لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Counterpart - فصل دوم

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • سال : 2019
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Counterpart.S02E10.XviD-AFG   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ Series Finale For Now 
Farsi/Persian Counterpart.S02E10.WEBRip.x264-PBS   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ Series Finale For Now 
Farsi/Persian Counterpart.S02E10.WEBRip.x264-ION10   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co | Season Finale! 
Farsi/Persian Counterpart.S02E10.WEBRip.x264-ION10   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ Series Finale For Now 
Farsi/Persian Counterpart.S02E10.WEB.x264-PHOENiX   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co | Season Finale! 
Farsi/Persian Counterpart.S02E10.WEB.x264-PHOENiX   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ Series Finale For Now 
Farsi/Persian Counterpart.S02E10.Better.Angels.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co | Season Finale! 
Farsi/Persian Counterpart.S02E10.Better.Angels.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ Series Finale For Now 
Farsi/Persian Counterpart.S02E10.Better.Angels.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-SiGMA   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co | Season Finale! 
Farsi/Persian Counterpart.S02E10.Better.Angels.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-SiGMA   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ Series Finale For Now 
Farsi/Persian Counterpart.S02E10.720p.WEB.x265-MiNX   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co | Season Finale! 
Farsi/Persian Counterpart.S02E10.720p.WEB.x265-MiNX   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ Series Finale For Now 
Farsi/Persian Counterpart.S02E10.720p.WEB.H264-METCON   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co | Season Finale! 
Farsi/Persian Counterpart.S02E10.720p.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ Series Finale For Now 
Farsi/Persian Counterpart.S02E10.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co | Season Finale! 
Farsi/Persian Counterpart.S02E10.1080p.WEB.H264-METCON   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co | Season Finale! 
Farsi/Persian Counterpart.S02E10.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-SiGMA   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co | Season Finale! 
Farsi/Persian Counterpart.S02E10.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-SiGMA   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ Series Finale For Now 
Farsi/Persian Counterpart.S02E10. 720p.HEVC.x265-MeGusta   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co | Season Finale! 
Farsi/Persian Counterpart.S02E10. 720p.HEVC.x265-MeGusta   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ Series Finale For Now 
Farsi/Persian Counterpart.S02E09.You.to.You.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E09.You.to.You.720p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E09.You.to.You.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E09.You.to.You.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E09.You.to.You.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-SiGMA   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E09.You.to.You.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-SiGMA   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E09.You.to.You.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-SiGMA   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E09.You.to.You.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-SiGMA   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E09.You.to.You.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-SiGMA   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E09.You.to.You.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-SiGMA   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E09.You.to.You.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-SiGMA   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E09.You.to.You.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-SiGMA   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E09.WEBRip.x264-PBS   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E09.WEBRip.x264-ION10   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E09.WEBRip.x264-ION10   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E09.WEB.x264-PHOENiX   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E09.WEB.x264-PHOENiX   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E09.720p.WEB.H264-METCON   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E09.1080p.WEB.H264-METCON   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E08.WEBRip.x264-ION10   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Counterpart.S02E08.WEBRip.x264-ION10   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E08.In.from.the.Cold.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Counterpart.S02E08.In.from.the.Cold.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E08.In.from.the.Cold.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-SiGMA   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E08.In.from.the.Cold.480p.WEB-DL.x264-RMTeam   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Counterpart.S02E08.In.from.the.Cold.480p.WEB-DL.x264-RMTeam   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E08.In.from.the.Cold.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Counterpart.S02E08.In.from.the.Cold.1080p.WEBRip.HEVC.x265-RMTeam   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E08.In.from.the.Cold.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-SiGMA   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Counterpart.S02E08.In.from.the.Cold.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-SiGMA   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E08.In.from.the.Cold.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-SiGMA   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Counterpart.S02E08.In.from.the.Cold.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-SiGMA   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E08.720p.WEB.H264-METCON   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Counterpart.S02E08.720p.WEB.H264-METCON   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E08.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Counterpart.S02E08.