صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Gotham.S05E03.WEBRip.x264-ION10   zilaii.dehdasht
هماهنگ شده این همه مترجم ریخته اونوقت بهترین رلیز موجود زیرنویس هماهنگ نداره  
Farsi/Persian Gotham.S05E03.WEB.XviD-AFG   EISHEN
██► مـصطـفـــی | NightMovie.Co ◄◄ 
Farsi/Persian Gotham.S05E03.WEB.XviD-AFG   Mikaeil
█►میکـائیــل، وحید فرحناکی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Gotham.S05E03.WEB.x264-TBS   EISHEN
██► مـصطـفـــی | NightMovie.Co ◄◄ 
Farsi/Persian Gotham.S05E03.WEB.x264-TBS   Mikaeil
█►میکـائیــل، وحید فرحناکی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Gotham.S05E03.Penguin.Our.Hero.WEB.x264-TBS   EISHEN
██► مـصطـفـــی | NightMovie.Co ◄◄ 
Farsi/Persian Gotham.S05E03.Penguin.Our.Hero.WEB.x264-TBS   Mikaeil
█►میکـائیــل، وحید فرحناکی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Gotham.S05E03.Penguin.Our.Hero.WEB.x264-TBS   AMIRX79X
AMIRX79X & Mamad011 | Spidey.IR ● @Spidey_Ir 
Farsi/Persian Gotham.S05E03.Penguin.Our.Hero.WEB.HEVC.x265-RMTeam   EISHEN
██► مـصطـفـــی | NightMovie.Co ◄◄ 
Farsi/Persian Gotham.S05E03.Penguin.Our.Hero.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Mikaeil
█►میکـائیــل، وحید فرحناکی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Gotham.S05E03.Penguin.Our.Hero.WEB.HEVC.x265-RMTeam   AMIRX79X
AMIRX79X & Mamad011 | Spidey.IR ● @Spidey_Ir 
Farsi/Persian Gotham.S05E03.Penguin.Our.Hero.720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA   HASAN_M
██► (هماهنگی: HASAN_M) مـصطـفـــی | NightMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Gotham.S05E03.Penguin.Our.Hero.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio   zilaii.dehdasht
هماهنگ شده این همه مترجم ریخته اونوقت بهترین رلیز موجود زیرنویس هماهنگ نداره  
Farsi/Persian Gotham.S05E03.Penguin.Our.Hero.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-CasStudio   H@mid.M
► مـصطـفـــی | ELSHEN ◄ 
Farsi/Persian Gotham.S05E03.Penguin.Our.Hero.720p.HEVC.x265-MeGusta   EISHEN
██► مـصطـفـــی | NightMovie.Co ◄◄ 
Farsi/Persian Gotham.S05E03.Penguin.Our.Hero.720p.HEVC.x265-MeGusta   Mikaeil
█►میکـائیــل، وحید فرحناکی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Gotham.S05E03.Penguin.Our.Hero.720p.HEVC.x265-MeGusta   AMIRX79X
AMIRX79X & Mamad011 | Spidey.IR ● @Spidey_Ir 
Farsi/Persian Gotham.S05E03.Penguin.Our.Hero.480p.WEB.x264-RMTeam   EISHEN
██► مـصطـفـــی | NightMovie.Co ◄◄ 
Farsi/Persian Gotham.S05E03.Penguin.Our.Hero.480p.WEB.x264-RMTeam   Mikaeil
█►میکـائیــل، وحید فرحناکی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Gotham.S05E03.Penguin.Our.Hero.480p.WEB.x264-RMTeam   AMIRX79X
AMIRX79X & Mamad011 | Spidey.IR ● @Spidey_Ir 
Farsi/Persian Gotham.S05E03.Penguin.Our.Hero.1080p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA   HASAN_M
██► (هماهنگی: HASAN_M) مـصطـفـــی | NightMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Gotham.S05E03.Penguin.Our.Hero.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   EISHEN
██► مـصطـفـــی | NightMovie.Co ◄◄ 
Farsi/Persian Gotham.S05E03.Penguin.Our.Hero.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Mikaeil
█►میکـائیــل، وحید فرحناکی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Gotham.S05E03.Penguin.Our.Hero.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio   zilaii.dehdasht
هماهنگ شده این همه مترجم ریخته اونوقت بهترین رلیز موجود زیرنویس هماهنگ نداره  
Farsi/Persian Gotham.S05E03.Penguin.Our.Hero.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-CasStudio   H@mid.M
► مـصطـفـــی | ELSHEN ◄ 
Farsi/Persian Gotham.S05E03.720p.WEB.x265-MiNX   EISHEN
██► مـصطـفـــی | NightMovie.Co ◄◄ 
Farsi/Persian Gotham.S05E03.720p.WEB.x265-MiNX   AMIRX79X
AMIRX79X & Mamad011 | Spidey.IR ● @Spidey_Ir 
Farsi/Persian Gotham.S05E03.720p.WEB.x264-TBS   EISHEN
