صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

DC's Legends of Tomorrow - Third Season

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:01:06,262 --> 00:01:10,141
<i>Dette er A.R.G.U.S.
Anti-meta-menneske udrensning er i gang, -</i>

2
00:01:10,599 --> 00:01:13,185
<i>- borgere bedes blive indenfor.</i>

3
00:01:14,895 --> 00:01:17,189
<i>HQ, det er transport X-en-syv.</i>

4
00:01:17,481 --> 00:01:20,067
- På vej til faciliteten.
<i>- Modtaget X-en-syv.</i>

5

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 11/16/2017 12:32 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: Yes
  • Framerate: 23.976
  • Files: 1 (20,028 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 3 users
  • Voted as Good by: 3 users
  • Downloads: 61