صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

DC's Legends of Tomorrow - Third Season

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:07,007 --> 00:00:10,135
DECEMBER 1967
TRE KILOMETER ØST FOR KHE SANH, VIETNAM

2
00:00:53,971 --> 00:00:55,806
Hjælp!

3
00:01:09,089 --> 00:01:13,660
Team Wild Animals Only Released On:
www.HoundDawgs.org

4
00:01:22,332 --> 00:01:23,500
Stadig intet.

5
00:01:23,959 --> 00:01:25,544
Hvad laver du, Grey?

6
00:01:26,712 --> 00:01:31,800

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 11/22/2017 3:01 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: Yes
  • Framerate: 23.976
  • Files: 1 (19,919 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 1 users
  • Voted as Good by: 1 users
  • Downloads: 63