██► مـصطـفـــی | NightMovie.Co ◄◄ 
Farsi/Persian Gotham.S05E03.720p.WEB.x264-TBS   Mikaeil
█►میکـائیــل، وحید فرحناکی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Gotham.S05E03.720p.WEB.x264-TBS   AMIRX79X
AMIRX79X & Mamad011 | Spidey.IR ● @Spidey_Ir 
Farsi/Persian Gotham.S05E03.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   EISHEN
██► مـصطـفـــی | NightMovie.Co ◄◄ 
Farsi/Persian Gotham.S05E03.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   AMIRX79X
AMIRX79X & Mamad011 | Spidey.IR ● @Spidey_Ir 
Farsi/Persian Gotham.S05E03.480p.WEB.x264-RMTeam   AMIRX79X
AMIRX79X & Mamad011 | Spidey.IR ● @Spidey_Ir 
Farsi/Persian Gotham.S05E03.480p.WEB.x264-mSD   Mikaeil
█►میکـائیــل، وحید فرحناکی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Gotham.S05E03.1080p.WEB.x264-TBS   Mikaeil
█►میکـائیــل، وحید فرحناکی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Gotham.S05E03.1080p.WEB.x264-TBS   AMIRX79X
AMIRX79X & Mamad011 | Spidey.IR ● @Spidey_Ir 
Farsi/Persian Gotham.S05E03.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   AMIRX79X
AMIRX79X & Mamad011 | Spidey.IR ● @Spidey_Ir 
Farsi/Persian Gotham.S05E02.XviD-AFG   Mikaeil
█►میکـائیــل، وحید فرحناکی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Gotham.S05E02.WEB.XviD-AFG   SuRouSH_AbG
██► AbG ســروش | NightMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Gotham.S05E02.WEB.XviD-AFG   Night_walker77
█►میکـائیــل، وحید فرحناکی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Gotham.S05E02.WEB.x264-TBS   SuRouSH_AbG
██► AbG ســروش | NightMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Gotham.S05E02.WEB.x264-TBS   Night_walker77
█►میکـائیــل، وحید فرحناکی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Gotham.S05E02.Trespassers.WEB.x264-TBS   SuRouSH_AbG
██► AbG ســروش | NightMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Gotham.S05E02.Trespassers.WEB.x264-TBS   Night_walker77
█►میکـائیــل، وحید فرحناکی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Gotham.S05E02.Trespassers.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   SuRouSH_AbG
██► AbG ســروش | NightMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Gotham.S05E02.Trespassers.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Night_walker77
█►میکـائیــل، وحید فرحناکی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Gotham.S05E02.Trespassers.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-CasStudio   H@mid.M
► AbG ســروش ◄  
Farsi/Persian Gotham.S05E02.Trespassers.720p.HEVC.x265-MeGusta   SuRouSH_AbG
██► AbG ســروش | NightMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Gotham.S05E02.Trespassers.720p.HEVC.x265-MeGusta   Night_walker77
█►میکـائیــل، وحید فرحناکی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Gotham.S05E02.Trespassers.480p.WEB.x264-RMTeam   SuRouSH_AbG
██► AbG ســروش | NightMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Gotham.S05E02.Trespassers.480p.WEB.x264-RMTeam   Night_walker77
█►میکـائیــل، وحید فرحناکی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Gotham.S05E02.Trespassers.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   SuRouSH_AbG
██► AbG ســروش | NightMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Gotham.S05E02.Trespassers.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Night_walker77
█►میکـائیــل، وحید فرحناکی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Gotham.S05E02.Trespassers.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-CasStudio   H@mid.M
► AbG ســروش ◄  
Farsi/Persian Gotham.S05E02.HDTV.XviD-RMX   Mikaeil
█►میکـائیــل، وحید فرحناکی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Gotham.S05E02.HDTV.x264-SVA   Mikaeil
█►میکـائیــل، وحید فرحناکی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Gotham.S05E02.HDTV.x264-LOL   Mikaeil
