صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Being Elmo: A Puppeteer's Journey

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:25,592 --> 00:00:27,460
بيينغ إلمو

2
00:00:27,627 --> 00:00:31,031
.لم أعرف أن هذا سيحدث مع إلمو

3
00:00:31,197 --> 00:00:37,270
!إلمو

4
00:00:38,805 --> 00:00:42,475
!حسناً! يا لكم من مجانين

5
00:00:42,642 --> 00:00:47,180
.إنه يحظى بنجاح لا يصدق

6
00:00:47,347 --> 00:00:49,816
!مرحباً بكم جميعاً

7
00:00:56,589 --> 00:00:58,324

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/12/2018 8:32 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (33,431 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 9