindMaster میلاد |  
Farsi/Persian Knightfall.S01E04.720p.HDTV.x264.KILLERS   Dark Assassin
█► Dark Assassin & KouRosh | NightMovie.Co, IMovie-Dl.Org 
Farsi/Persian Knightfall.S01E04.720p.HDTV.x264.KILLERS   Mind_Master
█ MindMaster میلاد |  
Farsi/Persian Knightfall.S01E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Dark Assassin
█► Dark Assassin & KouRosh | NightMovie.Co, IMovie-Dl.Org 
Farsi/Persian Knightfall.S01E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Mind_Master
█ MindMaster میلاد |  
Farsi/Persian Knightfall.S01E04.480p.HDTV.x264-RMTeam   Dark Assassin
█► Dark Assassin & KouRosh | NightMovie.Co, IMovie-Dl.Org 
Farsi/Persian Knightfall.S01E04.480p.HDTV.x264-RMTeam   Mind_Master
█ MindMaster میلاد |  
Farsi/Persian Knightfall.S01E03.The.Black.Wolf.and.the.White.Wolf.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.264-NTb   WorldMedia_Official
► هماهنگ شده با نسخه وب دی ال | WorldMedia ◄ 
Farsi/Persian Knightfall.S01E03.HDTV.XviD-RMX   Dark Assassin
█► Dark Assassin & Dunham | NightMovie.Co, TvWorld.Info, IMovie-Dl.Org 
Farsi/Persian Knightfall.S01E03.HDTV.x264-KILLERS   Dark Assassin
█► Dark Assassin & Dunham | NightMovie.Co, TvWorld.Info, IMovie-Dl.Org 
Farsi/Persian Knightfall.S01E03.720p.HDTV.x265-HETeam   Dark Assassin
█► Dark Assassin & Dunham | NightMovie.Co, TvWorld.Info, IMovie-Dl.Org 
Farsi/Persian Knightfall.S01E03.720p.HDTV.x264.KILLERS   Dark Assassin
█► Dark Assassin & Dunham | NightMovie.Co, TvWorld.Info, IMovie-Dl.Org 
Farsi/Persian Knightfall.S01E03.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Dark Assassin
█► Dark Assassin & Dunham | NightMovie.Co, TvWorld.Info, IMovie-Dl.Org 
Farsi/Persian Knightfall.S01E03.720p.HDTV.HEVC.x265-ٔNightMovie.Co   Dark Assassin
█► Dark Assassin & Dunham | NightMovie.Co, TvWorld.Info, IMovie-Dl.Org 
Farsi/Persian Knightfall.S01E03.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Dark Assassin
█► Dark Assassin & Dunham | NightMovie.Co, TvWorld.Info, IMovie-Dl.Org 
Farsi/Persian Knightfall.S01E03.720p.AMZN.WEB-DL .MkvCage   WorldMedia_Official
► هماهنگ شده با نسخه وب دی ال | WorldMedia ◄ 
Farsi/Persian Knightfall.S01E03.480p.HDTV.x264-RMTeam   Dark Assassin
█► Dark Assassin & Dunham | NightMovie.Co, TvWorld.Info, IMovie-Dl.Org 
Farsi/Persian Knightfall.S01E02.HDTV.XviD-RMX   lKouRoshl
▶ iMovie-Dl.Co || NightMovie.co || TvWorld.InFo || KouRosh : مــتـرجــم ◀ 
Farsi/Persian Knightfall.S01E02.HDTV.x264-KILLERS   lKouRoshl
▶ iMovie-Dl.Co || NightMovie.co || TvWorld.InFo || KouRosh : مــتـرجــم ◀ 
Farsi/Persian Knightfall.S01E02.HDTV.All   lKouRoshl
▶ iMovie-Dl.Co || NightMovie.co || TvWorld.InFo || KouRosh : مــتـرجــم ◀ 
Farsi/Persian Knightfall.S01E02.Find.Us.the.Grail.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.264-NTb   WorldMedia_Official
► هماهنگ شده با نسخه وب دی ال | WorldMedia ◄ 
Farsi/Persian Knightfall.S01E02.720p.HDTV.x265-HETeam   lKouRoshl
▶ iMovie-Dl.Co || NightMovie.co || TvWorld.InFo || KouRosh : مــتـرجــم ◀ 
Farsi/Persian Knightfall.S01E02.720p.HDTV.x264.KILLERS   lKouRoshl
▶ iMovie-Dl.Co || NightMovie.co || TvWorld.InFo || KouRosh : مــتـرجــم ◀ 
Farsi/Persian Knightfall.S01E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   lKouRoshl