█►میکـائیــل، وحید فرحناکی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Gotham.S05E02.720p.WEB.x264-TBS   SuRouSH_AbG
██► AbG ســروش | NightMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Gotham.S05E02.720p.WEB.x264-TBS   Night_walker77
█►میکـائیــل، وحید فرحناکی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Gotham.S05E02.720p.HDTV.x265.ShAaNiG   Mikaeil
█►میکـائیــل، وحید فرحناکی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Gotham.S05E02.720p.HDTV.x264-CRAVERS   Mikaeil
█►میکـائیــل، وحید فرحناکی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Gotham.S05E02.720p.HDTV.x264-AVS   Mikaeil
█►میکـائیــل، وحید فرحناکی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Gotham.S05E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Mikaeil
█►میکـائیــل، وحید فرحناکی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Gotham.S05E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Mikaeil
█►میکـائیــل، وحید فرحناکی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Gotham.S05E02.480p.WEB.x264-mSD   SuRouSH_AbG
██► AbG ســروش | NightMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Gotham.S05E02.480p.WEB.x264-mSD   Night_walker77
█►میکـائیــل، وحید فرحناکی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Gotham.S05E02.480p.HDTV.x264-RMTeam   Mikaeil
█►میکـائیــل، وحید فرحناکی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Gotham.S05E02.1080p.WEB.x264-TBS   SuRouSH_AbG
██► AbG ســروش | NightMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Gotham.S05E02.1080p.WEB.x264-TBS   Night_walker77
█►میکـائیــل، وحید فرحناکی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.Year.Zero.One.Bad.Day.WEB.x264-TBS   Mikaeil
█►میکـائیــل | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.Year.Zero.One.Bad.Day.WEB.x264-TBS   SuRouSH_AbG
██► AbG ســروش | NightMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Gotham.S05E01.Year.Zero.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Mikaeil
█►میکـائیــل | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.Year.Zero.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   SuRouSH_AbG
██► AbG ســروش | NightMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Gotham.S05E01.Year.Zero.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-CasStudio   zilaii.dehdasht
هماهنگ شده 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.Year.Zero.720p.HEVC.x265-MeGusta   Mikaeil
█►میکـائیــل | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.Year.Zero.720p.HEVC.x265-MeGusta   SuRouSH_AbG
██► AbG ســروش | NightMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Gotham.S05E01.Year.Zero.720p.HDTV.x265.ShAaNiG   Mikaeil
█►میکـائیــل | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.Year.Zero.720p.HDTV.x265.ShAaNiG   subtitles_1
ارائه ای از تیم ترجمه DC_EMPIRE | ترجمه از : محمد و حسین جونیور 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.Year.Zero.720p.HDTV.x265.ShAaNiG   SuRouSH_AbG
██► AbG ســروش | NightMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Gotham.S05E01.Year.Zero.720p.HDTV.x264-CRAVERS   Mikaeil
█►میکـائیــل | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.Year.Zero.720p.HDTV.x264-CRAVERS   subtitles_1
ارائه ای از تیم ترجمه DC_EMPIRE | ترجمه از : محمد و حسین جونیور 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.Year.Zero.720p.HDTV.x264-CRAVERS   SuRouSH_AbG
██► AbG ســروش | NightMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Gotham.S05E01.Year.Zero.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Mikaeil
█►میکـائیــل | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.Year.Zero.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   subtitles_1
