صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Fear the Walking Dead - فصل چهارم

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • سال : 2018
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.XviD-AFG   asapsub
👉🏽 ترجمه اختصاصی | iMDL.CO / iMDL - تماشا و دانلود با زیرنویس 👈🏼  
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.XviD-AFG   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.XviD-AFG   carelless_whissper
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.XviD-AFG   Homiicidal
★ Sub#One Team ★ 🆕 And PersianWalkers | HomiCidal | T.me/SubOne_Team 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.x264.HDTV.iMDL-CO   asapsub
👉🏽 ترجمه اختصاصی | iMDL.CO / iMDL - تماشا و دانلود با زیرنویس 👈🏼  
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.WEBRip.x264-ION10   Homiicidal
★ Sub#One Team ★ 🆕 And PersianWalkers | HomiCidal | T.me/SubOne_Team 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.WEBRip.x264-ION10   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.WEB.DL   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.HDTV.XviD-RMX   Homiicidal
★ Sub#One Team ★ 🆕 And PersianWalkers | HomiCidal | T.me/SubOne_Team 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.HDTV.x264-SVA   asapsub
👉🏽 ترجمه اختصاصی | iMDL.CO / iMDL - تماشا و دانلود با زیرنویس 👈🏼  
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.HDTV.x264-SVA   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.HDTV.x264-SVA   carelless_whissper
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.HDTV.x264-SVA   Homiicidal
★ Sub#One Team ★ 🆕 And PersianWalkers | HomiCidal | T.me/SubOne_Team 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.HDTV.480p.x264.RMT [UTF-8]   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.HDTV.480p.x264.RMT [ANSI]   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.HDTV.480p.x264.RMT   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian Fear.The.Walking.Dead.S04E02.CONVERT.1080p.WEB.h264-TBS   Homiicidal
★ Sub#One Team ★ 🆕 And PersianWalkers | HomiCidal | T.me/SubOne_Team 
Farsi/Persian Fear.The.Walking.Dead.S04E02.CONVERT.1080p.WEB.h264-TBS   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.CONVERT.1080p.WEB.h264-TBS   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.Another.Day.in.the.Diamond.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   Homiicidal
★ Sub#One Team ★ 🆕 And PersianWalkers | HomiCidal | T.me/SubOne_Team 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.Another.Day.in.the.Diamond.720p.WebRip   Homiicidal
★ Sub#One Team ★ 🆕 And PersianWalkers | HomiCidal | T.me/SubOne_Team 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.Another.Day.in.the.Diamond.1080p.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   Homiicidal
★ Sub#One Team ★ 🆕 And PersianWalkers | HomiCidal | T.me/SubOne_Team 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.Another.Day.in.the.Diamond.1080p.WebRip   Homiicidal
★ Sub#One Team ★ 🆕 And PersianWalkers | HomiCidal | T.me/SubOne_Team 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.Another.Day.in.the.Diamond   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.720p.WEB.DL.x265.HEVC-PSA   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   asapsub
👉🏽 ترجمه اختصاصی | iMDL.CO / iMDL - تماشا و دانلود با زیرنویس 👈🏼  
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   carelless_whissper
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   Homiicidal
★ Sub#One Team ★ 🆕 And PersianWalkers | HomiCidal | T.me/SubOne_Team 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.720p.HDTV.x264-AVS   asapsub
👉🏽 ترجمه اختصاصی | iMDL.CO / iMDL - تماشا و دانلود با زیرنویس 👈🏼  
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.720p.HDTV.x264-AVS   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.720p.HDTV.x264-AVS   carelless_whissper
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.720p.HDTV.x264-AVS   Homiicidal
★ Sub#One Team ★ 🆕 And PersianWalkers | HomiCidal | T.me/SubOne_Team 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Homiicidal
★ Sub#One Team ★ 🆕 And PersianWalkers | HomiCidal | T.me/SubOne_Team 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   asapsub
👉🏽 ترجمه اختصاصی | iMDL.CO / iMDL - تماشا و دانلود با زیرنویس 👈🏼  
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   carelless_whissper
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   Homiicidal
★ Sub#One Team ★ 🆕 And PersianWalkers | HomiCidal | T.me/SubOne_Team 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.480p.x264-mSD   asapsub
👉🏽 ترجمه اختصاصی | iMDL.CO / iMDL - تماشا و دانلود با زیرنویس 👈🏼  
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.480p.x264-mSD   carelless_whissper
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.480p.x264-mSD   Homiicidal
★ Sub#One Team ★ 🆕 And PersianWalkers | HomiCidal | T.me/SubOne_Team 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.480p.WEB.x264-RMTeam   Homiicidal
★ Sub#One Team ★ 🆕 And PersianWalkers | HomiCidal | T.me/SubOne_Team 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.480p.WEB.x264-RMTeam   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.480p.HDTV.x264-RMTeam   Homiicidal
★ Sub#One Team ★ 🆕 And PersianWalkers | HomiCidal | T.me/SubOne_Team 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Homiicidal
★ Sub#One Team ★ 🆕 And PersianWalkers | HomiCidal | T.me/SubOne_Team 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.1080p.WEB.H264-DEFLATE   Homiicidal
★ Sub#One Team ★ 🆕 And PersianWalkers | HomiCidal | T.me/SubOne_Team 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.1080p.WEB.H264-DEFLATE   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E02.1080p.WEB.H264-DEFLATE   llillusionll
مریم و امیرعلی | iMovie-DL & TakMovie 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.XviD-AFG   aLiw_HdR
★ Sub#One Team ★ 🆕 And PersianWalkers | و علی حیدری Skywalker  