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E08.1080p.WEB.H264-METCON   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Counterpart.S02E08.1080p.WEB.H264-METCON   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E07.XviD-AFG   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Counterpart.S02E07.XviD-AFG   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E07.No.Strings.Attached.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-SiGMA   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Counterpart.S02E07.No.Strings.Attached.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-SiGMA   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Counterpart.S02E07.720p.WEB.H264-AMCON   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Counterpart.S02E07.720p.WEB.H264-AMCON   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E07.720p.HEVC.x265-MeGusta   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Counterpart.S02E07.720p.HEVC.x265-MeGusta   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E07.720p.AMZN.WEB-DL.x264-SiGMA   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Counterpart.S02E07.720p.AMZN.WEB-DL.x264-SiGMA   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E07.720p.AMZN.WEB-DL.x264-ION10   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Counterpart.S02E07.720p.AMZN.WEB-DL.x264-ION10   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E07.480p.x264-mSD   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Counterpart.S02E07.480p.x264-mSD   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E07.1080p.WEB.H264-AMCON   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Counterpart.S02E07.1080p.WEB.H264-AMCON   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E07.1080p.HEVC.x265-MeGusta   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Counterpart.S02E07.1080p.HEVC.x265-MeGusta   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E06.XviD-AFG   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E06.XviD-AFG   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E06.WEBRip.x264-ION10   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E06.WEBRip.x264-ION10   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E06.WEB.H264-RBB   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E06.WEB.H264-MEMENTO   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E06.Twin.Cities.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-SiGMA   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E06.Twin.Cities.480p.WEB-DL.x264-RMTeam   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E06.Twin.Cities.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-SiGMA   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E06.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E06.720p.WEB.H264-MEMENTO   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E06.720p.WEB.H264-AMCON   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E06.720p.HEVC.x265-MeGusta   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E06.720p.HEVC.x265-MeGusta   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E06.480p.x264-mSD   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E06.480p.x264-mSD   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E06.1080p.WEB.H264-MEMENTO   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E06.1080p.WEB.H264-AMCON   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E06.1080p.HEVC.x265-MeGusta   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E05.XviD-AFG   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Counterpart.S02E05.WEBRip.x264-ION10   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Counterpart.S02E05.WEBRip.x264-ION10   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E05.WEB.XviD-AVID   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E05.WEB.H264-RBB   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Counterpart.S02E05.WEB.H264-MEMENTO   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Counterpart.S02E05.WEB.H264-MEMENTO   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E05.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Counterpart.S02E05.720p.WEB.x265-MiNX   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E05.720p.WEB.H264-MEMENTO   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Counterpart.S02E05.720p.WEB.H264-MEMENTO   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E05.720p.HEVC.x265-MeGusta   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Counterpart.S02E05.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Counterpart.S02E05.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-SiGMA   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E05.480p.x264-mSD   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Counterpart.S02E05.1080p.WEB.H264-MEMENTO   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█  
Farsi/Persian Counterpart.S02E04.XviD-AFG   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E04.XviD-AFG   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E04.WEBRip.x264-ION10   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E04.WEBRip.x264-ION10   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E04.WEB.H264-RBB   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E04.WEB.H264-RBB   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E04.WEB.H264-MEMENTO   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E04.WEB.H264-MEMENTO   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian counterpart.s02e04.point.of.departure.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam   peyman_1986
sync by WEB-DL AMZN 
Farsi/Persian Counterpart.S02E04.Point.of.Departure.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-SiGMA   peyman_1986
sync by WEB-DL AMZN 
Farsi/Persian counterpart.s02e04.point.of.departure.1080p.web.dl.hevc.x265.rmteam   peyman_1986
sync by WEB-DL AMZN 
Farsi/Persian Counterpart.S02E04.Point.of.Departure.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-SiGMA   peyman_1986
sync by WEB-DL AMZN 
Farsi/Persian Counterpart.S02E04.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E04.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E04.720p.WEB.H264-MEMENTO   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E04.720p.WEB.H264-MEMENTO   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E04.720p.HEVC.x265-MeGusta   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E04.720p.HEVC.x265-MeGusta   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E04.480p.x264-mSD   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E04.480p.x264-mSD   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E04.1080p.WEB.H264-MEMENTO   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E04.1080p.WEB.H264-MEMENTO   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian counterpart.s02e03.something.borrowed.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam   peyman_1986