ارائه ای از تیم ترجمه DC_EMPIRE | ترجمه از : محمد و حسین جونیور 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.Year.Zero.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   SuRouSH_AbG
██► AbG ســروش | NightMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Gotham.S05E01.Year.Zero.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Mikaeil
█►میکـائیــل | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.Year.Zero.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   SuRouSH_AbG
██► AbG ســروش | NightMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Gotham.S05E01.Year.Zero.480p.WEB.x264-RMTeam   Mikaeil
█►میکـائیــل | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.Year.Zero.480p.WEB.x264-RMTeam   SuRouSH_AbG
██► AbG ســروش | NightMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Gotham.S05E01.Year.Zero.480p.HDTV.x264-RMTeam   Mikaeil
█►میکـائیــل | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.Year.Zero.480p.HDTV.x264-RMTeam   subtitles_1
ارائه ای از تیم ترجمه DC_EMPIRE | ترجمه از : محمد و حسین جونیور 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.Year.Zero.480p.HDTV.x264-RMTeam   SuRouSH_AbG
██► AbG ســروش | NightMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Gotham.S05E01.Year.Zero.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Mikaeil
█►میکـائیــل | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.Year.Zero.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   SuRouSH_AbG
██► AbG ســروش | NightMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Gotham.S05E01.Year.Zero.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-CasStudio   zilaii.dehdasht
هماهنگ شده 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.XviD-AFG   Mikaeil
█►میکـائیــل | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.XviD-AFG   subtitles_1
ارائه ای از تیم ترجمه DC_EMPIRE | ترجمه از : محمد و حسین جونیور 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.XviD-AFG   SuRouSH_AbG
██► AbG ســروش | NightMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Gotham.S05E01.WEBRip.x264-ION10   zilaii.dehdasht
هماهنگ شده 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.WEB.XviD-RMX   AMIRX79X
AMIRX79X | Spidey.IR ● @Spidey_Ir 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.WEB.XviD-AFG   Mikaeil
█►میکـائیــل | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.WEB.XviD-AFG   SuRouSH_AbG
██► AbG ســروش | NightMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Gotham.S05E01.WEB.XviD-AFG   AMIRX79X
AMIRX79X | Spidey.IR ● @Spidey_Ir 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.WEB.x264-TBS   Mikaeil
█►میکـائیــل | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.WEB.x264-TBS   SuRouSH_AbG
██► AbG ســروش | NightMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Gotham.S05E01.WEB.x264-TBS   AMIRX79X
AMIRX79X | Spidey.IR ● @Spidey_Ir 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.No.Mans.Land.WEB.x264-TBS   AMIRX79X
AMIRX79X | Spidey.IR ● @Spidey_Ir 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.HDTV.XviD-RMX   Mikaeil
█►میکـائیــل | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.HDTV.XviD-RMX   subtitles_1
ارائه ای از تیم ترجمه DC_EMPIRE | ترجمه از : محمد و حسین جونیور 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.HDTV.XviD-RMX   SuRouSH_AbG
██► AbG ســروش | NightMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Gotham.S05E01.HDTV.x264-SVA   Mikaeil
█►میکـائیــل | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.HDTV.x264-SVA   subtitles_1
ارائه ای از تیم ترجمه DC_EMPIRE | ترجمه از : محمد و حسین جونیور 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.HDTV.x264-SVA   SuRouSH_AbG
██► AbG ســروش | NightMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Gotham.S05E01.HDTV.x264-LOL   Mikaeil
