صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Dag - Third Season

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

[Script Info]
; Script generated by Aegisub 3.2.2
; http://www.aegisub.org/
Title: Default Aegisub file
ScriptType: v4.00+
WrapStyle: 0
ScaledBorderAndShadow: yes
YCbCr Matrix: TV.601
PlayResX: 852
PlayResY: 480

[Aegisub Project Garbage]
Last Style Storage: Default
Audio File: ../TRADUZIONI/2018/DAG/Dag S04 E09 - Hardcoded Eng Subs - Sno.mp4
Video File: ../TRADUZIONI/2018/DAG/Dag S04 E09 - Hardcoded Eng Subs - Sno.mp4

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/8/2018 8:56 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (9,355 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 12