صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

House M.D. - First Season

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:00,000 --> 00:00:00,000
Edited at https://subtitletools.com

2
00:00:07,900 --> 00:00:10,110
- Amber.
- Tidak.

3
00:00:10,110 --> 00:00:12,610
- Kenapa tidak?
- Itu nama penari telanjang.

4
00:00:13,150 --> 00:00:14,280
Temukan untukku
satu penari telanjang bernama...

5
00:00:14,280 --> 00:00:17,740
...Amber Hartig atau tidak, setuju?

6

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/4/2018 6:52 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: 23.976
  • Files: 1 (19,425 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 38