صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Justice League

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:04,082 --> 00:00:08,882
www.DanishBits.org

2
00:00:42,083 --> 00:00:44,065
<i>Der er han!</i>

3
00:00:44,234 --> 00:00:46,042
<i>Superman!</i>

4
00:00:46,178 --> 00:00:49,442
<i>- M� vi sp�rge dig om noget?
- Det er til vores podcast.</i>

5
00:00:49,474 --> 00:00:52,646
<i>- Lad g�.
- Hvor mange har du reddet?</i>

6

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/10/2018 9:40 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: Yes
  • Framerate: 23.976
  • Files: 1 (26,475 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 1 users
  • Voted as Good by: 1 users
  • Downloads: 1,324