صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

لیست زیرنویس های موجود :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
English Knightfall.S01E07.HDTV.XviD-RMX   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 42m 42s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E07.HDTV.XviD-RMX   MaxPayne
Hearing Impaired || Runtime: 42m 42s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E07.HDTV.x264-KILLERS   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 42m 42s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E07.HDTV.x264-KILLERS   MaxPayne
Hearing Impaired || Runtime: 42m 42s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E07.HDTV.x264-KILLERS   abek
from zimuzu.tv (with slight corrections) 
English Knightfall.S01E07.720p.HDTV.x265-HETeam.mkv   abek
from zimuzu.tv (with slight corrections) 
English Knightfall.S01E07.720p.HDTV.x265-HETeam   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 42m 42s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E07.720p.HDTV.x265-HETeam   MaxPayne
Hearing Impaired || Runtime: 42m 42s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E07.720p.HDTV.x264-KILLERS   abek
from zimuzu.tv (with slight corrections) 
English Knightfall.S01E07.720p.HDTV.x264.KILLERS   MaxPayne
Hearing Impaired || Runtime: 42m 42s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E07.720p.HDTV.x264.KILLERS   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 42m 42s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E07.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 42m 42s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E07.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
Hearing Impaired || Runtime: 42m 42s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 42m 42s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   MaxPayne
Hearing Impaired || Runtime: 42m 42s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E07.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   abek
from zimuzu.tv (with slight corrections) 
English Knightfall.S01E07.480p.HDTV.x264-RMTeam   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 42m 42s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E07.480p.HDTV.x264-RMTeam   MaxPayne
Hearing Impaired || Runtime: 42m 42s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E06.HDTV.XviD-RMX   MaxPayne
Hearing Impaired || Runtime: 42m30s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E06.HDTV.XviD-RMX   MaxPayne
Non-HI || Runtime: 42m30s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E06.HDTV.x264-KILLERS   MaxPayne
Hearing Impaired || Runtime: 42m30s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E06.HDTV.x264-KILLERS   MaxPayne
Non-HI || Runtime: 42m30s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E06.720p.HDTV.x265-HETeam   MaxPayne
Hearing Impaired || Runtime: 42m30s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E06.720p.HDTV.x265-HETeam   MaxPayne
Non-HI || Runtime: 42m30s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E06.720p.HDTV.x264.KILLERS   MaxPayne
Hearing Impaired || Runtime: 42m30s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E06.720p.HDTV.x264.KILLERS   MaxPayne
Non-HI || Runtime: 42m30s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   abek
from zimuzu.tv (with slight corrections) 
English Knightfall.S01E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
Hearing Impaired || Runtime: 42m30s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
Non-HI || Runtime: 42m30s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   MaxPayne
Hearing Impaired || Runtime: 42m30s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   MaxPayne
Non-HI || Runtime: 42m30s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E06.480p.HDTV.x264-RMTeam   MaxPayne
Hearing Impaired || Runtime: 42m30s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E06.480p.HDTV.x264-RMTeam   MaxPayne
Non-HI || Runtime: 42m30s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E05.HDTV.XviD-RMX   MaxPayne
Hearing Impaired || Runtime: 42m9s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E05.HDTV.XviD-RMX   MaxPayne
Non-HI || Runtime: 42m9s ||Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E05.HDTV.x264-KILLERS   MaxPayne
Non-HI || Runtime: 42m9s ||Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E05.HDTV.x264-KILLERS   MaxPayne
Hearing Impaired || Runtime: 42m9s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E05.HDTV.x264.KILLERS   K o o R o s H
 
English Knightfall.S01E05.Hard.Blows.Will.Banish.The.Sin.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP2.0.H.264-NTb.english   mintman
 
English Knightfall.S01E05.720p.HDTV.x265-HETeam   MaxPayne
Hearing Impaired || Runtime: 42m9s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E05.720p.HDTV.x265-HETeam   MaxPayne
Non-HI || Runtime: 42m9s ||Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E05.720p.HDTV.x264.KILLERS   MaxPayne
Hearing Impaired || Runtime: 42m9s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E05.720p.HDTV.x264.KILLERS   MaxPayne
Non-HI || Runtime: 42m9s ||Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E05.720p.HDTV.x264.KILLERS   K o o R o s H
 