sync by WEB-DL AMZN 
Farsi/Persian Counterpart.S02E03.Something.Borrowed.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-SiGMA   peyman_1986
sync by WEB-DL AMZN 
Farsi/Persian counterpart.s02e03.something.borrowed.1080p.web.dl.hevc.x265.rmteam   peyman_1986
sync by WEB-DL AMZN 
Farsi/Persian Counterpart.S02E03.Something.Borrowed.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-SiGMA   peyman_1986
sync by WEB-DL AMZN 
Farsi/Persian Counterpart.S02E03.PROPER.XviD-AFG   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E03.PROPER.XviD-AFG   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E03.PROPER.PROPER.AAC.MP4-Mobile   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E03.PROPER.PROPER.AAC.MP4-Mobile   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E03.PROPER.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E03.PROPER.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E03.PROPER.720p.WEB.H264-MEMENTO   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E03.PROPER.720p.WEB.H264-MEMENTO   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E03.PROPER.720p.HEVC.x265-MeGusta   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E03.PROPER.720p.HEVC.x265-MeGusta   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E03.PROPER.480p.x264-mSD   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E03.PROPER.480p.x264-mSD   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E03.PROPER.480p.WEB.x264-RMTeam   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E03.PROPER.480p.WEB.x264-RMTeam   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E03.PROPER.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E03.PROPER.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E03.PROPER.1080p.WEB.H264-MEMENTO   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E03.PROPER.1080p.WEB.H264-MEMENTO   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E03.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E03.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E02.WEBRip.x264-ION10   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E02.WEBRip.x264-ION10   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E02.WEB.H264-RBB   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E02.WEB.H264-RBB   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E02.WEB.H264-MEMENTO   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E02.WEB.H264-MEMENTO   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian counterpart.s02e02.outside.in.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam   peyman_1986
sync by WEB-DL AMZN 
Farsi/Persian Counterpart.S02E02.Outside.In.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H264-SiGMA   peyman_1986
sync by WEB-DL AMZN 
Farsi/Persian counterpart.s02e02.outside.in.1080p.web.dl.hevc.x265.rmteam   peyman_1986
sync by WEB-DL AMZN 
Farsi/Persian Counterpart.S02E02.Outside.In.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H264-SiGMA   peyman_1986
sync by WEB-DL AMZN 
Farsi/Persian Counterpart.S02E02.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E02.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E02.720p.WEB.H264-MEMENTO   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E02.720p.WEB.H264-MEMENTO   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E02.480p.x264-mSD   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E02.480p.x264-mSD   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E02.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E02.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E02.1080p.WEB.H264-MEMENTO   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E02.1080p.WEB.H264-MEMENTO   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E02.1080p.HEVC.x265-MeGusta   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E02.1080p.HEVC.x265-MeGusta   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E01.XviD-AFG   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E01.XviD-AFG   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E01.WEBRip.x264-ION10   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E01.WEBRip.x264-ION10   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E01.WEB.x264-RBB   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E01.WEB.x264-RBB   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E01.WEB.H264-MEMENTO   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E01.WEB.H264-MEMENTO   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian counterpart.s02e01.inside.out.720p.web.dl.hevc.x265.rmteam   peyman_1986
sync by WEB-DL AMZN 
Farsi/Persian Counterpart.S02E01.Inside.Out.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H264-SiGMA   peyman_1986
sync by WEB-DL AMZN 
Farsi/Persian counterpart.s02e01.inside.out.480p.web.dl.x264.rmteam   peyman_1986
sync by WEB-DL AMZN 
Farsi/Persian counterpart.s02e01.inside.out.1080p.webrip.hevc.x265.rmteam   peyman_1986
sync by WEB-DL AMZN 
Farsi/Persian Counterpart.S02E01.Inside.Out.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H264-SiGMA   peyman_1986
sync by WEB-DL AMZN 
Farsi/Persian Counterpart.S02E01.720p.WEB.x265-MiNX   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E01.720p.WEB.x265-MiNX   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E01.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E01.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E01.720p.WEB.H264-MEMENTO   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E01.720p.WEB.H264-MEMENTO   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E01.720p.HEVC.x265-MeGusta   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E01.720p.HEVC.x265-MeGusta   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E01.480p.x264-mSD   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E01.480p.x264-mSD   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E01.1080p.WEB.H264-MEMENTO   Mikaeil
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█ 
Farsi/Persian Counterpart.S02E01.1080p.WEB.H264-MEMENTO   llillusionll
░ illusion امیرعلی | NightMovie.Co 
Farsi/Persian Counterpart.S02E08.In.from.the.Cold.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-SiGMA   mohammad_na
█►میکـائیــل ، محــمد نجـــفی | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ◄█