█►میکـائیــل | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.HDTV.x264-LOL   subtitles_1
ارائه ای از تیم ترجمه DC_EMPIRE | ترجمه از : محمد و حسین جونیور 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.HDTV.x264-LOL   SuRouSH_AbG
██► AbG ســروش | NightMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Gotham.S05E01.720p.WEB.x264-TBS   Mikaeil
█►میکـائیــل | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.720p.WEB.x264-TBS   SuRouSH_AbG
██► AbG ســروش | NightMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Gotham.S05E01.720p.WEB.x264-TBS   AMIRX79X
AMIRX79X | Spidey.IR ● @Spidey_Ir 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   AMIRX79X
AMIRX79X | Spidey.IR ● @Spidey_Ir 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.720p.HEVC.x265-MeGusta   AMIRX79X
AMIRX79X | Spidey.IR ● @Spidey_Ir 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.720p.HDTV.x264-AVS   Mikaeil
█►میکـائیــل | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.720p.HDTV.x264-AVS   subtitles_1
ارائه ای از تیم ترجمه DC_EMPIRE | ترجمه از : محمد و حسین جونیور 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.720p.HDTV.x264-AVS   SuRouSH_AbG
██► AbG ســروش | NightMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Gotham.S05E01.480p.WEB.x264-RMTeam   AMIRX79X
AMIRX79X | Spidey.IR ● @Spidey_Ir 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.480p.WEB.x264-mSD   Mikaeil
█►میکـائیــل | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.480p.WEB.x264-mSD   SuRouSH_AbG
██► AbG ســروش | NightMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Gotham.S05E01.1080p.WEB.x264-TBS   Mikaeil
█►میکـائیــل | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.1080p.WEB.x264-TBS   SuRouSH_AbG
██► AbG ســروش | NightMovie.Co ◄◄  
Farsi/Persian Gotham.S05E01.1080p.WEB.x264-TBS   AMIRX79X
AMIRX79X | Spidey.IR ● @Spidey_Ir 
Farsi/Persian Gotham.S05E01.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   AMIRX79X
AMIRX79X | Spidey.IR ● @Spidey_Ir 
Farsi/Persian gotham.s05e01   subtitles_1
ارائه ای از تیم ترجمه DC_EMPIRE | ترجمه از : محمد و حسین جونیور 
Farsi/Persian Gotham.S05.E03.720×256.webdl   Mehdisub
اثری از تیم ترجمه دیسی استار  
Farsi/Persian Gotham.S05.E03.720×256.hdtv   Mehdisub
اثری از تیم ترجمه دیسی استار  
Farsi/Persian Gotham.S05.E03.720.webdl   Mehdisub
اثری از تیم ترجمه دیسی استار  
Farsi/Persian Gotham.S05.E03.720.hdtv   Mehdisub
اثری از تیم ترجمه دیسی استار  
Farsi/Persian Gotham.S05.E03.480p.webdl   Mehdisub
اثری از تیم ترجمه دیسی استار  
Farsi/Persian Gotham.S05.E03.480p.hdtv   Mehdisub
اثری از تیم ترجمه دیسی استار  
Farsi/Persian Gotham.S05.E03.1080×256.webdl   Mehdisub
اثری از تیم ترجمه دیسی استار  
Farsi/Persian Gotham.S05.E03.1080×256.hdtv   Mehdisub
اثری از تیم ترجمه دیسی استار  
Farsi/Persian Gotham.S05.E03.1080.webdl   Mehdisub
اثری از تیم ترجمه دیسی استار  
Farsi/Persian Gotham.S05.E03.1080.hdtv   Mehdisub
اثری از تیم ترجمه دیسی استار  
Farsi/Persian Gotham.S05.E02.720p.webdl   Mehdisub
اثری از تیم ترجمه دیسی استار 
Farsi/Persian Gotham.S05.E02.720p.hdtv   Mehdisub
اثری از تیم ترجمه دیسی استار 
Farsi/Persian Gotham.S05.E02.720×256.webdl   Mehdisub
اثری از تیم ترجمه دیسی استار 
Farsi/Persian Gotham.S05.E02.720×256.hdtv   Mehdisub
اثری از تیم ترجمه دیسی استار 
Farsi/Persian Gotham.S05.E02.480p.webdl   Mehdisub
اثری از تیم ترجمه دیسی استار 
Farsi/Persian Gotham.S05.E02.480p.hdtv   Mehdisub
اثری از تیم ترجمه دیسی استار 
Farsi/Persian Gotham.S05.E02.480×256.webdl   Mehdisub
اثری از تیم ترجمه دیسی استار 
Farsi/Persian Gotham.S05.E02.480×256.hdtv   Mehdisub
اثری از تیم ترجمه دیسی استار 
Farsi/Persian Gotham.S05.E02.1080p.webdl   Mehdisub
اثری از تیم ترجمه دیسی استار 
Farsi/Persian Gotham.S05.E02.1080p.hdtv   Mehdisub
اثری از تیم ترجمه دیسی استار