▶ iMovie-Dl.Co || NightMovie.co || TvWorld.InFo || KouRosh : مــتـرجــم ◀ 
Farsi/Persian Knightfall.S01E02.720p.AMZN.WEB-DL .MkvCage   WorldMedia_Official
► هماهنگ شده با نسخه وب دی ال | WorldMedia ◄ 
Farsi/Persian Knightfall.S01E02.480p.HDTV.x264-RMTeam   lKouRoshl
▶ iMovie-Dl.Co || NightMovie.co || TvWorld.InFo || KouRosh : مــتـرجــم ◀ 
Farsi/Persian Knightfall.S01E01.Youd.Know.What.to.Do.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.264-NTb   WorldMedia_Official
► هماهنگ شده با نسخه وب دی ال | WorldMedia ◄ 
Farsi/Persian Knightfall.S01E01.WEBRip.x264-RARBG   sorosh
█► Dark Assassin & Rick Grimes | NightMovie.Co, TvWorld.Info  
Farsi/Persian Knightfall.S01E01.HDTV-RMTeam   Hossein_Hidden
Hossein Hidden :ترجمه ¦ MxSub.ir 
Farsi/Persian Knightfall.S01E01.HDTV.XviD-RMX   lKouRoshl
▶ iMovie-Dl || KouRosh : مــتـرجــم ◀ 
Farsi/Persian Knightfall.S01E01.HDTV.XviD-RMX   Hossein_Hidden
Hossein Hidden :ترجمه ¦ MxSub.ir 
Farsi/Persian Knightfall.S01E01.HDTV.XviD-RMX   Dark Assassin
█► Dark Assassin & Rick Grimes | NightMovie.Co, TvWorld.Info 
Farsi/Persian Knightfall.S01E01.HDTV.x264-SVA   lKouRoshl
▶ iMovie-Dl || KouRosh : مــتـرجــم ◀ 
Farsi/Persian Knightfall.S01E01.HDTV.x264-SVA   Dark Assassin
█► Dark Assassin & Rick Grimes | NightMovie.Co, TvWorld.Info 
Farsi/Persian Knightfall.S01E01.HDTV.All   lKouRoshl
▶ iMovie-Dl || KouRosh : مــتـرجــم ◀ 
Farsi/Persian Knightfall.S01E01.720p.HDTV.x264-AVS   lKouRoshl
▶ iMovie-Dl || KouRosh : مــتـرجــم ◀ 
Farsi/Persian Knightfall.S01E01.720p.HDTV.x264-AVS   Hossein_Hidden
Hossein Hidden :ترجمه ¦ MxSub.ir 
Farsi/Persian Knightfall.S01E01.720p.HDTV.x264-AVS   Dark Assassin
█► Dark Assassin & Rick Grimes | NightMovie.Co, TvWorld.Info 
Farsi/Persian Knightfall.S01E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   lKouRoshl
▶ iMovie-Dl || KouRosh : مــتـرجــم ◀ 
Farsi/Persian Knightfall.S01E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Hossein_Hidden
Hossein Hidden :ترجمه ¦ MxSub.ir 
Farsi/Persian Knightfall.S01E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Dark Assassin
█► Dark Assassin & Rick Grimes | NightMovie.Co, TvWorld.Info 
Farsi/Persian Knightfall.S01E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   lKouRoshl
▶ iMovie-Dl || KouRosh : مــتـرجــم ◀ 
Farsi/Persian Knightfall.S01E01.480p.x264-mSD   Hossein_Hidden
Hossein Hidden :ترجمه ¦ MxSub.ir 
Farsi/Persian Knightfall.S01E01.480p.HDTV.x264-RMTeam   lKouRoshl
▶ iMovie-Dl || KouRosh : مــتـرجــم ◀ 
Farsi/Persian Knightfall.S01E01.480p.HDTV.x264-RMTeam   Dark Assassin
█► Dark Assassin & Rick Grimes | NightMovie.Co, TvWorld.Info 
Farsi/Persian Knightfall S01E03 The Black Wolf And The White Wolf 1080p WEB-DL HEVC x265-RMTeam   WorldMedia_Official
► هماهنگ شده با نسخه وب دی ال | WorldMedia ◄ 
Farsi/Persian Knightfall S01E02 1080p WEB HEVC x265-RMTeam   WorldMedia_Official
► هماهنگ شده با نسخه وب دی ال | WorldMedia ◄ 
Farsi/Persian Knightfall S01E01 Youd Know What to Do 1080p WEB-DL HEVC x265-RMTeam   WorldMedia_Official
► هماهنگ شده با نسخه وب دی ال | WorldMedia ◄ 
Farsi/Persian Knightfall.S01E05.HDTV.XviD-RMX   Mind_Master
MindMaster میلاد | @Cw_Sub 
Farsi/Persian Knightfall.S01E05.720p.HDTV.x265-HETeam   Mind_Master
MindMaster میلاد | @Cw_Sub