صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Blue Bloods - Third Season

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:04,635 --> 00:00:05,972
!انظروا إلى هذه الحركة

2
00:00:10,402 --> 00:00:12,659
."عليك به يا "جاك -
!"ـ 10 ثوان يا "جاك

3
00:00:14,706 --> 00:00:15,918
!هيا

4
00:00:22,689 --> 00:00:23,985
!أجل -
.حسناً -

5
00:00:28,498 --> 00:00:29,877
!"أحسنت يا "جاك

6
00:00:36,689 --> 00:00:37,984
!أبي

7

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/9/2018 4:05 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 23 (510,994 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 2 users
  • Voted as Good by: 2 users
  • Downloads: 87