صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Enlighten Us: The Rise and Fall of James Arthur Ray

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:26,901 --> 00:00:28,903
"(سوتور كولونكو)"

2
00:00:38,538 --> 00:00:39,706
هل أنت معي؟

3
00:00:41,624 --> 00:00:42,667
.أجل؟ حسناً

4
00:00:42,751 --> 00:00:45,170
،دعني فقط، دعني أبدأ عن جديد
إذ دعني أخبرك

5
00:00:45,253 --> 00:00:47,297
سأكون في كافة الأرجاء

6
00:00:47,380 --> 00:00:49,007
.لذا فكن مستعداً لهذا

7

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/13/2018 5:30 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (49,804 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 16