English Knightfall.S01E05.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
Hearing Impaired || Runtime: 42m9s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E05.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
Non-HI || Runtime: 42m9s ||Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E05.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   K o o R o s H
 
English Knightfall.S01E05.720p.HDTV.HEVC.x265-PSA   K o o R o s H
 
English Knightfall.S01E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   MaxPayne
Hearing Impaired || Runtime: 42m9s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   MaxPayne
Non-HI || Runtime: 42m9s ||Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E05.480p.HDTV.x264-RMTeam   MaxPayne
Hearing Impaired || Runtime: 42m9s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E05.480p.HDTV.x264-RMTeam   MaxPayne
Non-HI || Runtime: 42m9s ||Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E05.480p.HDTV.x264-RMTeam   K o o R o s H
 
English Knightfall.S01E04.HDTV.XviD-RMX   MaxPayne
Non-HI || Runtime: 42m 6s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E04.HDTV.XviD-RMX   MaxPayne
Hearing Impaired || Runtime: 42m 6s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E04.HDTV.x264-KILLERS   MaxPayne
Non-HI || Runtime: 42m 6s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E04.HDTV.x264-KILLERS   MaxPayne
Hearing Impaired || Runtime: 42m 6s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E04.720p.HDTV.x265-HETeam   MaxPayne
Non-HI || Runtime: 42m 6s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E04.720p.HDTV.x265-HETeam   MaxPayne
Hearing Impaired || Runtime: 42m 6s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E04.720p.HDTV.x264.KILLERS   MaxPayne
Non-HI || Runtime: 42m 6s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E04.720p.HDTV.x264.KILLERS   MaxPayne
Hearing Impaired || Runtime: 42m 6s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
Non-HI || Runtime: 42m 6s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
Hearing Impaired || Runtime: 42m 6s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E04.480p.HDTV.x264-RMTeam   MaxPayne
Non-HI || Runtime: 42m 6s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E04.480p.HDTV.x264-RMTeam   MaxPayne
Hearing Impaired || Runtime: 42m 6s || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E03.XviD-AFG   GhostRider666
Episode 3, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Knightfall.S01E03.HDTV.XviD-RMX   MaxPayne
Non-HI ¦ Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E03.HDTV.x264-KILLERS   GhostRider666
Episode 3, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Knightfall.S01E03.HDTV.x264-KILLERS   MaxPayne
Non-HI ¦ Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E03.720p.HEVC.x265-MeGusta   GhostRider666
Episode 3, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Knightfall.S01E03.720p.HDTV.x265-HETeam   MaxPayne
Non-HI ¦ Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E03.720p.HDTV.x264-KILLERS   GhostRider666
Episode 3, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Knightfall.S01E03.720p.HDTV.x264.KILLERS   MaxPayne
Non-HI ¦ Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E03.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
Non-HI ¦ Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E03.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GhostRider666
Episode 3, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Knightfall.S01E03.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   MaxPayne
Non-HI ¦ Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E03.480p.x264-mSD   GhostRider666
Episode 3, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Knightfall.S01E03.480p.HDTV.x264-RMTeam   MaxPayne
Non-HI ¦ Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!! 
English Knightfall.S01E02.XviD-AFG   GhostRider666
Episode 2, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Knightfall.S01E02.HDTV.XviD-RMX   MaxPayne
Non-HI || Synced & corrected by ninh-- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Knightfall.S01E02.HDTV.x264-KILLERS   GhostRider666
Episode 2, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Knightfall.S01E02.HDTV.x264-KILLERS   MaxPayne
Non-HI || Synced & corrected by ninh-- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Knightfall.S01E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   GhostRider666
Episode 2, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Knightfall.S01E02.720p.HDTV.x265-HETeam   MaxPayne
Non-HI || Synced & corrected by ninh-- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Knightfall.S01E02.720p.HDTV.x264-KILLERS   GhostRider666
Episode 2, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Knightfall.S01E02.720p.HDTV.x264.KILLERS   MaxPayne
Non-HI || Synced & corrected by ninh-- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Knightfall.S01E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
Non-HI || Synced & corrected by ninh-- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Knightfall.S01E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GhostRider666
Episode 2, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Knightfall.S01E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   MaxPayne
Non-HI || Synced & corrected by ninh-- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Knightfall.S01E02.480p.x264-mSD   GhostRider666
Episode 2, HI subs, belongs to Addic7ed.com 
English Knightfall.S01E02.480p.HDTV.x264-RMTeam   MaxPayne
Non-HI || Synced & corrected by ninh-- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Knightfall.S01E01.WEBRip.x264-RARBG   mnlkpo
RARBG file, Removed HI, Converted 3 lines to 2, Fixed dialogs, Fixed common OCR errors, Fixed missing spaces, Fixed long and short display times, Replaced "--" with "..." 
English Knightfall.S01E01.WEBRip.x264-RARBG   K o o R o s H
 
