صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
English Homeland-S07E01-720p-WEBRip-2CH-x265-HEVC-PSA   Ajambudah
HI-CLOURED. Perfectly Synced. Works with all HDTV Original Sub from Addic7ed 
English Homeland.S07E02.WEBRip.XviD-AFG   GoldenBeard
HI -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.WEBRip.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.WEBRip.x264-ION10   srjanapala
Non-HI. (With music symbols) Sync Corrections done. 
English Homeland.S07E02.WEBRip.x264-ION10   GoldenBeard
HI -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.WEBRip.x264-ION10   GoldenBeard
HI Removed -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.WEB.H264-DEFLATE   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.WEB.H264-DEFLATE   MaxPayne
HI || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.Rebel.Rebel.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.Rebel.Rebel.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   MaxPayne
HI || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.Rebel.Rebel.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.Rebel.Rebel.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI Removed -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.Rebel.Rebel.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.Rebel.Rebel.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   MaxPayne
HI || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.Rebel.Rebel.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.Rebel.Rebel.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   GoldenBeard
HI Removed -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
HI || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   MaxPayne
HI || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
HI || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.720p.WEB.H264-DEFLATE   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.720p.WEB.H264-DEFLATE   MaxPayne
HI || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.720p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.720p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.480p.WEBRip.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.480p.WEBRip.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.480p.WEB.x264-RMTeam   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.480p.WEB.x264-RMTeam   MaxPayne
HI || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   MaxPayne
HI || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.1080p.WEB.H264-DEFLATE   MaxPayne
HI-Removed || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.1080p.WEB.H264-DEFLATE   MaxPayne
HI || Runtime: 56m 9s || Enjoy and Don't Forget to Rate!!  
English Homeland.S07E02.1080p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E02.1080p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E01.WEBRip.XviD-AFG   GoldenBeard
HI -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E01.WEBRip.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E01.WEB.H264-DEFLATE   srjanapala
Non-HI. Corrections done. Works also with WEBRip / NTb releases. 
English Homeland.S07E01.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E01.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E01.Enemy.of.the.State.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   srjanapala
Non-HI. Corrections done. Works also with WEBRip / NTb releases. 
English Homeland.S07E01.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E01.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E01.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E01.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldenBeard
HI Removed -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E01.720p.WEB.H264-DEFLATE   srjanapala
Non-HI. Corrections done. Works also with WEBRip / NTb releases. 
English Homeland.S07E01.720p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E01.720p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E01.480p.WEBRip.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E01.480p.WEBRip.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E01.1080p.WEB.H264-DEFLATE   srjanapala
Non-HI. Corrections done. Works also with WEBRip / NTb releases. 
English Homeland.S07E01.1080p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI -- official زیرنویس 
English Homeland.S07E01.1080p.WEB.H264-DEFLATE   GoldenBeard
HI Removed -- official زیرنویس