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.XviD-AFG   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.XviD-AFG   carelless_whissper
مریــــم | iMovie-dl.Co  
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.XviD-AFG   llillusionll
░ illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.Whats.Your.Story.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA [UTF8]   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.Whats.Your.Story.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA [ANSI]   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.Whats.Your.Story.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.What's.Your.Story   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.WEB-TBS   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.WEB-TBS   carelless_whissper
مریــــم | iMovie-dl.Co  
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.WEBRip.x264-ION10   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.WEBRip.x264-ION10   3rPHuN
★ Sub#One Team ★ 🆕 And PersianWalkers | و علی حیدری Skywalker  
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.WEBRip.x264-ION10   carelless_whissper
مریــــم | iMovie-dl.Co  
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.WEBRip.720p.x265.PSA - What's Your Story   Mehdircm
░ illusion امیرعلی | TakMovie.Co . Re-sync: MehdiRCM  
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.WEBRip.720p.x265.PSA   3rPHuN
★ Sub#One Team ★ 🆕 And PersianWalkers | و علی حیدری Skywalker  
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.WEB-DEFLATE   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.WEB-DEFLATE   carelless_whissper
مریــــم | iMovie-dl.Co  
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.HDTV.XviD-RMX   aLiw_HdR
★ Sub#One Team ★ 🆕 And PersianWalkers | و علی حیدری Skywalker  
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.HDTV.XviD-RMX   carelless_whissper
مریــــم | iMovie-dl.Co  
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.HDTV.XviD-RMX   llillusionll
░ illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.HDTV.x264-SVA   aLiw_HdR
★ Sub#One Team ★ 🆕 And PersianWalkers | و علی حیدری Skywalker  
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.HDTV.x264-SVA   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.HDTV.x264-SVA   carelless_whissper
مریــــم | iMovie-dl.Co  
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.HDTV.x264-SVA   llillusionll
░ illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.HDTV.x264-FLEET [UTF-8]   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.HDTV.x264-FLEET [ANSI]   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.HDTV.x264-FLEET   carelless_whissper
مریــــم | iMovie-dl.Co  
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.All.WEBRip.   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.All.HDTV   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.720p.Web.DL.x265-RMTeam   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.720p.HEVC.x265-MeGusta   aLiw_HdR
★ Sub#One Team ★ 🆕 And PersianWalkers | و علی حیدری Skywalker  
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.720p.HEVC.x265-MeGusta   carelless_whissper
مریــــم | iMovie-dl.Co  
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.720p.HEVC.x265-MeGusta   llillusionll
░ illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.720p.HDTV.x264-FLEET   carelless_whissper
مریــــم | iMovie-dl.Co  
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.720p.HDTV.x264-AVS   aLiw_HdR
★ Sub#One Team ★ 🆕 And PersianWalkers | و علی حیدری Skywalker  
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.720p.HDTV.x264-AVS   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.720p.HDTV.x264-AVS   carelless_whissper
مریــــم | iMovie-dl.Co  
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.720p.HDTV.x264-AVS   llillusionll
░ illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   aLiw_HdR
★ Sub#One Team ★ 🆕 And PersianWalkers | و علی حیدری Skywalker  
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   carelless_whissper
مریــــم | iMovie-dl.Co  
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   llillusionll
░ illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   aLiw_HdR
★ Sub#One Team ★ 🆕 And PersianWalkers | و علی حیدری Skywalker  
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   llillusionll
░ illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.480p.x264-mSD   aLiw_HdR
★ Sub#One Team ★ 🆕 And PersianWalkers | و علی حیدری Skywalker  
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.480p.x264-mSD   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.480p.x264-mSD   carelless_whissper
مریــــم | iMovie-dl.Co  
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.480p.x264-mSD   llillusionll
░ illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.480p.HDTV.x264-RMTeam   aLiw_HdR
★ Sub#One Team ★ 🆕 And PersianWalkers | و علی حیدری Skywalker  
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.480p.HDTV.x264-RMTeam   carelless_whissper
مریــــم | iMovie-dl.Co  
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.480p.HDTV.x264-RMTeam   llillusionll
░ illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian Fear.the.Walking.Dead.S04E01.1080p.WEB.DL.x264-AVS   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian Fear.The.Walking.Dead.ForthSeason.OfficialTrailer   Homiicidal
❗ترجمه شنیداری تریلر رسمی❗ 
Farsi/Persian Fear the Walking Dead S04E02 XviD-AFG   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian Fear the Walking Dead S04E02 480p x264-mSD   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian Fear the Walking Dead - 04x02 - Another Day in the Diamond.WEB-DEFLATE [UTF8]   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian Fear the Walking Dead - 04x02 - Another Day in the Diamond.WEB-DEFLATE [ANSI]   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚 
Farsi/Persian Fear the Walking Dead - 04x02 - Another Day in the Diamond.WEB-DEFLATE   hitm@n
💚 سیروس فخری 💚 LiLMeDiA.TV 💚