English Knightfall.S01E01.iNTERNAL.720p.WEB.h264-BAMBOOZLE   mnlkpo
RARBG file, Removed HI, Converted 3 lines to 2, Fixed dialogs, Fixed common OCR errors, Fixed missing spaces, Fixed long and short display times, Replaced "--" with "..." 
English Knightfall.S01E01.iNTERNAL.720p.WEB.h264-BAMBOOZLE   K o o R o s H
 
English Knightfall.S01E01.HDTV.XviD-RMX   MaxPayne
Non-HI || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Knightfall.S01E01.HDTV.XviD-RMX   MaxPayne
Hearing Impaired || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Knightfall.S01E01.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by ninh -- www.addic7ed.com 
English Knightfall.S01E01.HDTV.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by ninh -- www.addic7ed.com 
English Knightfall.S01E01.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by ninh -- www.addic7ed.com 
English Knightfall.S01E01.HDTV.x264-SVA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by ninh -- www.addic7ed.com 
English Knightfall.S01E01.HDTV.x264-SVA   MaxPayne
Non-HI || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Knightfall.S01E01.HDTV.x264-SVA   MaxPayne
Hearing Impaired || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Knightfall.S01E01.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by ninh -- www.addic7ed.com 
English Knightfall.S01E01.720p.HDTV.x264-AVS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by ninh -- www.addic7ed.com 
English Knightfall.S01E01.720p.HDTV.x264-AVS   MaxPayne
Non-HI || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Knightfall.S01E01.720p.HDTV.x264-AVS   MaxPayne
Hearing Impaired || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Knightfall.S01E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
Non-HI || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Knightfall.S01E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
Hearing Impaired || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Knightfall.S01E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by ninh -- www.addic7ed.com 
English Knightfall.S01E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by ninh -- www.addic7ed.com 
English Knightfall.S01E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   MaxPayne
Non-HI || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Knightfall.S01E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   MaxPayne
Hearing Impaired || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Knightfall.S01E01.480p.HDTV.x264-RMTeam   MaxPayne
Non-HI || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Knightfall.S01E01.480p.HDTV.x264-RMTeam   MaxPayne
Hearing Impaired || Synced & corrected by ninh -- www.addic7ed.com || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Knightfall.S01E01.1080p.WEB.H264-STRiFE   mnlkpo
RARBG file, Removed HI, Converted 3 lines to 2, Fixed dialogs, Fixed common OCR errors, Fixed missing spaces, Fixed long and short display times, Replaced "--" with "..." 
English Knightfall.S01E01.1080p.WEB.H264-STRiFE   K o o R o s H
 
English Knightfall S01E05 XviD-AFG   K o o R o s H
 
English Knightfall S01E05 720p HEVC x265-MeGusta   K o o R o s H
 
English Knightfall S01E05 480p x264-mSD   K o o R o s H