صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Jumanji: Welcome to the Jungle

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:10,615 --> 00:00:26,516
<font color="#ff0080">- selamat Tahun baru 2018</font>

2
00:00:30,615 --> 00:00:57,516
<font color="#00ff00">- Selamat Menonton
- by Guavaberry</font>

3
00:01:00,615 --> 00:01:03,516
<font color="#ffff00">- Hei nak!
- Apa?</font>

4
00:01:03,518 --> 00:01:06,681

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 1/1/2018 8:21 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (39,198 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 9/10 from 16 users
  • Voted as Good by: 15 users
  • Voted as Bad by: 1 users
  • Downloads: 32,413