صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

DC's Legends of Tomorrow - Third Season

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:01:00,250 --> 00:01:02,794
5219! Jeg gentager, vi har en 5219!

2
00:01:02,878 --> 00:01:05,589
Person på flugt. Lås alle udgange!

3
00:01:05,756 --> 00:01:08,175
<i>Kode rød, aktiverer lockdown-protokoller.</i>

4
00:01:08,258 --> 00:01:09,259
Han løb den vej.

5
00:01:16,099 --> 00:01:17,100
Har ham.

6
00:01:27,569 --> 00:01:28,737

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 11/16/2017 12:26 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: Yes
  • Framerate: 23.976
  • Files: 1 (22,380 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 3 users
  • Voted as Good by: 3 users
  • Downloads: 71